• HDL analysen görs oftast tillsammans med andra lipid tester inklusive kolesterol-total, LDL-kolesterol och triglycerider som en del av en lipidprofil under en hälsokontroll. (werlabs.se)
 • Det anses vara godartad eftersom det tar bort överskott av kolesterol från vävnader och bär det till levern för förbränning. (werlabs.se)
 • Därför ser kroppen själv till att den i levern producerar det kolesterol den behöver. (reportr.se)
 • HDL är det "goda" kolesterolet och har skyddande effekt genom att det transporterar bort det "onda" kolesterolet från kärl-väggarna till levern där det återanvänds eller bryts ned. (reportr.se)
 • Enkelt uttryckt verkar statiner genom att bromsa bildning av kolesterol samtidigt som levern ges fler mottagare av det "onda" LDL-kolesterolet. (reportr.se)
 • Det kolesterol vi har i kroppen kommer dels från födan via tarmen, och dels från nybildning, framför allt i levern. (hjart-lungfonden.se)
 • I levern tas också överskottet av kolesterol emot, förvandlas till gallsyror och förs ut ur kroppen via avföringen. (hjart-lungfonden.se)
 • Det lipoprotein som tar med sig kolesterolet tillbaka till levern kallas HDL (High Density Lipoprotein) och det kallas därför ibland för det "goda" kolesterolet. (hjart-lungfonden.se)
 • Kolesterol tillverkas huvudsakligen i levern men kroppen använder också kolesterol från födan, som då tas upp i tarmen och sedan vidare ut i blodcirkulationen. (netdoktor.se)
 • Det andra transportsättet i blodet för ut kolesterol från vävnader i kroppen tillbaka till levern, där det kan omvandlas till exempelvis gallsyror eller utsöndras i gallan. (netdoktor.se)
 • HDL däremot bär kolesterol från kroppens vävnader till levern, där det kan utsöndras. (wikipedia.org)
 • [ 3 ] Den största mängden kolesterol i människokroppen syntetiseras, vilket utförs i många celler och vävnader, även om huvuddelen produceras av levern , tarmarna , binjurebarken samt könsorganen . (wikipedia.org)
 • Minskat dietärt kolesterolintag får ofta marginella effekter på nivåerna i blod därför att levern kompensatoriskt ökar produktionen av kolesterol. (internetmedicin.se)
 • HDL:s uppgift är att föra bort överskott av kolesterol från kroppens vävnader till levern. (wikipedia.org)
 • Man tror att HDL kan avlägsna kolesterol från plackbildningar i artärerna och transportera tillbaka det till levern för utsöndring ut ur kroppen eller för användning på nytt. (wikipedia.org)
 • Levern bildar lipoproteiner som ett komplex av apolipoproteiner och fosfolipider och som har formen av kolesterol-fria tillplattade lipoproteinpartiklar. (wikipedia.org)
 • HDL levererar det mesta av sitt kolesterol till levern eller till steroidproducerande organ som binjurar, äggstockar och testiklar via direkta eller indirekta vägar. (wikipedia.org)
 • Kolesterol som levereras till levern utsöndras i gallan och vidare ut i tarmarna antingen direkt eller efter omvandling till gallsyror. (wikipedia.org)
 • Flera steg i metabolismen av HDL kan bidra till transport av kolesterol från aterosklerotiska lipidfyllda makrofager (skumceller) till levern för utsöndring till gallan. (wikipedia.org)
 • Det transporterar i stället bort kolesterol från blodkärlen till levern, där det bryts ner. (apoteket.se)
 • Statiner minskar bildningen av kolesterol i levern. (apoteket.se)
 • LDL bär kolesterol från levern till de delar där det behövs och sen bär HDL tillbaka det till levern där det sedan bryts ner. (treated.com)
 • Den aktiva ingrediensen i denna medicin, atorvastatin (även ett generiskt läkemedel), kan sänka kolesterolnivåer genom att påverka den naturliga produktionen av kolesterol i levern. (healthexpress.eu)
 • Simvastatin hjälper till att sänka nivåerna av LDL (som är den dåliga formen av kolesterol) i ditt blod, genom att helt enkelt förhindra att levern producerar för mycket av det. (healthexpress.eu)
 • Tabletterna ska helst tas i en enkel dos innan du går och lägger dig, eftersom levern producerar mest kolesterol under natten. (healthexpress.eu)
