• Fria halogener bildar homonukleära diatomiska molekyler. (wikipedia.org)
 • Alla halogener reagerar gärna med alkalimetallerna. (wikipedia.org)
 • Astat hører til gruppen af halogener (gruppe 17), som også tæller grundstofferne fluor , klor , brom og jod . (wikipedia.org)
 • Astat är ett halvmetalliskt radioaktivt grundämne som tillhör gruppen halogener. (gu.se)
 • Det tillhör gruppen halogener och används bland annat som desinfektionsmedel. (wikipedia.org)
 • Klor är ett icke-metalliskt grundämne som tillhör gruppen halogener. (naturvardsverket.se)
 • Fluor (atomnummer 9) är ett grundämne som tillhör gruppen halogener. (wordpress.com)
 • Jod är ett icke-metalliskt grundämne som tillhör gruppen halogener i den periodiska tabellen och något som sköldkörteln behöver för sin funktion. (mittnyaliv.se)
 • I periodiska systemet hör klor till gruppen halogener. (skolvision.se)
 • I periodiska systemet hör klor till gruppen halogener, bestall adepssir billigt. (apotekvarersverige.life)
 • Klor tillhör gruppen halogener, och förekommer i ren form som klorgas (Cl 2 ). (xn--grundmnen-z2a.com)
 • Fluor: ett grundämne som tillhör gruppen halogener, de är giftiga i sin renaste form. (kuckelimuck.se)
 • Metaller halvmetaller alkalimetaller ickemetaller halogener 7. (spicelandni.co.uk)
 • Jämför t ex alkalimetaller och halogener, billig clizine malmö. (sverige-apotek.life)
 • Alkalimetaller har en valence elektron och halogener har 7, köpa cimogal receptfritt recept. (apotekvarer-nettbutikk.life)
 • grupperna alkalimetaller, halogener och ädelgaser: exempel på ämnen som ingår i grupperna och egenskaper hos ämnena. (unikum.net)
 • Heteroatomer, som syre, kväve och halogener (fluor, klor, brom och jod) är vanligt förekommande i läkemedel och jordbrukskemikalier. (su.se)
 • Grundämnen som fluor, klor, brom, jod och astat är halogener och ingår i den sjunde huvudgruppen i grundämnenas periodiska system. (lappgroup.com)
 • En kabel är halogenfri om inga halogener som klor, fluor eller brom används i isolations- och mantelmaterialet på kabeln eller ens i värmekrympslangarna, såsom krympslangen PROTECT HF från LAPP. (lappgroup.com)
 • Halogener är en grupp grundämnen som innefattar fluor, klor, brom och jod. (fass.se)
 • Fluor kan förena sig med alla andra ämnen, även med andra halogener. (blogspot.com)
 • Klor och andra halogener tillsätts ofta som tillsatser för att förbättra flamhärdigheten. (lappgroup.com)
 • Slutsats - Trihalometaner bildas då klor och andra halogener reagerar med organiska ämnen i badvattnet. (processing.se)
 • Utsläppen av klorerade organiska substanser mäts som AOX (adsorberbara organiska halogener). (skogssverige.se)
 • Absorberbara organiska halogener. (rottneros.se)
 • Gränsvärdet för THM och AOX fungerar som indikatorer för anrikning av organiska halogener. (processing.se)
 • Halogener är mycket reaktiva - giftiga! (ehinger.nu)
 • Halogener har 7 valenselektroner och bildar gärna envärda negativa joner. (wikipedia.org)
 • Alla halogener har sju valenselektroner. (ugglansno.se)
 • Halogener: 7 valenselektroner, vill ta upp en elektron till och bilda envärda negativa joner. (spotidoc.com)
 • Utan bromider, halogener och klorider. (byggtjanst.se)
 • Spilloljor som innehållit halogener, klorider och/eller PCB måste hanteras på särskilt sätt. (spbi.se)
 • Tillsammans med vatten, som brandvatten som används av brandkåren, men också med fukt från slemhinnor, kombineras halogener för att bilda syror. (lappgroup.com)
 • Det är inte beständigt mot oxiderande syror och halogener. (svenskageotech.se)
 • Alla halogener reagerar gärna med alkalimetallerna. (wikipedia.org)
 • Rent bor reagerar med halogener och bildar motsvarande halid. (wikipedia.org)
 • Fria halogener bildar homonukleära diatomiska molekyler. (wikipedia.org)
 • Halogenfria kablar är, som namnet antyder, fria från halogener i plastens sammansättning. (lappgroup.com)
 • Material är också fritt från ftalater, halogener, klor och tungmetaller. (upofloor.com)
 • FPO är ett fullständigt miljövänligt råmaterial, som varken innehåller tungmetaller, halogener, fungicider eller mjukgörare. (sika.com)
 • Rengöringsmedlet kräver inte märkning enligt CLP-förordningen och är fritt från halogener och VOC. (bio-circle.se)
 • I läkemedelssammanhang tillförs halogener läkemedel för att bland annat ge det effekt eller göra så att dess effekt förstärks. (fass.se)
 • I reaktion med halogener bildas salter. (spicelandni.co.uk)
 • Trihalometaner - Trihalometaner bildas vid reaktion mellan halogener (t.ex. (processing.se)
 • Halogener är också väldigt reaktiva. (ugglansno.se)
 • Halogener är i sig väldigt reaktiva då de saknar en elektron för att uppnå ädelgasstruktur. (studeranu.com)
 • De element/grupper som skjuter till elektroner mer än väte sägs ha en positiv induktiv effekt + I (till exempel alkylgrupper , karboxylat ), medan ämnen som drar elektroner sägs ha en negativ induktiv effekt - I (till exempel halogener , arylgrupper ). (wikipedia.org)
 • Pure betyder att produkten inte innehåller några kemiska konserveringsmedel, såsom exempelvis parabener eller halogener. (atr.nu)
 • Innehåller INTE fenol aldehyder, halogener eller aktiva metallorganiska ingredienser. (gestriketeknik.se)
 • Intehåller inte fenoler, aldehyder, halogener eller andra aktiva organiska metalliska i ingredienser. (sgatrading.se)
 • Alla allotroper av kol är kemiskt motståndskraftiga, men kan oxideras med syre eller halogener. (ravarumarknaden.se)
 • Astat udviser visse metalliske egenskaber, bl.a. er det i stand til at danne stabile enatomige kationer i vandig opløsning (i modsætning til de lettere halogener). (wikipedia.org)
 • Exempelvis har vi tagit alla larmrapporter om cancerframkallande och farliga halogener på största allvar. (se.com)
 • Lysdioder tillverkade av perovskiter som innehåller halogener skulle vara ett billigare och mer miljövänligt alternativ både för belysning och led-skärmar. (forskning.se)
 • Förskruvningar, kabelskydd som exempelvis slang, eller kontaktdon kan också vara tillverkade av plast utan halogener och är därför halogenfria. (lappgroup.com)
 • Halogener kan tillsättas alla organiska molekyler. (fass.se)
 • Dessa delar kallas också halogener och form halogenider i kombination med andra element. (universalclimate.com)
 • När packningsmaterialet ändras från neopren till polyuretan kan kopplingslådorna användas i fler branscher där inga halogener kan användas. (eldon.com)
 • alkylhalogenider, haloalkaner , carbonhydrider, hvor et eller flere hydrogenatomer er udskiftet med halogenatomer (F, Cl, Br, I). De dannes ofte ved halogenering af alkaner samt ved addition af hydrogenhalogenid eller halogener til alkener. (denstoredanske.dk)