• Herpesvirus 1 hos grodor 0 frågor En art av familjen Herpesviridae vars släkte ännu inte fastställts. (lookformedical.com)
  • Epstein-Barr virus hör till familjen Herpesviridae , subfamilj Gammaherpesvirinae , som replikerar i epiteliala celler och etablerar latens i lymfocyter. (folkhalsomyndigheten.se)
  • Herpesgruppens virus tillhör familjen Herpesviridae och består av herpes simplex virus typ1 (HSV-1) och typ 2 (HSV-2), cytomegalovirus (CMV), varicella-zoster virus (VZV), Epstein-Barr virus (EBV) och humant herpes virus typ 6 (HHV-6), typ 7 (HHV-7) och typ 8 (HHV-8). (folkhalsomyndigheten.se)
  • Gammaherpesvirinae 0 frågor En underfamilj till Herpesviridae med olika reproduktionscykler. (lookformedical.com)
  • Herpes simplex är ett virus (betecknat HSV) som tillhör virusfamiljen Herpesviridae och sprids via kroppsvätskor, saliv och sexuellt umgänge. (wikipedia.org)
  • Herpesvirus är en virusfamilj, som tillhör släktet Herpesviridae, av dubbelsträngat DNA som ger sjukdomen herpes. (wikipedia.org)