 • Det omvända gäller för HDL det vill säga High Density Lipoprotein som som tar med sig kolesterolet från blodet till levern. (citiklinikenlabs.com)
 • Ibland beskrivs HDL som "det goda kolesterolet" på grund av dess förmåga att transportera kolesterol från blodet till levern. (citiklinikenlabs.com)
 • Kroppen behöver kolesterol för att fungera och det är så viktigt att kroppen själv kan tillverka en del kolesterol i levern. (alltomkolesterol.se)
 • Kolesterol är helt naturligt och produceras av levern samt tillförs via maten. (zarahssida.se)
 • Vi kallar det "bra" eftersom det hjälper till att föra dåligt kolesterol (LDL) från blodet till levern, där det görs av med. (stegforhalsa.se)
 • Detta har effekt genom att minskad mängd gallsyra i kroppen skickar signaler till levern att producera mer gallsyra - en process som sker genom användande av LDL-kolesterol i blodet. (kronansapotek.se)
 • Detta beror på att HDL hjälper till att transportera bort det dåliga kolesterolet (LDL) från blodet och från kärlväggarna. (alltomkolesterol.se)
 • HDL minskar alltså halten av det dåliga kolesterolet (LDL) i blodet. (alltomkolesterol.se)
 • Förkortningen HDL ska uttydas "high-density lipoprotein", det vill säga lipoprotein med hög densitet (tjocklek), och är en av de klasser av lipoproteiner som bär kolesterol i blodet. (werlabs.se)
 • När kolesterolnivåer i blodet ökar (alltså att tillräckligt inte avlägsnas genom HDL) så kan det lagras på väggarna i blodkärlen. (werlabs.se)
 • En högre grad av blod HDL kan minska risken att utveckla plack genom avlägsnande av kolesterol från blodet och därmed minskar risken för hjärtinfarkt eller stroke. (werlabs.se)
 • Om det finns mer kolesterol i blodet än vad receptorerna kan ta emot uppstår ett överskott som leder till förhöjda LDL-nivåer. (hjart-lungfonden.se)
 • Eftersom blodet är en vattenlösning och kolesterol ett fett kopplas fettet till ett protein, ett så kallat apolipoprotein, för att göras lösligt och kunna transporteras i blodet. (netdoktor.se)
 • Eftersom LDL-kolesterolets huvudsakliga uppgift är att föra ut kolesterol till vävnaden kan en för hög halt av LDL i blodet leda till att (för) mycket kolesterol fastnar i kärlen och leder till inlagringar, förträngningar och åderförfettning. (netdoktor.se)
 • Kolesterol transporteras via blodet hos alla djur. (wikipedia.org)
 • Kolesterol har stor betydelse för ett flertal viktiga biokemiska processer i kroppen, men förknippas mest med hjärt- och kärlsjukdomar , en sjukdomsbild som är höggradigt förknippad med höga halter av lipoproteiner i blodet och med mekanismerna för transport av kolesterol. (wikipedia.org)
 • [ 1 ] Det var dock inte förrän 1815 som landsmannen Michel Eugène Chevreul gav ämnet namnet " cholesterine" och först på 1830-talet upptäcktes att kolesterol även finns i blodet. (wikipedia.org)
 • Kolesterol är ett mycket hydrofobiskt ämne och har därmed en extremt låg löslighet i vatten, därför kan det inte färdas fritt i blodet . (wikipedia.org)
 • High-density lipoprotein eller HDL är en grupp lipoproteiner som finns i blodet. (wikipedia.org)
 • Hos friska personer transporteras omkring 30 % av allt kolesterol i blodet i HDL. (wikipedia.org)
 • Senare studier visar dock att själva alkoholen har en positiv effekt genom att öka det goda HDL-kolesterolet i blodet. (hjart-lungfonden.se)
 • Mer än hälften av alla svenska kvinnor och män lider av blodfettrubbningar som orsakar exempelvis höga halter av kolesterol i blodet. (tlv.se)
 • I blodet cirkulerar fler blodfetter än LDL och HDL och forskning visar att även dessa har betydelse för åderförkalkning. (doktorn.com)
 • Genom att sänka nivåerna av skadlig kolesterol (LDL) i blodet, reducerar du risken att utveckla hjärtsjukdomar, kärlkramp och åderförkalkning. (healthexpress.eu)
 • HDL suger upp kolesterol från kärlväggarna och för mycket LDL i blodet lagras kolesterolet i kärlväggarna. (blogspot.com)
 • När det blir för mycket kolesterol i blodet leder det gradvis till åderförfettning. (citiklinikenlabs.com)
