• Behandling av heroinberoende med preparaten metadon och buprenorfin regleras av Socialstyrelsen, och kallas Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiodberoende . (fof.se)
 • Det finns två läkemedel som används mot heroinberoende: metadon och buprenorfin. (azkurs.org)
 • Heroinberoende är medicinskt klassat som en sjukdom. (it-halsa.se)
 • Utan att överdriva kan man säga att tobaksberoendet är lika starkt som ett heroinberoende. (netdoktor.se)
 • Mest för att stilla mitt sockerberoende som är lika starkt som ett heroinberoende. (hallonsemla.se)
 • I USA har överförskrivning medfört något som kan liknas vid en opiatepidemi, med såväl dödsfall som patienter som fastnat i ett läkemedelsberoende som övergått i heroinberoende. (accentmagasin.se)
 • Enheten startades som forskningsprojekt f r att unders ka om det var m jligt att anv nda sprutbytet i Malm som plattform f r verf ring av heroinberoende patienter in i evidensbaserad behandling - LARO (L kemedelsassisterad rehabilitering av opioidberoende). (vakanser.se)
 • 40 heroinberoende patienter f ljdes upp under ett r. (ibogain.se)
 • Och eftersom det ansågs vara viktigt att samhället var konsekvent och hårt i sitt motstånd mot narkotika förbjöds effektiv och livräddande behandling för heroinberoende med det narkotikaklassade läkemedlet metadon. (internationalen.se)
 • De läkemedel som finns för sådan här behandling kan enbart användas för behandling av heroinberoende , och narkotika som liknar heroin (exempelvis morfin). (azkurs.org)
 • Tidigt i livet fastnade Morgan i ett heroinberoende. (gp.se)
 • Metadonets lämplighet för vård av heroinberoende personer påvisades första gången vetenskapligt redan 1965. (paihdelinkki.fi)
 • Personer som är heroinberoende har ofta låg smärttröskel och höga histaminnivåer. (wordpress.com)
 • På One Eyed Jacks försöker Audrey alltjämt undvika att möta sin far, samtidigt som Jerry bråkar med en uppenbart heroinberoende Blackie. (tvdags.se)
 • Under 1990-talet kämpade Staley med ett heroinberoende. (wikipedia.org)
 • Toleransökning är vanligast vid morfin-/heroinberoende, men kan också förekomma vid missbruk av cannabis och LSD. (drugsmart.com)
 • Heroinberoende utvecklas snabbt, många beskriver det som rena kärlekskänslor. (drugsmart.com)
 • Samtidigt som Joe (John Hawkes) kämpar för att hitta gig, upprätthålla sitt heroinberoende och undkomma fängelse, växer Amy snabbt upp i ett enkelrum på ett hotell i utkanten av Hollywood. (ginza.se)
 • Heroinberoende utvecklas snabbt och många heroinmissbrukare beskriver det som rena kärlekskänslor. (ungakris.se)
 • För den som fastnat i heroinberoende är närheten till en behandlingsenhet avgörande och om man drabbas av överdoser är ännu inte tillgängligheten till motgiftet naloxon lika för alla. (xn--folkhlsa-4za.nu)
 • S sm ningom uppt ckte forskarna att buprenofin i h gre doser kunde anv ndas som l ngtidsbehandling mot heroinberoende, p liknande s tt som metadon. (ibogain.se)
 • Det är dock i princip bara heroinberoende som är det som behandlas mot i Sverige. (azkurs.org)
 • Jag ska illustrera med ett annat exempel: heroinberoende. (wordpress.com)
 • Ett vanligt exempel är den heroinberoende pappan som blir oförmögen att fullborda sina åtaganden gentemot sin familj. (mises.se)
 • Det visade sig exempelvis att soldater från Vietnam som var allvarligt heroinberoende medan de befann sig i krigets fasor kunde sluta utan vidare när de kom hem igen. (unnidrougge.com)
 • Följden blev att tiotusentals soldater blev heroinberoende. (wordpress.com)
 • - För en tid sedan fick jag kontakt med en mamma som fått hjälp med sin heroinberoende dotter, då tänker jag att det är mitt jobb att se till att vi ska kunna rädda fler flickor där ute. (lifesciencesweden.se)
 • Deras heroinberoende mamma hade l mnat dem ensamma och hungriga. (adlibris.com)