• I cellerna pågår det hela tiden cellandning. (slideshare.net)
 • Kartläggningen pågår för fullt och nya celler hittas faktiskt hela tiden. (ki.se)
 • Utan dem skulle vi vara vilse hela tiden. (fof.se)
 • Sen utförde de flera förhör och filmade oss och tog bilder hela tiden. (expressen.se)
 • Sen hörde vi skrik hela tiden och det lät som att de torterade människor. (expressen.se)
 • I batterilabbet ser Volvo Cars över kravparametrarna hela tiden, och skulle det komma ett teknikgenombrott försöker företaget fånga upp det. (nyteknik.se)
 • Först trodde landstinget att allt skulle vara klart i augusti, men utredningen har dragit ut på tiden och nu dröjer det till december innan man kan redogöra för hela omfattningen av cellprovsbristerna i Norrbotten. (sverigesradio.se)
 • Ett djur som passerar förbi avger hela tiden dofter som kan aktivera och attrahera myggan. (fof.se)
 • Avsnitt 21 · 1 min 59 sek · Våra celler delar sig hela tiden. (urplay.se)
 • Hela tiden bildas nya celler som ersätter dem som förbrukats. (cancerfonden.se)
 • Även i hårrötterna, munnens slemhinnor och i tarmen bildas hela tiden nya celler. (cancerfonden.se)
 • Likaså att vi hela tiden har ett konstant utbyte av celler i kroppen. (netdoktor.se)
 • Tanken är att jag då kan mäta hela tiden istället. (elektronikforumet.com)
 • Celler delar sig hela tiden i kroppen. (ludmilla.se)
 • Du får en bättre omsättning med piggare och fräschare celler hela tiden. (crescent.se)
 • Ja, vi har den med oss hela tiden. (bokus.com)
 • Detta avslöjades överraskande, kallat "HeLa-bomben", av den relativt okände forskaren Stanley Gartler på konferensen "Second Decenniel Review Conference on Cell Tissue and Organ Culture HeLa-cellerna själva har visat sig vara stabila, såvida de inte har smittats med framför allt virus eller utsatts för manipulation, vilket gett upphov till varianter som utvecklats allteftersom de odlats i cellodlingar världen över. (wikipedia.org)
 • Förslag har funnits att HeLa-cellerna borde betraktas som en egen art, Helacyton gartleri, i en egen familj, Helacytidae. (wikipedia.org)
 • Förslaget har inte vunnit acceptans då HeLa-cellerna ej uppfyller kriterierna för en art, då de inte har etablerat sig utanför den artificiella miljön, utan bara spritt sig och förorenat andra cellodlingar på laboratorier. (wikipedia.org)
 • Forskningen på HeLa cellerna ligger till grund för läkemedel mot bland annat herpes simplex, leukemi, hemofili, Parkinsons sjukdom och inte minst polio där arbetet med dem bidrog vid utvecklandet av vaccin. (wikipedia.org)
 • Om mammans immunförsvar angriper de främmande cellerna kan utbytet av celler mellan mamma och barn också leda till autoimmuna sjukdomar. (illvet.se)
 • Blodet transporterar syre från lungorna till kroppens celler, och koldioxid från cellerna till lungorna. (1177.se)
 • Forskarna hade länge haft stora svårigheter att hålla cellodlingar vid liv, men HeLa-cellerna förändrade allt. (folkbladet.se)
 • Vi tillsätter specifika celler och molekyler till lungvävnad där de ursprungliga cellerna tagits bort för att efterlikna den miljö som är viktig vid läkning, säger hon. (hjart-lungfonden.se)
 • Vi är inte till för våra celler, utan cellerna är till för att bygga upp oss. (mimersbrunn.se)
 • Cellerna som odlas på labb, särskilt cancerceller, får ändrade egenskaper jämfört med motsvarande celler i kroppen. (forskautandjurforsok.se)
 • Men om markeringen sträcker sig över flera celler markeras både cellerna och innehållet i dem. (adobe.com)
 • I teorin kan cellerna föröka sig så många gånger att en enda cell kan producera tillräckligt mycket kött för att föda hela jordens befolkning i ett helt år. (aftonbladet.se)
 • Målet är att utsätta dessa celler för kända kemikalier och sedan se hur livsviktiga funktioner i cellerna påverkas. (djurforsok.info)
 • När forskarna blockerade kroppens endorfiner hos springande råttor minskade istället antalet nybildade celler. (doktorn.com)
 • Näringen överförs till blodet och transporteras vidare till kroppens celler. (slideshare.net)
