• Uppgifterna r baserade p Statistikcentralens statistik Syssels ttning med uppgifter om personal av utl ndskt ursprung inom social- och h lsov rden samt Valviras Terhikki-register med uppgifter om utomlands bosatta personer med r tt att ut va yrke inom h lso- och sjukv rden i Finland. (stat.fi)
  • Uppgifterna tas fr n Institutet f r h lsa och v lf rds missbildningsregistret, som inneh ller uppgifter om missbildningar som har konstaterats hos d df dda eller levande f dda barn samt hos foster vid abort pga. (stat.fi)
  • Nyskrivna avsnitt handlar bland annat om nudging, optimism/pessimism, tobaksbruk, riskbruk av alkohol samt migration och h lsa. (adlibris.com)
  • H lsopsykologi v nder sig till studerande, forskarstuderande och yrkesverksamma inom psykologi och medicin, v rd och socialtj nst samt angr nsande omr den. (adlibris.com)
  • mnesomr det inneh ller statistik ver befolkningens h lsotillst nd, sjuklighet, arbetsof rm ga, h lsobeteende och d dsorsaker. (stat.fi)
  • Statistik ver h lsov rd anges ocks inom mnesomr det Socialskydd och uppgifter om antalet d da inom mnesomr det Befolkning . (stat.fi)
  • H lsopsykologiska teorier integreras och praktiseras inom flera mnesomr den t.ex. (adlibris.com)