• Inom molekylär evolution är en haplogrupp en grupp av liknande haplotyper, som delar en gemensam anfader med en enbaspolymorf (Single Nucleotide Polymorphism, SNP) mutation. (wikipedia.org)
  • En haplogrupp är en grupp av bestående av haplotyper som har gemensam genetisk historia. (wikipedia.org)
  • Syftet med projektet är att utveckla verktyg för att kvantifiera haplotypdiversitet inom och mellan infektioner och tillämpa dessa metoder för att studera 1) om och hur variationen varierar över infektioner inom och mellan individer 2) om variation är relaterad till infektionsutfall 3) Om selektion av haplotyper verkar mellan arter, både under experimentella förhållanden och i naturliga populationer. (mynetworkglobal.com)