 • Professor Sten Linnarsson deltar i ett stort kartläggningsprojekt som ska leda fram till en atlas över alla kroppens celler. (ki.se)
 • Trodde du att vi redan kände till alla kroppens celler och deras funktioner? (ki.se)
 • Cytostatika påverkar även kroppens friska celler. (1177.se)
 • Syftet med uppehållet är bland annat att kroppens friska celler ska få tid återhämta sig. (1177.se)
 • Benvävnadens märg innehåller kroppens blodbildande celler. (ne.se)
 • FORL är en nedbryting av tandsubstansen utfört av kroppens egna celler, odontoklaster. (mynewsdesk.com)
 • Adenoviruset i vaccinet transporterar in en gen i kroppens celler. (umu.se)
 • Många av kroppens normala, friska celler har i det närmaste samma känslighet för cytostatika som många cancerceller. (cancerfonden.se)
 • Kroppens T-celler tycks ge en mycket lång immunitet mot coronavirus - det visar en ny studie som publicerats i tidskriften Nature. (webben7.se)
 • I grunden bygger det hela på förståelsen av att cancerceller på olika sätt kan sätta käppar i hjulen för kroppens immunförsvar. (hbl.fi)
 • Men de har alla en sak gemensamt, de alla drabbar kroppens celler och beror på att det har skett något fel i genernas DNA. (skolarbete.nu)
 • Mänskliga celler i provrör används för att analysera hur kroppens immunförsvarsceller reagerar på kemikalier som tillsätts i provröret. (lth.se)
 • Förklaringen är logisk: när vi rör på oss stimuleras kroppens cirkulation och lymfsystem - det bli fart på hela maskineriet. (axelsons.se)
 • Den ökade cirkulationen tillför blod och syre som ger mer näring åt alla kroppens celler. (axelsons.se)
 • Elektroder som direkt mäter på eller stimulerar levande celler är en fundamental del av många medicinsktekniska metoder. (kth.se)
 • Dermatofyter växer enbart i keratiniserad vävnad och infektionen avstannar när den når levande celler eller inflammerad vävnad och hämmas av blod. (sva.se)
 • Joniserande strålning kan skada arvsanlagen i levande celler. (stuk.fi)
 • När ny celler bildas och ersätter gamla så hamnar de inte alltid exakt på samma ställe. (netdoktor.se)
 • Den hela processen slutar med att det bildas en klump av cancerceller. (skolarbete.nu)
 • Om du är fysiskt aktiv bildas nya celler i snabbare takt i hjärnan minnescentrum. (crescent.se)
 • Särskilt viktigt är att det bildas nya celler i hippocampus och i frontalloben - de områden i hjärnan som ansvarar dels för arbetsminnet så att vi kommer ihåg vad vi håller på med och vilket telefonnummer vi ska ringa, dels för det rumsliga minnet som gör att vi hittar hem igen. (axelsons.se)
 • Undersökningar av människor och försök på råttor har visat att bland annat mammans lever, njurar och sköldkörtel kan innehålla celler från barnet, och att de fungerar på samma sätt som mammans egna celler. (illvet.se)
 • Det skriver Mattias Lindh som i sin avhandling studerat hur ljusemitterande elektrokemiska celler fungerar. (umu.se)
 • Mattias Lindh har också studerat hur ljusemitterande elektrokemiska celler fungerar i ett detaljerat mikroskopiskt perspektiv, och kommit fram till att man kan skapa lysande mönster genom att använda två tunna plastskikt staplade på varandra. (umu.se)
 • Forskarna började injicera HeLa-celler på människor, och patienterna fick aldrig veta att det var cancerceller. (folkbladet.se)
 • Good guys (t-celler), bad guys (cancerceller) och ritade upp kartan där spelaren måste ta sig över en rad hinder (faser i cellgiftsbehandlingen) och belönasmed fler vapen (mediciner) och glada tillrop som "You kicked cancers butt! (aftonbladet.se)
 • Medlen förs med blodet ut i hela kroppen och når därför även cancerceller som lossnat från modertumören och är på vandring i blod och lymfa eller har slagit sig ned och vuxit ut till dottertumörer, metastaser. (cancerfonden.se)
 • Cytostatika kan inte skilja tillräckligt bra på cancerceller och normala, snabbväxande celler. (cancerfonden.se)
 • Cancercellerna lyckas helt enkelt låsa de T-celler vars uppgift är att känna igen och förstöra cancerceller och olika skadliga proteiner. (hbl.fi)
 • Därmed har det en biologisk effekt, i detta fall på cancerceller (HeLa-celler). (newsvoice.se)
