• Genom att använda ett ämne med kort halveringstid, sönderfaller ämnet snabbt. (docplayer.se)
 • Läkemedel med en kort halveringstid verkar snabbare, dock måste de tas oftare än läkemedel med en längre halveringstid. (versus.com)
 • H g tillg nglig energi ger kort halveringstid. (fysik.org)
 • Det finns ett sedan l nge etablerat experimentellt samband, Geiger-Nuttalls regel, mellan halveringstiden f r a -s nderfall och a -partikelns energi: H g a -energi ger en h g s nderfallskonstant och allts en kort halveringstid. (fysik.org)
 • Där sägs bland annat att det i dag saknas kunskap om hur medicinerna fungerar på äldre och att läkemedel med kort halveringstid är att föredra. (vardfokus.se)
 • Den tid det tar för hälften av ett visst radioaktivt ämne att sönderfalla kallas halveringstid. (slideplayer.se)
 • Halveringstid Genom att undersöka olika radioaktiva ämnen har man kunnat bestämma hur länge det tar för dem att sönderfalla. (docplayer.se)
 • 11 Halveringstid Radioaktiva atomer sönderfaller. (slideplayer.se)
 • Det finnes nuklider med lang fysikalsk, men kort biologisk halveringstid. (wikipedia.org)
 • Orsaken är att ett svagt radioaktivt ämne sönderfaller under lång tid (har lång halveringstid) och omvänt, ett ämne som sönderfaller på kort tid avger en mera intensiv radioaktiv strålning. (wikipedia.org)
 • Genom att använda ett ämne med kort halveringstid, sönderfaller ämnet snabbt. (docplayer.se)
 • Läkemedel med en kort halveringstid verkar snabbare, dock måste de tas oftare än läkemedel med en längre halveringstid. (versus.com)
 • Men på grunn av kort halveringstid finnes det bare i svært små konsentrasjoner. (kortherren.fun)
 • H g tillg nglig energi ger kort halveringstid. (fysik.org)
 • Det finns ett sedan l nge etablerat experimentellt samband, Geiger-Nuttalls regel, mellan halveringstiden f r a -s nderfall och a -partikelns energi: H g a -energi ger en h g s nderfallskonstant och allts en kort halveringstid. (fysik.org)
 • Bensodiazepiner uppdelas enligt deras halveringstid i kort-, medellång- och långverkande preparat. (paihdelinkki.fi)
 • Zopiklon har en relativt kort halveringstid. (janusinfo.se)
 • Stråldosen är relativt liten och det radioaktiva ämnet har mycket kort levnadstid (halveringstid). (cancerfonden.se)
 • Fakta som dessutom har ytterligt kort halveringstid, hur förhåller man sig till det? (issuu.com)
 • Många av de ämnen som bildas har kort halveringstid och avger i och med detta mycket strålning. (mimersbrunn.se)
 • Något som kan få tråkiga konsekvenser i en bransch där produkterna har en så kort halveringstid som mobiltelefoner. (swedroid.se)
 • Huvuddelen av de partiklar som då spridits har relativt kort halveringstid - upp till 14 dagar. (kunskapssamhallet.se)
 • Kontinuerlig produktion av kemokinen är avgörande eftersom substansen har väldigt kort halveringstid. (lifesciencesweden.se)
 • Ett läkemedels halveringstid är den tid det tar för hälften av en given dos att försvinna ur kroppen eller blodet, mätt i timmar. (versus.com)
 • Maximala blodkoncentrationer av diazepam uppkommer efter 30-90 minuter med en halveringstid som kan variera mellan 20-40 timmar för diazepam och 50-99 timmar för nordiazepam (se Tabell 2). (internetmedicin.se)
 • Halveringstid simvastatinmetabolit 1,9 timmar. (dietdoctor.com)
 • Halveringstid c:a 36 timmar. (rjl.se)
 • Halveringstid 2 - 3 timmar. (rjl.se)
 • Epoxiden har en kortare halveringstid (5-8 timmar) än modersubstansen (8-60 timmar). (regionblekinge.se)
 • Halveringstid för utsöndring är endast 21 timmar. (kurera.se)
 • Cesium-137 har en halveringstid på 30 år och cesium-134 en halveringstid på cirka två år. (stuk.fi)
 • I samband med kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986 fick Sverige nedfall av cesium-137, som har en halveringstid på cirka 30 år. (stralsakerhetsmyndigheten.se)
 • Halveringstiden beror ven av de ing ende tillst ndens spinn/paritet och v gfunktioner: stor skillnad i spinn eller v gfunktion ger l ng halveringstid. (fysik.org)