 • När man pratar om kolesterol menar man oftast kolesterolvärdet i blodet men egentligen är kolesterol ett vaxaktigt, fettliknande ämne som inte löser sig i vatten. (alltomkolesterol.se)
 • Kolesterol transporteras in i blodet med hjälp av lipoproteiner som kallas LDL och HDL. (zarahssida.se)
 • Bra kolesterol (HDL), även känt som högdensitetslipoprotein, är en av två typer kolesterol i blodet. (stegforhalsa.se)
 • Därför är HDL-kolesterol ofta kallat för det "goda" kolesterolet. (werlabs.se)
 • Simvastatin ökar dessutom nivåerna av det "goda" kolesterolet (HDL‑kolesterol). (apoteket.se)
 • HDL‑kolesterol kallas ofta det "goda" kolesterolet eftersom det hjälper till att förhindra det "onda" kolesterolet från att lagras in i kärlen och skyddar mot hjärtsjukdom. (apoteket.se)
 • Lyckligtvis finns också "det goda kolesterolet" HDL. (apoteket.se)
 • Den viktigaste riskfaktorn är blodfettrubbningar vilket innebär för lågt så kallat HDL- kolesterol, det goda kolesterolet och för högt så kallat LDL-kolesterol, det onda kolesterolet. (doktorn.com)
 • Signifikant reducerar det totala kolesterolet, LDL (dåligt kolesterol) samtidigt som det goda kolesterolet, HDL ökar. (fitnessbutiken.se)
 • Enkelt uttryckt, betyder detta att nivåerna av "dåligt" kolesterol" sänks, vilket tillåter det "goda kolesterolet" att verka mer effektivt i kroppen. (healthexpress.eu)
 • Det "goda kolesterolet" (högdensitetslipoprotein eller HDL) kan då verka mer effektivt för att skydda blodkärlen. (healthexpress.eu)
 • Beta-glukaner hjälper till att sänka LDL-kolesterolet (det dåliga kolesterolet) och skapa en balans mellan LDL och HDL- kolesterolet (det goda kolesterolet). (fairing.se)
 • Kvoten mellan LDL och HDL, det vill säga förhållandet mellan det onda respektive goda kolesterolet är av särskild betydelse för den som har ett förhöjt totalkolesterol. (citiklinikenlabs.com)
 • Högre kolesterol beror generellt på att HDL (det goda kolesterolet) ökar - sänker din chans för hjärtsjukdom. (7ketobenefits.com)
 • Tack vare sin förmåga att effektivt sänka kolesterolvärdena anses statiner vara den främsta läkemedelssubstansen vid behandling av högt kolesterol. (reportr.se)
 • Atorvastatin är ett generiskt läkemedel som hjälper till att reglera högt kolesterol och är en typ av läkemedel som kallas för statiner. (treated.com)
 • Men ett stort gäng läkare och experter håller inte med när det gäller svartmålandet kolesterol och överanvändningen statiner och hurudan roll de båda egentligen spelar i vår hälsa. (morotsliv.com)
 • Behandling med statiner leder huvudsakligen till sänkningar av LDL-kolesterol. (socialstyrelsen.se)
 • Om statiner gör nytta och om kolesterol verkligen är farligt, ifrågasätts allt mer. (kurera.se)
 • Simvastatin tillhör en grupp läkemedel som kallas statiner och används för att behandla högt kolesterol. (healthexpress.eu)
 • Ditt totalkolesterol består huvudsakligen av LDL- och HDL-kolesterol. (apoteket.se)
 • Gruppen är heterogen och ur praktisk synpunkt räcker det i regel med standardprovtagning efter 8 tim fasta (totalkolesterol, LDL- och HDL-kolesterol samt TG) för att enkelt klassificera en lipidrubbning. (janusinfo.se)
 • Totalkolesterol är sammansatt av flera olika lipoproteiner innehållande kolesterol, där LDL-kolesterol är den dominerande. (janusinfo.se)
 • Crestor är också godkänt som komplement till kostförändringar för att bromsa utvecklingen av ateroskleros hos vuxna, som en del av en behandlingsstrategi för att sänka totalkolesterol och LDL-kolesterol till fastställda målvärden. (mynewsdesk.com)
 • Triglyceriderna delat med HDL verkar indikera hälsa trots högt totalkolesterol. (kostdoktorn.se)
 • Det hänger samman med att kolesterol är ett livsviktigt ämne som kroppen behöver för olika funktioner samt att det finns två typer av kolesterol, det "onda"- LDL- och det "goda"- HDL. (lycq.se)
 • 1 kapsel till kvällens sista måltid, verkar genom att via naturliga signal enzymer påverka leverns arbete med att sänka den totala halten av kolesterol, minska det onda LDL samt öka det goda HDL. (pusha.se)