 • Hos de åtta kvinnorna med friska sköldkörtlar hittade forskarna inga spår av manliga celler. (illvet.se)
 • Forskarna ska fortsätta studera hur förändrade nivåer av endorfiner i minnescentrat påverkar antalet nybildade celler. (doktorn.com)
 • I arbetet har forskarna bland annat i laboratorieförsök använt sig av den nobelprisbelönade gensaxen CRISPR-Cas9 för att manipulera celler, och visar att hexonproteinet binder till "dörren" CD46. (umu.se)
 • Hon menar att för att lyckas bota diabetes med hjälp av stamcellsteknik så räcker det inte med att återskapa insulinproducerande celler, som forskarna i Norge gjort. (expressen.se)
 • Cytostatika ges för att döda cancercellerna, men även friska celler påverkas. (cancerfonden.se)
 • GVH, eller Graft Versus Host-disease, är reaktioner som uppstår när donatorns immunceller attackerar mottagarens friska celler i till exempel hud eller mag- och tarmkanal. (barncancerfonden.se)
 • Säkerheten ordnas genom att celler omges av ett keramiskt material, som blandas med aluminiumhydroxid, ett ämne som används i brandsläckare. (di.se)
 • Det sker genom att celler delar sig. (bloggplatsen.se)
 • I luftvägar var uttrycket emellertid begränsat, med inget eller endast lågt uttryck i en del celler hos några få individer. (uu.se)
 • Inga ytansamlingar av cyanobakterier (blågröna alger) observerades i Östersjön och analyser visade endast på döda eller döende celler. (smhi.se)
 • Gojibären är packade med antioxidanter, till exempel antocyaniner som skyddar och reparerar celler i hela kroppen - även hudcellerna. (iform.se)
 • Sansho Extract skyddar DNA celler från UV skador. (hudoteket.se)
 • I labbet kan Volvo Cars testa enskilda celler, moduler och hela batteripack. (nyteknik.se)
 • Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av organ, vävnader och celler. (socialstyrelsen.se)
 • Den här läroboken beskriver funktionen i enstaka celler, i samtliga organ och i kroppen som helhet. (adlibris.com)
 • 5. organ eller delar av organ som ska användas för samma ändamål som hela organet. (socialstyrelsen.se)
 • Även hela organ kan hållas vid liv i provrör och användas i forskning. (forskautandjurforsok.se)
 • Celler, vävnad och organ kan komma från människor, t.ex. (forskautandjurforsok.se)
 • Människokroppen är uppbyggd av många miljarder celler. (bloggplatsen.se)
 • Vi kan offra en eller flera celler för att vi ska få det bättre. (mimersbrunn.se)
 • Det jag nu skulle vilja är att kopiera ett antal celler från denna bok varje gång den sparas till en annan bok, öppen eller stängd spelar mindre roll. (idg.se)
 • Ett antal celler plockas från ett levande djur och tillför näringslösningen för att köttcellerna ska föröka sig. (aftonbladet.se)
 • In vitro betyder "i glas" och avser "provrörsförsök", ofta forskning med odlade celler. (forskautandjurforsok.se)
 • Förnyar hudens celler och motverkar för tidigt åldrande. (nordicfeel.se)
 • Den stimulerar hudens celler och påskyndar återhämtning. (klockargardens.se)
 • Enstaka celler slår sig ned i mammans vävnader, där de växer och blir en fast del av henne. (illvet.se)
 • Nu har forskare vid Stockholms universitet upptäckt hur parasiten tar över våra celler. (netdoktor.se)
 • Forskare ska nu ta reda på om T-celler eller ärftlighet kan göra en immun. (tv4.se)
 • Forskare över hela världen skriker efter Biolaminas proteiner, som ska göra stamceller patientsäkra. (nyteknik.se)
 • Forskare vid Uppsala universitet har gjort en kartläggning av enzymet ACE2 i hela människokroppen, som föreslagits spela en viktig roll för sars-cov-2-virusets inträde i värdceller och utveckling av sjukdomen Covid-19. (uu.se)
 • Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter fr n hela v rlden. (vakanser.se)
 • Det h r doktorandprojektet syftar till att kartl gga hur NK-celler d dar olika typer av leukemiceller. (vakanser.se)
 • Det som odlas kan vara antingen en typ av celler i taget, eller flera olika typer av celler som tillsammans utgör en modell av en mänsklig vävnad. (forskautandjurforsok.se)
 • Djur som haft smittan blir immuna, troligen hela livet. (sva.se)
