• Uppgiften r att bedriva forskning och utbildning av h gsta kvalitet och att p olika s tt samverka med samh llet. (vakanser.se)
  • Ett l melt g av m nniskor som pilade iv g med h gsta hastighet genom Kista. (psyksam.se)
  • Ja, jag tror inte att det h ller med det angreppss tt vi haft hittills d r vi f rs ker samordna och hitta samverkansstrukturer mellan alla akt rer. (psyksam.se)
  • Det har ju utlvovats tekniska f rb ttringar h r till h sten, s vi f r se hur det hela slutar. (bloggsite.se)
  • H sten 1993 skrev jag 16 motioner till vapenfrikongressen, varav n gra gick igenom. (piratpartiet.se)
  • Gruppen tnjuter ett nationellt och internationellt anseende f r sitt pionj rarbete inom sexuell- och reproduktiv h lsa och r ttigheter (SRHR) och migration, och har varit framg ngsrik i konkurrens erh lla stora forskningsmedel f r sina insatser att minska oj mlikhet och att st rka en j mlik global h lsa. (vakanser.se)
  • Jag driver fr gor om j mlikhet, skola samt sjukv rd. (piratpartiet.se)
  • Med kunskaper, erfarenheter och h ngivenhet ska jag arbeta f r ett b ttre samh lle. (piratpartiet.se)