• Det finns bara förebyggande behandling med vaccination mot gula febern. (apoteksgruppen.se)
 • Vissa länder har krav på att den inresande har ett intyg på vaccination mot gula febern beroende på resväg till det berörda landet. (du.se)
 • Gula febern orsakar 200 000 sjukdomsfall och 30 000 dödsfall årligen, med nära nog 90 % av fallen i Afrika. (wikipedia.org)
 • WHO uppskattar att gula febern orsakar 100 000 sjukdomsfall och ca 25 000 döda varje år i ovaccinerade populationer, framför allt i Afrika. (internetmedicin.se)
 • Gula febern är en virussjukdom som sprids med myggor och finns i delar av Afrika och Sydamerika. (apoteksgruppen.se)
 • De fransktalande länderna i Afrika (Benin, Burkina Faso, Kamerun, Chad, Cote d´lvoire, Kongo, Gabon, Guinea och Togo) gjorde framgångsrika försök med att massvaccinera mot Gula febern mellan 1933 och 1961 vilket resulterade att sjukdomen gradvis försvann. (du.se)
 • Gula febern förekommer i delar av Afrika och Central- och Sydamerika, och orsakas av ett virus tillhörande Flaviviridae-familjen och släktet Flavivirus amaril. (attvaramamma.se)
 • Ett säkert och effektivt vaccin mot gula febern finns och vissa länder kräver vaccination för inresa. (wikipedia.org)
 • Ett levande, försvagat, effektivt vaccin (över 95 % skyddseffekt och 99 % serokonverterar) mot gula febern finns tillgängligt. (internetmedicin.se)
 • Intyg om gula febern-vaccination kan krävas inför inresa i många länder om man kommer från område med sjukdomen. (internetmedicin.se)
 • Sjukdomen orsakas av gula febern-virus och sprids genom bett från vissa arter av stickmyggor. (wikipedia.org)
 • Gula febern orsakas av ett flavivirus och överförs av myggor antingen från apa till människa eller från människa till människa. (internetmedicin.se)
 • Gula febern orsakas av en sorts flavivirus och sprids till människor via myggor tillhörande Aedes-släktet. (du.se)
 • Namnet gula febern har sjukdomen fått för att den i vissa fall orsakar ikterus. (internetmedicin.se)
 • Flavivirus är en familj av sextiotal arter och det flavivirus som gör att människor insjuknar i Gula Febern orsakar en inflammation i levern och som leder till en allvarlig febersjukdom. (du.se)
 • Namnet på sjukdomen refererar till den gula hudtonen hos de som drabbats av viruset. (attvaramamma.se)
 • För att förebygga sjukdomen måste man helt enkelt undvika de länder och platser där gula febern förekommer. (attvaramamma.se)
 • Vetenskap Bantningsmedicin för människor kan minska myggors blodtörst och därmed också hämma spridningen av dödliga sjukdomar som gula febern, zikavirus och denguefeber, enligt en ny studie. (corren.se)
 • Myggan är vanlig i tättbefolkade områden och arten är den mest betydelsefulla överföraren av de virus som förorsakar gula febern, denguefeber, chikungunya. (corren.se)
 • Sedan 1980-talet har antalet fall av gula febern ökat. (wikipedia.org)
 • Den förödande myggarten Aedes aegypti, på svenska kallad gula febern-mygga, sprider flera sjukdomar som årligen skördar dödsoffer. (corren.se)
 • Aedes aegypti, med det svenska namnet gula febern-mygga, är utbredd i världens tropiska och subtropiska områden. (corren.se)
 • Folk som planerar att resa till en region där gula febern förekommer bör vaccineras. (attvaramamma.se)
 • Hos vissa kommer febern tillbaka inom en dag efter att de upplevt förbättring, och de upplever buksmärta, och leverskada som börjar orsaka gulsot. (wikipedia.org)
 • I områden där gula febern är vanlig och vaccination ovanligt är tidig diagnos och immunisering av stora delar av befolkningen viktiga för att förhindra utbrott. (wikipedia.org)
 • Utbrott av Gula febern rapporteras till WHO av de länder där utbrottet sker och sedan 2010 har det endast rapporterats utbrott från Kamerun, Elfenbenskusten, Kongo, Senegal, Uganda, Sierra Leone. (du.se)
 • Den mest effektiva förebyggande åtgärden är att vaccinera dig mot gula febern innan du reser. (attvaramamma.se)
 • Även om man bara bytt flyg i ett land endemiskt för gula febern behövs intyget, t ex om man mellanlandar i Kenya för att åka till t ex Sydafrika. (internetmedicin.se)
 • Folk som är allergiska mot ägg, kycklingprotein och gelatin kan inte vaccinera sig mot gula febern, då en av komponenterna i vaccinet är kycklingembryo. (attvaramamma.se)