 • Man tar celler från ett levande djur och lägger dem i en näringslösning bestående av druvsocker, fettsyror och olika tillväxtfaktorer. (aftonbladet.se)
 • HeLa-celler är celler som isolerats från en livmoderhalscancer och som används över hela världen vid cellbiologisk, virologisk, molekylärbiologisk inte minst medicinsk forskning. (wikipedia.org)
 • Celler, muskelfibrer, lever och hj rta r helt enkelt tr tta p Julius eviga tr nande. (sverigesradio.se)
 • Många av oss känner helt enkelt lite extra press och hela sitt innehåll och blir till två celler. (swedishwire.com)
 • Den syftar till att med respekt för den enskilda människans självbestämmande och integritet säkerställa hög kvalitet och säkerhet hos mänskliga vävnader och celler för att förhindra att smitta eller sjukdom överförs vid användning på människor. (socialstyrelsen.se)
 • När råttorna frivilligt fick springa i hjul ökade antalet nybildade celler i minnescentrat. (doktorn.com)
 • I avhandlingen visas att om kroppen själv får reglera sitt eget morfin, endorfinerna, till exempel genom fysisk aktivitet uppkommer däremot en positiv påverkan på antalet nybildade celler. (doktorn.com)
 • Försiktig dissektion måste användas för att säkra att körtlarna är hela och att antalet är rätt. (cancercentrum.se)
 • Det har uppskattats att den totala massan av existerande HeLa-celler vida överstiger massan som resten av Henrietta Lacks kropp hade. (wikipedia.org)
 • Inom Livsmedelsvetenskap fokuserar vi främst på mat och hälsa genom att studera molekyler, celler och hela kroppen. (chalmers.se)
 • Vid BKV forskar vi om allt från enstaka molekyler via celler och organismer hela vägen till samhälleliga fenomen. (liu.se)
 • Det är antingen prismatiska celler eller påsceller. (nyteknik.se)
 • Det skulle få hela sjukdomen att stanna av, förklarar hon. (ki.se)
 • Med de bilder vi tar med mikroskop kan vi bygga upp hela lungstrukturen i 3D-miljö för att se hur lungan reagerar, säger Gunilla Westergren-Thorsson. (hjart-lungfonden.se)
 • Hela Sverige rockar sockorna den 21 mars! (doktorn.com)
 • Om en tabell sträcker sig över flera ramar visas en låsikon om du pekar på en tabellhuvud- eller tabellfotsrad som inte är den första tabellhuvud- eller tabellfotsraden, vilket anger att du inte kan markera text eller celler i den raden. (adobe.com)
 • Vad håller ihop våra celler? (illvet.se)
 • För mig var det viktigt att hela verket hängde ihop även om betraktaren såg de enskilda delarna var för sig. (tidningenkulturen.se)
 • En ny studie som genomfördes av det amerikanska naturvårdsverket visar ett samband mellan autism och det faktum att man använder celler från spädbarn som dött i missfall. (zarahssida.se)
 • Det gör det möjligt att både mäta och stimulera dessa känsliga celler utan att förstöra deras normala biologiska funktion. (kth.se)
 • När ribosomerna fanns, och kunde kopiera dels sig själva, dels de proteiner som behövs för att bygga en cell, då ledde det till att det faktiskt uppstod celler. (wordpress.com)
 • Sedan kan antikroppen, efter bindning till tumörcellen, med sin fasta del aktivera receptorer på immunceller, i första hand NK-celler (natural killer), som då dödar cancercellen, s k antikroppsberoende cellulär cytotoxicitet (ADCC). (lakartidningen.se)
 • Du får 3,8 miljoner för ett projekt inom organisk elektronik för neurala celler - vad går forskningen ut på? (kth.se)
 • Lovande pågående forskning inom immunterapiområdet innefattar T-celler, immun-stimulerande genterapi och kombinationer av olika immunterapier samt kombinationer av immunterapi och cytostatika. (lakartidningen.se)
 • Autism kan kopplas till vacciner med celler från aborterade spädbarn! (zarahssida.se)
 • Olika celler i hippocampus, ett område innanför vardera tinningloben, fyrade av signaler enbart när råttan befann sig på en viss plats. (fof.se)
 • Om cancern växer i flera delar av lungan, opereras hela lungan bort. (bloggplatsen.se)
 • Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom och det betyder i det här fallet att immunsystemet producerar antikroppar som attackerar och förstör de celler som producerar insulin. (oru.se)