• Den bevarade h gra verk ksh lften saknar t nder. (skadi.net)
  • Det verksamma mnet i medicinen, Talidomid, blockerar tillv xten av l nga r rben, vilket orsakar att h nder och f tter kan v xa direkt fr n b len utan mellanliggande armar och ben. (ex-center.org)
  • Aperts syndrom eller Akrocefalosyndaktyli typ 1 r ett sammanfattande namn p ett antal missbildningar i kranium, ansiktsskelett samt h nder och f tter. (ex-center.org)
  • Barnen kan ocks ha andra f r ndringar i musklerna och skelettet i armar och h nder, t.ex. (ex-center.org)
  • Boken kan best llas h r och kostar 390,- (inkl.moms) + frakt (40,- inom Sverige) , maila din best llning redan idag! (yxklinten.com)
  • EX-Center arbetar med habilitering, rehabilitering och h lsa utifr n en helhetssyn samt kunskapsuppbyggande insatser och informationsspridning i enlighet med handikappreformen. (ex-center.org)
  • M nga barn f ddes dessutom med inre skador samt syn- och h rselskador. (ex-center.org)
  • I n a c k - v y r kraniet likaledes av regelbunden och sym-metrisk form, relativt sett smalt och mycket h gt. (skadi.net)
  • Hennes produktion best r av bruksf rem l som koppar, kannor och sk lar, dessutom keramiska skulpturer i form av f glar p l nga st lben. (signaturer.se)