 • Det gör i sin tur att LDL-kolesterolet och det totala kolesterolet sänks, samtidigt som HDL-nivåerna förblir opåverkade. (kronansapotek.se)
 • Blodfett utgörs till en stor del av kolesterol som har flera viktiga funktioner i kroppen och behövs bland annat för att bygga upp celler och bilda hormoner. (reportr.se)
 • Kolesterol är också råvara för produktion av manliga och kvinnliga könshormoner, och behövs för att kroppen ska kunna bilda gallsyror och ta uppfettlösliga ämnen, som till exempel D-vitamin. (hjart-lungfonden.se)
 • Kolesterol används också av kroppen för att tillverka livsnödvändiga gallsyror och hormoner. (netdoktor.se)
 • Kolesterol intas till viss del via maten, men den största mängden kolesterol syntetiseras i kroppen. (wikipedia.org)
 • Kolesterol är ett fettliknande ämne som finns naturligt i kroppen och som behövs för att kroppen skall fungera, bl.a. för att bygga nya celler och tillverka hormoner som testosteron och östrogen. (lycq.se)
 • Kroppen använder främst kolesterol för att bygga celler där de används till det så kallade cellmembranet, den avgränsade yta som skiljer cellen mot omvärlden. (citiklinikenlabs.com)
 • Tja, i viss mån är tillståndet och förhållandet mellan kolesterol absolut ofarligt och viktigt för kroppen. (healthcarestrategyconsulting.com)
 • Under graviditeten ökar både progesteron och östrogen, vilket leder till att kroppen producerar mer kolesterol som ska räcka till alla hormoner. (zarahssida.se)
 • kvinnor ≥60), högt värde på högkänsligt C-reaktivt protein (hsCRP) (≥2 mg/l), och förekomst av minst en annan riskfaktor för hjärt/kärlsjukdom, som förhöjt blodtryck, lågt HDL-kolesterolvärde, rökning eller tidigare förekomst av tidig kranskärlssjukdom i släkten. (mynewsdesk.com)
 • Kostråd kring kost och diet för personer med högt kolesterol kan behöva justeras varefter ny forskning upptäcker nya samband och gamla föreställningar måste omvärderas. (spelmansforbund.org)
 • I artikeln föreslås i stället att terapisvikten kan bero på att personer med hög kolestanolkvot har en högre absorption av, och en lägre egen syntes av kolesterol. (lakemedelsvarlden.se)
 • Visst går du kanske ner i vikt, men LCHF-kost ger på sikt ger högt kolesterol, förkalkade blodkärl och ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar hos friska personer. (ifokus.se)
 • Symtom på högt kolesterol är ovanligt, endast ett fåtal personer får symtom i form av inlagringar runt ögon eller knutor på fingrarna. (citiklinikenlabs.com)
 • Kolesterol som inte är vattenlösligt kan inte på egen hand transporteras runt i blodomloppet för att nå kroppens vävnader. (citiklinikenlabs.com)
 • Bukfetma är, och detta är vedertaget i forskarvärlden, bland annat kopplat till ett för lågt gott HDL-kolesterol. (expressen.se)
 • När HMG-CoA-reduktas inte producerar samma höga nivå av skadligt kolesterol, kan mindre av det "dåliga" kolesterolet (lågdensitetslipoprotein eller LDL) orsaka problem såsom att täppa igen blodkärlen eller få dem att smalna av. (healthexpress.eu)
 • Samma mekanism som producerar kolesterol, producerar även Q10, vilket innebär att kolesterolsänkande läkemedel blockerar både kolesterolproduktion och produktion av Q10. (zarahssida.se)
 • Oryzanol blockerar kroppens upptag av kolesterol och sänker härmed blodets totala mängd kolesterol och fett (triglycerid). (iform.se)
 • Att kolesterolvärdena är höga är heller inte det enda relevanta utan framförallt förhållandet mellan HDL och det totala kolesterolet. (kronansapotek.se)
 • Sänk kolesterol på naturlig väg Börja med att mäta dina hormoner och se så att ditt höga kolesterol inte beror på obalans i östrogenerna eller försämrad leveravgiftning. (zarahssida.se)
 • Här får du veta vad höga kolesterolvärden beror på och hur du sänker ditt kolesterol. (kronansapotek.se)
 • Proteinet är apolipoprotein A1 och lipoproteinet heter HDL (high density lipoprotein). (netdoktor.se)
