• Guanin är en av kvävebaserna som ingår i de nukleotider som bygger upp DNA och RNA . (wikipedia.org)
 • Purin är också byggsten i nukleotider, nämligen adenin och guanin. (apotekvarer-nettbutikk.life)
 • Instruktionen har formen av en lång unik kombination av endast fyra olika nukleotider: adenin, guanin, cytosin och thymin. (claphaminstitutet.se)
 • Gener är uppbyggda av DNA som i sin tur byggs upp av nukleotider, adenin (A), cytosin (C), guanin (G) och tymin (T). Det är sekvensen, ordningsföljden av dessa som bestämmer den genetiska koden. (katt.nu)
 • Kvävebaserna i DNA är adenin (A), tymin (T), guanin (G) och cytosin (C). I RNA är tymin utbytt mot uracil (U). Sockret i DNA är deoxyribos och i RNA ribos. (genteknik.se)
 • Uracil matchar adenin, guaninmatcher till cytosin, cytosinmatcher till guanin och tyrosinmatcher till adenin. (scienceaq.com)
 • Dessutom är en av fem olika organiska baser kan länkas till varje nukleotid - enine, cytosin, guanin, tymin och uracil, köpa minisec stockholm . (apotekvarersverige.life)
 • Kvävebaserna i DNA heter adenin (A), tymin (T), cytosin (C) och guanin (G). I RNA finns adenin, guanin, cytosin och uracil (U). När nukleotiderna länkas samman som i DNA och RNA kallas molekylen en nukleinsyra. (socionicasys.info)
 • Tymin er én av de fire nitrogen basene som inngår i nukleotidene som bygger opp DNA ( adenin (A), tymin (T), cytosin (C) og guanin (G)). I RNA er tymin erstattet av nitrogenbasen uracil (U). (wikipedia.org)
 • De kvävebaserade baserna - beroende på vilken struktur de har - är uppdelade i puriner , av vilka adenin och guanin är en del, och i pyrimidiner , av vilka cytosin och tymin är en del. (energymedresearch.com)
 • är aktiv i syntesen av purin, guanin, adenin/pyrimidin och tymin. (tonyberglund.se)
 • Guanosindifosfat (GDP) er et nukleotid der består af purin -basen guanin forbundet til ribose via en N- glykosidbinding , samt to fosfatenheder bundet til riboseenhedens 5'-position via fosfatesterbindinger. (wikipedia.org)
 • Guanin, Adenin, Cytosin och Tymin = GACT, utgör basen för DNA-molekylen som bygger upp allt liv på jorden. (instantbook.se)
 • Som du antagligen vet kan människans DNA representeras som en lång sträng över ett alfabet med storleken fyra (A, C, G, T), där varje bokstav representerar en viss nukleobas (adenin, cytosin, guanin och thymin). (kattis.com)
 • Det gamla DNAt har ju fyra olika baspar som kan kombineras - Adenin (A), Cytosin (C), Guanin (G) och Tymin (T). (zoeland.se)
 • De kände också till att DNA-molekylen innehöll fyra olika baser adenin, tymin, guanin och cytosin (förkortade A, T, G och C), men ingen kände till hur strukturen såg ut. (cancer.se)
 • DNA er en type nukleinsyre med deoksyribose for sukker og adenin, og guanin, cytosin og tymin som nitrogenholdige baser. (scienceaq.com)
 • Strukturen er modellert til å representere de tvinner trådene består av sukkere og fosfatgrupper og de fire nitrogenholdige baser (adenin, tymin, guanin og cytosin). (gtgrafics.com)
 • I DNA och RNA binder sig guanin via tre vätebindningar till den komplementerande basen cytosin . (wikipedia.org)
 • Till vänster: Fluorescenta basanalogen tC, höger, i par med den naturliga basen guanin. (chalmers.se)
 • Nukleinsyrornas baser kan bilda v tebindningar p s s tt att cytosin och guanin bildar ett par och adenin och tymin (urasil i RNA) bildar ett annat par. (solunetti.fi)
 • De består av de fyra baserna Adenin (A) bundet till Tymin (T), och Cytosin (C) bundet till Guanin (G). (nrm.se)
 • Baserna parar alltid på ett visst sätt: adenin (A) med tymin (T) och cytosin (C) med guanin (G) - det är sant romantiskt. (interestrip.com)
 • Guanin 73-40-5 är vit till vit Mjölkenergi, sverige noritren recept. (birchard.biz)
 • Varje nukleotid kan sägas bestå av tre delar: en molekyl av sockerarten deoxiribos , en fosfatgrupp och en av de fyra kvävebaserna adenin (A), guanin (G), cytosin (C) och tymin (T). Kvävebasernas ordningsföljd i DNA-molekylen bestämmer uppbyggnaden av kroppens alla proteiner . (wikipedia.org)
 • Adenin endast par med tymin och cytosin bara par med guanin. (scienceaq.com)
 • När varje färg representerar en kemisk komponent, para ihop färgerna enligt det sätt som en DNA-sträng använder varje förening: adenin alltid förknippade med tymin, och cytosin är alltid kopplat med guanin. (mmgec.com)
 • Guanin används även i till exempel billacker och kosmetika. (wikipedia.org)
 • Kvävebasen adenin (A) binder till tymin (T) och guanin (G) till cytosin (C). (genteknik.se)
 • Vilken bindning är starkast, adenin - tymin eller guanin - cytosin, och varför, sälja tamik recept. (apotekvarer-pa-nettet.life)
 • Antikroppar består av tjugo olika aminosyror vilka sätts ihop utifrån den mall av baser - nukleotiderna adenin, cytosin, guanin och tymin - som finns i generna. (lth.se)
 • Vi kopplar ihop några fler kvävebaser (adenin, tymin, cytosin och guanin) i två parallella strängar. (ehinger.nu)
 • Varje nukleotid kan sägas bestå av tre delar: en molekyl av sockerarten deoxiribos , en fosfatgrupp och en av de fyra kvävebaserna adenin (A), guanin (G), cytosin (C) och tymin (T). Kvävebasernas ordningsföljd i DNA-molekylen bestämmer uppbyggnaden av kroppens alla proteiner . (matfrisk.com)