• Utbildningen ger kunskap och verktyg för att ge hälsoinformation om svensk hälso- och sjukvård och egenvård samt metodik för att ge hälsostöd vid lindrig psykisk ohälsa, i grupp eller enskilt. (uppdragpsykiskhalsa.se)
 • Hålla koll på och dela hälsoinformation såsom puls, blodtryck och kost samt tränings- och aktivitetsdata. (apple.com)
 • Regeringen lyfter i detta sammanhang fram hälsofrämjande metoder som egenvård, självhjälpsgrupper, hälsofrämjande miljöer, hälsoinformation samt motiverande samtal. (ki.se)
 • Om du tänker låta barn använda sensorn utan övervakning ska du först förklara all säkerhets- och hälsoinformation samt alla instruktioner. (xbox.com)
 • På Iphone kan du lägga till ICE- och hälsoinformation under fliken "Medicinskt id" under appen Hälsa. (runnersworld.se)
 • Hälsovård i samband med graviditet vilket innefattar medicinskt basprogram, fosterdiagnostik, hälsoinformation under graviditet och psykosocialt arbete. (regiongavleborg.se)
 • Att hålla avstånd och tvätta händerna regelbundet är svårt och vi gör därför insatser för att ge tillgång till vatten, tvål, hälsoinformation och, i vissa särskilda fall, återanvändningsbara andningsskydd i tyg. (lakareutangranser.se)
 • Några områden som b ehandlas är psykisk hälsa, hälsoinformation, insatser i skolmiljön, hälso-kontroller och sjukvård i skolan. (bokborsen.se)
 • Primärvårdsbaserad hälsoinformation i grupp till ofrivilligt migrerade. (docplayer.se)
 • Syftet med studien var att undersöka om en multimodal, interagerande hälsoinformation i grupp kunde påverka livskvalitet, känsla av sammanhang och vårdkonsumtion hos ofrivilligt migrerade personer mellan 18 och 65 år som haft uppehållstillstånd 5 år i Sverige. (docplayer.se)
 • Hälsoinformation i grupp till ofrivilligt migrerade påverkade endast delskalan oro, vilken är en av delskalorna i EQ-5D-5L som mäter hälsorelaterad livskvalitet. (docplayer.se)
 • Lyssna på experter som talar om hur hälsoinformation kan skyddas. (microsoft.com)
 • Hälsa i Sveriges aktiviteter Hälsoinformation och hälsostöd. (vgregion.se)
 • Studier visar att vårdpersonal upplever att de kan dra nytta av patienters förberedelse med att söka hälsoinformation online före vårdmötet, men de kan även känna sig hotade i sin professionella expertroll. (umu.se)
 • Rapporten visar att hela 90 % av alla branscher (20 stycken) har drabbats av ett dataintrång rörande PHI, d v s personlig hälsoinformation. (it-halsa.se)
 • En hälsoinformation administratör kan utbilda personalen informationshantering, utveckla system för registrering av data, behålla och lämna ut patientjournaler, och sammanställa statistik. (debok.net)
 • En administratör hälsoinformation är ansvarig för att hålla reda på patienternas filer och dokument, och hålla papper konfidentiell och aktuell. (debok.net)