 • Särskilt kvoten mellan apolipoprotein B och apolipoprotein A1 är ett bra sätt att förutsäga risken att drabbas av till exempel hjärtinfarkt - även om det saknas studier av rätt typ och kvalitet (så kallade riktade interventionsstudier) som visar värdet av att sänka denna kvot, medan nyttan av att sänka LDL kolesterol är starkt bevisad. (netdoktor.se)
 • Kolesterol en blodfettsyra, flera olika varianter finns och de är alla livsnödvändiga. (spelmansforbund.org)
 • Lågt HDL-värde innebär statistiskt sett ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom, och är en delkomponent i metabolt syndrom. (wikipedia.org)
 • Kolesterol består av fyra sammanbundna kolväteringar (A-D) samt en förgrenad kolvätekedja bunden till kol 17 på D-ringen. (wikipedia.org)
 • Kolesterol är en essentiell komponent i alla biologiska membran, vilket inkluderar de cellmembran som avgränsar cellen mot omvärlden samt diverse membran inne i cellen. (wikipedia.org)
 • Den typiska diabetesdyslipidemin, som är en delkomponent i det dysmetabola syndromet, karakteriseras av lågt HDL-kolesterol och förhöjda triglyceridnivåer samt prolongerad postprandiell (efter måltid) hyperlipidemi . (internetmedicin.se)
 • De direkta vägarna inbegriper HDL-receptorer som scavenger receptor BI (SR-BI) som medierar ett selektivt upptag av kolesterol från HDL. (wikipedia.org)
 • Oljan innehåller växtsteroler som hämmar kroppens upptag av kolesterol och därmed gagnar kärlsystemet . (iform.se)
 • Det nyttiga kolesterolet kallas HDL och har formen av kompakta klot. (alltomkolesterol.se)
 • HDL, som brukar kallas det nyttiga kolesterolet och är förknippat med en skyddande effekt. (1177.se)
 • Naturens eget experiment med genetiskt betingad CETP-brist och högt HDL-kolesterol kan därför inte sägas stödja hypotesen att ett högt HDL-kolesterol via CETP-hämning skulle mediera lägre kardiovaskulär risk. (lakartidningen.se)
 • Nedsatt lipoprotein-lipas-aktivitet har visat sig vara förenat med nedsatta HDL-kolesterol-nivåer och därmed ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. (perspektiv.nu)
 • Interestingly, low HDL-C alone or in combination with a high LDL-C and/or high TG was the category associated with the greatest risk of CVD. (kostdoktorn.se)
 • When compared with HDL-C, LDL-C alone was associated with only a marginally increased risk of CVD. (kostdoktorn.se)
 • In contrast to HDL-C or LDL-C alone, no increase in CVD risk was associated with high TG alone. (kostdoktorn.se)
 • In my opinion, the most interesting finding of this study is that a lipid combination with low HDL-C is associated with a much higher risk than a lipid combination with high LDL-C. If HDL-C is low, it makes a little difference whether LDL-C is high or not. (kostdoktorn.se)
 • Vad den gör är att reglera och hjälpa till med grundläggande aspekter, såsom kolesterol och hypertoni - faktorer som är väldigt viktiga för hälsan. (stegforhalsa.se)
 • Denna intressanta studie visar på de invecklad samband som finns mellan olika aspekter av hälsa och kolesterol. (spelmansforbund.org)
 • Ny forskning visar att det goda HDL-kolesterolet skyddar både mot cancer och hjärtsjukdomar. (iform.se)
 • Kolesterol är en lipid, ett fettämne. (hjart-lungfonden.se)
 • Kolesterol är en lipid , ett fettaktigt ämne som är en viktig byggsten i de cellmembran som utgör varje cells yttre skal, och som även finns i organeller inuti varje cell. (wikipedia.org)
 • Studier har vist at transfett som finnes i delvis hydrogenert oljer har en ugunstig effekt på HDL, eller gode kolesterolet. (digidexo.com)
 • Kolesterol är ett livsnödvändigt fett, som fungerar som en byggsten i alla kroppens celler, där det ingår som en viktig beståndsdel i cellväggen. (netdoktor.se)
 • ENHANCE studerade effekten på intima-mediatjockleken av att ytterligare sänka LDL-kolesterol utöver behandling med högdos statin (simvastatin) hos patienter med heterozygot familjär hyperkolesterolemi med hjälp av kolesterolabsorptionshämning med ezetimib, som är tillgängligt i Sverige som Ezetrol. (lakartidningen.se)
 • Kolesterol är en nödvändig beståndsdel i alla celler, inte minst i hjärnan. (hjart-lungfonden.se)