• Samlingsvård och lån av Hemiptera och mikropreparatsamlingen (Acari, Insecta). (nrm.se)
 • Grupperingarna i ordningar är förhållandevis fasta och vedertagna men ibland delar man upp ordningen halvvingar (Hemiptera) i två ordningar skinnbaggar (Heteroptera) och växtsugare (Homoptera). (sef.nu)
 • Dessa insekter hör till ordningen halvvingar ( Hemiptera) och utgörs av bark-, blad- och barrlöss. (lillabi.com)
 • Diaspidiotus bavaricus (Lindiger) - en ny skjoldlusart fundet i Danmark (Hemiptera Coccoidea). (allearter-databasen.dk)
 • Checklista över svenska skinnbaggar (Hemiptera-Heteroptera). (dyntaxa.se)
 • Tre ordningar är av medicinskt intresse, nämligen Hemiptera, Diptera och Siphonaptera, eftersom de orsakar sjukdom hos människor och djur. (ki.se)
 • Bladlopporna tillhör halvvingarna (Hemiptera) tillsammans med stritar, skinnbaggar och bladlöss. (blogspot.com)
 • Water striders from the Paleogene of Denmark with a review of the fossil record and evolution of semiaquatic bugs (Hemiptera, Gerromorph. (denstoredanske.dk)
 • Collecting of jumping plantlice (Hemiptera: Psylloidea) from the Swedish Malaise Trapping Project - new province-records and rare species in Sweden. (docplayer.se)
 • Heteracris hemiptera är en insektsart som först beskrevs av Boris Petrovich Uvarov 1935. (wikipedia.org)
 • Siphonellomyia hemiptera är en tvåvingeart som beskrevs av Seguy 1934. (wikipedia.org)
 • Heteracris hemiptera ingår i släktet Heteracris och familjen gräshoppor. (wikipedia.org)
 • Siphonellomyia hemiptera ingår i släktet Siphonellomyia och familjen fritflugor. (wikipedia.org)
 • Bedbuggar hör till Cimicidae-familjen av äkta buggar (Hemiptera) och utvecklas från ägg till nymf till vuxna, med samma utfodringsbeteende och vanor i hela sin livscykel. (scienceaq.com)