• Religi sa uttryck speglar alltid sin tid, och ett av bokens syften r att diskutera hur religion uppfattas i v r tid och hur kristendomen pr glat v r syn p vad som tillh r religion och vad som ses som vidskepelse eller vertro. (bokus.com)
  • Vi ser m ngfald som berikande och v lkomnar alla s kande oavsett k n, k ns verskridande identitet eller uttryck, sexuell l ggning, etnisk tillh righet, religion, funktionsneds ttning och lder. (vakanser.se)
  • H r arbetar kompetenta medarbetare som tycker uppdraget r meningsfullt och att det r viktigt att utvecklas och g ra nytt. (vakanser.se)