 • Cypionate ester är en annan populär typ av testosteron på grund av dess relativt lång halveringstid. (steroidly.com)
 • Testosteron halveringstid och aktivt liv beror på den särskilda typ av testosteron som du pratar om, som syns i diagrammet ovan och mer i detalj nedan. (steroidly.com)
 • Men cesium-137 - den partikel som kom att orsaka stor oro efter Chernobyl-katastrofen - har en halveringstid på 30 år. (kunskapssamhallet.se)
 • Vilken är läkemedlets halveringstid i blodet? (djurforsok.info)
 • Detta minimerade bispecifika protein har potential att åtnjuta de fördelar som är associerade med en liten storlek, såsom ökad vävnadspenetration samt möjligheten till alternativa administrationsvägar, medan det samtidigt kan upprätthålla en tillräcklig halveringstid i blodet. (kth.se)
 • Våra proteiner kan åka snålskjuts på skyddssystemet och vi kunde för fem år sedan visa att proteinerna hade en ordentligt förlängd halveringstid i blodet. (kth.se)
 • I princip kan sådana proteiner också ge läkemedel längre halveringstid i blodet vilket gör att patienterna får en jämnare dos som dessutom inte behöver tas så ofta, säger Torbjörn Gräslund. (kth.se)
 • Efter ytterligare en halveringstid återstår således en fjärdedel av den ursprungliga mängden och efter tre halveringstider en åttondel. (wikipedia.org)
 • Udenfor kernen er neutronen ustabil og har en halveringstid p 15 minutter. (leksikon.org)
 • Halveringstid i radiometrisk datering. (3dlabs.co)
 • Dating Game Radiometrisk dejting metoder uppskatta åldern Efter en halveringstid har förflutit, hälften av atomerna i nukliden i. (allysonabrams.com)
 • Definiera radiometrisk datering och halveringstid. (allysonabrams.com)
 • Re: Radiometrisk datering halveringstid definition. (allysonabrams.com)
 • Radiometrisk datering halveringstid Dating alys perez myke rolig manliga dating användar namn versus. (allysonabrams.com)
 • Minikraftverk behöver såklart laddas upp då och då - bränsleceller måste byta bränslacartridges, kärnbatterier har en viss halveringstid. (skiften.se)
 • Den store overvægt at 238 U-isotopen i natururan skyldes, at den har en meget lang halveringstid - 4.3 mia. (kortherren.fun)
 • Dess halveringstid (t ½ ) är bara 5730 år, vilket innebär att under varje 5730-år-period sönderfaller hälften. (creation.com)
 • När växten eller djuret dör, börjar långsamt halten av kol14 sjunka med en halveringstid på 5730 år. (popularhistoria.se)
 • Av for eksempel tritium med en fysikalsk halveringstid på ca. 4500 dager er allerede halvdelen utskilt av kroppen etter 12 dager. (wikipedia.org)
 • Atomvægten er tre gange så stor som almindelig hydrogens, idet dens kerne, tritonen, ud over protonen også indeholder to neutroner Tritium, har en halveringstid på 12,3 år, en halveringstid är helt enkelt den tid det tar hälften av tritium till förfall . (kortherren.fun)
 • Anabola Steroider halveringstid Anabola steroider till salu på det lägsta priset i Sverige. (lazemte.com)
 • Vilka grundläggande kunskaper behövs om läkemedelshantering, administreringssätt, halveringstid, terapeutisk bredd och vanliga biverkningar av läkemedel? (gleerups.se)
 • 7.1 Sönderfall och halveringstid Kärnorna kan sönderfalla om de är för stora, eller om deras protoner och neutroner är för ojämnt fördelade. (docplayer.se)
 • En isotops halveringstid beskriver den tid det tar för hälften av atomerna att sönderfalla. (kortherren.fun)
 • Efter en halveringstid har förflutit, rafio av atomerna i nukliden i fråga. (allysonabrams.com)
 • år i forhold til 235 U-isotopen med en halveringstid på 700 mio. (kortherren.fun)
 • Oganessian på Instituttet for Atomforskning ved Dubna , som skabte isotopen Bh-261 med en halveringstid på 1-2 ms (senere data angav en halveringstid på omkring 10 ms). De skabte Bh ved at skyde en kerne af krom -24 imod bismuth -204. (wikipedia.org)
 • När det gäller vindkraftparken i Kalmarsund som uppfördes 2001 är det alltså befogat att tala om en halveringstid. (barometern.se)
 • Kvinnliga vänlig dejting app, halveringstid i radiometriska dating falska. (allysonabrams.com)