 • Vaccinet för gula febern heter Stamaril® och är ett levande och försvagat gula febern-virus (FASS, 2013). (du.se)
 • Personer som arbetar på laboratorium där gula febern virus handhas bör också vaccineras. (du.se)
 • Vaccinationen mot gula febern kan ibland ge lite biverkningar med rodnad och svullnad vid injektionsstället och det kan bli lite ömt. (du.se)
 • Gula febern var den första mänskliga virussjukdomen och viruset som upptäcktes. (wikipedia.org)
 • [ 6 ] Gula febern var den första mänskliga virussjukdomen där viruset isolerades. (wikipedia.org)
 • Den sprider sjukdomar som gula febern, denguefeber, chikungunya och zikafeber. (sverigesradio.se)
 • Vetenskap Bantningsmedicin för människor kan minska myggors blodtörst och därmed också hämma spridningen av dödliga sjukdomar som gula febern, zikavirus och denguefeber, enligt en ny studie. (corren.se)
 • Myggarten Aedes aegypti sprider sjukdomar som gula febern, denguefeber och zikavirus. (genteknik.se)
 • Från influensa och cystisk fibros till ebola, denguefeber och gula febern. (nyteknik.se)
 • Sedan 1900-talets början har gula febern varit begränsad till Sydamerika och Västafrika men utbrotten i de områdena har förvärrats år från år men forskarna har ingen om aning skälet till de senaste utbrotten av gula febern. (affarsresenaren.se)
 • Gula febern orsakas av ett virus som angriper levern. (reseradet.se)
 • gula febern, infektionssjukdom hos människa vilken orsakas av ett virus i familjen flavivirus . (ne.se)
 • 01.03 Brasilien har drabbats av ett av de värsta utbrotten av gula febern. (vt.se)
 • Utbrotten av gula febern har ökat i Brasilien sedan 2016 och har nu spridit sig till områden där man i folkhälsokretsar inte trodde att det var nödvändigt med vaccinationer. (affarsresenaren.se)
 • De vaccinationer som vi har tagit är hepatit A+B, gula febern och kolera. (blogspot.com)
 • Man bör man inte vaccinera sig mot gula febern om man har försämrat immunförsvar, till exempel på grund av immunbristsjukdom eller för att man behandlas med medicin som försämrar immunförsvaret. (reseradet.se)
 • Hälsa och vaccinationer Vi rekommenderar att du ser över hur du har det med skydd mot stelkramp, polio, gulsot och gula febern. (inca.se)
 • [ 1 ] I områden där gula febern är vanlig och vaccination ovanligt är tidig diagnos och immunisering av stora delar av befolkningen viktiga för att förhindra utbrott. (wikipedia.org)
 • Gula febern är en riskfaktor i stora delar av Brasilien. (erv.se)
 • WHO har uppdaterat sina reserekommendationer för resor till Brasilien då det bedöms finnas risk för omfattande smittspridning av gula febern i Brasilien. (swedenabroad.se)
 • Brasilien och risk för gula febern fortsätter att göra tillvaron besvärlig. (norvia.se)
 • Nu senast har det drabbat Brasilien och det handlar om en av de värsta epidemierna av gula febern, som för bara några år sedan var mer eller mindre utrotad och bara existerade i några fickor i tropikerna. (affarsresenaren.se)
 • Detta efter att minst fem personer dött av gula febern på senare tid. (sverigesradio.se)
 • Ett stort utbrott av virussjukdomen gula febern har pågått sedan årsskiftet i Angola och hittills har cirka 2000 personer insjuknat och minst 250 har dött. (sverigesradio.se)
 • [ 6 ] Gula febern var den första mänskliga virussjukdomen där viruset isolerades. (wikipedia.org)
 • Våra insatser mot gula febern handlar om att behandla de som blir sjuka, genomföra vaccinationskampanjeer i samband med utbrott, utbilda personal och bekämpa de myggor som sprider viruset. (lakareutangranser.se)
 • Gula febern var den första mänskliga virussjukdomen och viruset som upptäcktes. (wikipedia.org)
 • Vaccinationsbok som intygar att resenären vaccinerats mot gula febern är obligatorisk. (swedenabroad.com)
 • Lugnet, där du ska ha fått en stämpel där det står att du vaccinerats mot Gula febern. (albert.nu)
 • USA har fått nog av myggor som i utbyte mot blod smittar människor med denguefeber, gula febern och zika. (illvet.se)
 • Gula febern varierar i svårighetsgradSvåra infektioner med inre blödning och feber (hemorragisk feber) är dödligt i upp till hälften av fallen. (sjukdomarna.se)
 • Observera reglerna som gäller för gula febern - Särskilt om du reser hit via ett annat afrikanskt land. (afrikasafari.se)