• Helsingforsdeklarationen från 1964 föreskriver etiska regler för forskning på människor. (wikipedia.org)
 • Helsingforsdeklarationen tar upp de etiska regler som ska råda vid försök på människor. (wikipedia.org)
 • a b c] "Helsingforsdeklarationen - Kliniska Studier Sverige" (på sv). (wikipedia.org)
 • Helsingforsdeklarationen introduceras och diskuteras, liksom den svenska forskningsetiska lagstiftningen. (kth.se)
 • Ökande krav på beaktande av provgivarnas integritet blev därför också en viktig grund för lagstiftningsarbetet och regeringen gjorde i propositionen (2001/02:44) [2] en koppling till Helsingforsdeklarationen och Europarådets s.k. bioetikkonvention. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Sveriges läkarförbund har anslutit sig till ett stort antal etikdokument framtagna av The World Medical Association (WMA) - bland annat Helsingforsdeklarationen med etiska principer för forskning på människor. (slf.se)
 • Att avsiktligt undanhålla information från föräldrar enbart för att de ska följa det nationella vaccinationsprogrammet strider mot bland annat Helsingforsdeklarationen , och kan anses vara en etisk kränkning eller försummelse. (vaccin.me)
 • Vi identifierar bioetiken (och forskningsetiken) med resultatet: med etiska riktlinjer, med Helsingforsdeklarationen, med samtyckesordningar, med systemet för etisk granskning etcetera. (uu.se)
 • Helsingforsdeklarationen är en central forskningsetisk riktlinje som antogs av World Medical Association (WMA) 1964. (kliniskastudier.se)
 • Helsingforsdeklarationen antagen av The World Medical Association (WMA) klarg r reglerna f r de etiska principer f r medicinsk forskning som utf rs p m nniskor. (kmrsverige.nu)
 • https://www.kliniskastudier.se/for-dig-som-forskar/lagar-och-regler/helsingforsdeklarationen.html. (wikipedia.org)
 • CSL utför kliniska prövningar i enlighet med de aktuella riktlinjerna för Good Clinical Practice (GCP) som fastställts av International Conference on Harmonisation (ICH), Helsingforsdeklarationen samt lokala gällande lagar och föreskrifter i det land där den kliniska prövningen äger rum. (csl.com)
 • Mest inflytelserik är Helsingforsdeklarationen som antogs första gången av Världsläkarförbundet 1964. (forskning.se)
 • Ökande krav på beaktande av provgivarnas integritet blev därför också en viktig grund för lagstiftningsarbetet och regeringen gjorde i propositionen (2001/02:44) [2] en koppling till Helsingforsdeklarationen och Europarådets s.k. bioetikkonvention. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Men sentimentet vid denna tid, uttryckt i Helsingforsdeklarationen, var att de gränser som drogs upp efter 1945 skulle gälla. (blogspot.com)
 • SOF str var efter att bidra till h gsta standard avseende evidensbaserad ortopedisk v rd med beaktande av Helsingforsdeklarationen, etiska principer och transparens. (ortopedi.se)
 • En förutsättning för att driva läkemedelslstudier med hög etisk standard i enlighet med Helsingforsdeklarationen är att ge saklig information, säger Tove Godskesen, forskare vid Centrum för forsknings- & bioetik (CRB) vid Uppsala universitet. (uu.se)