• IM arbetar förebyggande med hälsovård och hälsoupplysning. (wikipedia.org)
 • Jag arbetar med hälsoupplysning, det vill säga åker till skolor och byar och berättar om tbc. (lakareutangranser.se)
 • Skolhälsovården , det vill säga skolsköterska och skolläkare , arbetar i första hand med arbetsmiljöfrågor och hälsoupplysning, men hjälper dig också vid sjukdom och olycksfall. (klippan.se)
 • Ofta arbetar sjuksköterskan också mycket förebyggande med hälsoupplysning och råd. (mesothelioma-prognosis.info)
 • Metoder för hälsoupplysning, som arbetar gente- mot flera olika kommundelar. (flyguppdraget.se)
 • När man vågar vara personlig utan att bli privat, som arbetar med hälsoupplysning. (bergmanfestivalen.se)
 • Som sjuksköterska arbetar man även förebyggande för att främja hälsa genom hälsoupplysning och rådgivning. (gymnasieinfo.se)
 • Till medicinskt förebyggande åtgärder räknas bl.a. allmänna och riktade hälsokontroller, vaccinationer, hälsoupplysning samt mödra- och barnhälsovård. (ivo.se)
 • Vi följer ditt barn under de första sex åren och erbjuder läkarundersökningar, vaccinationer och hälsoupplysning. (oxelosund.se)
 • Basprogrammet innefattar hälsosamtal, hälsokontroller, hälsoupplysning och vaccinationer. (alsalam.se)
 • Hon introducerade förebyggande, hälsofrämjande åtgärder, bedrev hälsoupplysning och förbättrade sociala förhållanden. (du.se)
 • En så stor andel mödrar och potentiella mödrar kräver investeringar i mödrahälsovård och hälsoupplysning för att minimera riskerna för att kvinnor dör under graviditet eller vid förlossning. (sida.se)
 • Inom öppenvården kommer du i kontakt med områden som graviditetsövervakning, hälsoupplysning, föräldragrupper, preventivmedels- och abortrådgivning. (mdh.se)
 • Ett fungerande bashälsovårdssystem, billiga mediciner och en mångsidig hälsoupplysning främjar effektivt människors välmående. (finland.fi)
 • Studenten skall tillägna sig kunskaper om fysiologi och beteendemedicin som vetenskapligt område, samt beteendemedicinska tillämpningar i bedömning, behandling och hälsoupplysning inom ramen för sjukgymnastisk verksamhet. (ki.se)