• Vi arrangerade tillsammans ett seminarium för att fokusera på hur det förebyggande och hälsofrämjande arbetet måste ges en större plats i hälso- och sjukvårdens uppdrag och hur det kan bidra till en effektivare resursanvändning. (docplayer.se)
  • Många konferensdeltagare visade intresse för vårt nätverk och vi uppmuntrade dem att komma till vår nätverkskonferens för att där få möjlighet att fördjupa reflektionerna angående den behovsbaserade styrningen av framtidens hälso- och sjukvård. (docplayer.se)
  • 7 Framtidens hälso- och sjukvård Hela projektet klart december 2010 Delrapport Befolkningens behov av hälso- och sjukvård klar. (docplayer.se)
  • När riksdagen beslutade om att införa ett obligatoriskt vårdval i Sverige 2009 fanns en omfattande kritik av reformen från forskare och experter som menade att en kundvalsmodell med fri etableringsrätt för privata vårdproducenter riskerade att undergräva det krav på jämlikhet som länge haft en central position inom svensk sjukvårdspolitik. (uppsatser.se)
  • 3 Om Nätverket Nätverket Uppdrag Hälsa är ett nätverk för tjänstemän som arbetar med att utveckla uppdraget och därmed den demokratiska styrningen av hälso- och sjukvården samt vård och omsorg ur ett befolknings- och behovsperspektiv. (docplayer.se)
  • Nätverkens vision och strategiska områden Nätverken arbetar med att öka befolknings- och behovsperspektivet i styrning och ledning av hälso- och sjukvård samt vård och omsorg. (docplayer.se)