• Hemproteiner har olika biologiska funktioner såsom: Syretransport hemoglobin myoglobin neuroglobin cytoglobin leghemoglobin Katalys peroxidaser Cytokrom C-oxidas Ligninaser Aktiv membrantransport Cytokromer Elektrontransport Cytokrom C catalase Sensoriskt FixL sGC CooA Denna biokemi-relaterade artikel saknar väsentlig information. (wikipedia.org)
  • Dess funktion är att sköta "sophanteringen" av det hem som frisläppas eller som förloras vid omsättningen för hemproteiner till exempel hemoglobin och skyddar kroppen från oxidativa skador som fri hem kan orsaka. (wikipedia.org)
  • Hemproteiner är en grupp protein som har en hemgrupp med järn kovalent eller icke-kovalent bundet till sig. (wikipedia.org)
  • För proteinet, se hemproteiner, för deras karakteristiska atomgrupp, se hemgrupp.Hem, i bestämd form hemmet, syftar på den plats som en person anser vara sin huvudsakliga boplats, det vill säga primärt bostaden och sekundärt stadsdelen eller byn. (pryljedi.se)