• Fyra luckor i det periodiska systemet har nu blivit fyllda med nya grundämnen, som nyligen godkändes av den internationella kemiunionen IUPAC. (fof.se)
 • Vi förklarar vad grundämnen är för något och hur det periodiska systemet är uppbyggt. (urplay.se)
 • Med dessa nya grundämnen är nu rad 7 i det periodiska systemet helt fylld. (fof.se)
 • Forskarna är oense om hur många grundämnen det periodiska systemet kan rymma. (fof.se)
 • Periodiska systemet , även kallat grundämnenas ordning , [ 1 ] är en indelning av grundämnen och atomslag efter deras ökande atomnummer (antal protoner i kärnan), och även kemiska och fysikaliska egenskaper samt elektronkonfiguration i de yttre elektronskalen. (wikipedia.org)
 • Den första versionen av periodiska systemet uppställdes av Dmitrij Mendelejev (1869), som var först med att publicera sina resultat, och Lothar Meyer , men allteftersom nya grundämnen upptäcktes och den teoretiska grundvalen för systemet fördjupades, har det modifierats och förfinats. (wikipedia.org)
 • Alla grundämnen ingår i det periodiska systemet . (wikipedia.org)
 • När forskare senare fann Mendelejevs saknade grundämnen fick det periodiska systemet stort genomslag och än i dag är systemet centralt i undervisning och forskning, framför allt i kemi. (sverigesradio.se)
 • De är en liten grupp grundämnen, som tillhör doldisarna i det periodiska systemet. (nyteknik.se)
 • Bara med sådan teoretisk förståelse kan man avgöra vilka av dessa atomkärnor som lever tillräckligt länge för att man ska kunna studera deras kemi, undersöka vilken roll dessa tunga grundämnen spelar i astrofysikaliska processer - samt att drömma om framtida tillämpningar av deras egenskaper. (lu.se)
 • Projektet inleddes våren 2016 med ett Nobelsymposium på temat: Kemin och fysiken hos tunga och supertunga grundämnen. (lu.se)
 • Därigenom kan man komma upp till grundämnen så tunga som järn. (kth.se)
 • Tunga grundämnen. (slideserve.com)
 • För varje stjärngeneration som föds ökar andelen tunga grundämnen som kol och syre i universum. (uu.se)
 • Genom att studera tunga grundämnen i de mest avlägsna galaxerna kan man lära sig mer om hur de tidiga stadierna av denna anrikning gick till, och även få information om egenskaperna hos både gas och stjärnor i dessa galaxer. (uu.se)
 • Svenska forskare slog rekord - ja svenskt rekord, i den väldigt fysiska sportgrenen Tunga Grundämnen. (sverigesradio.se)
 • Nu ska fysiker på Chalmers gå på djupet med vad som händer när sådana tunga grundämnen bildas. (chalmers.se)
 • Tillsammans med kollegorna Håkan T Johansson och Thomas Nilsson ska han i ett femårigt projekt undersöka hur subatomär fysik påverkar de processer där tunga grundämnen skapas. (chalmers.se)
 • För att förstå hur tunga grundämnen bildas är enbart astronomiska observationer, som till exempel gravitationsvågor, inte tillräckliga. (chalmers.se)
 • Kvantmekaniska beräkningar anger dock att vissa kombinationer av neutron- och protontal kan bli extra stabila, vilket möjliggör existensen av en stabil ö av supertunga grundämnen. (lu.se)
 • Vissa grundämnen är nämligen mycket, mycket svåra att få tag i. (mynewsdesk.com)
 • Användningen av vissa grundämnen i leksaker är begränsad. (tukes.fi)
 • Vid den tiden hade 63 stycken upptäckts men Mendelejev förutsåg i sitt system att det fanns grundämnen av vissa atomvikter men som ännu inte upptäckts. (sverigesradio.se)
 • Vissa grundämnen ingår endast i ett eller mycket få mineral. (slu.se)
 • Säkerhetskrav och metoder för att testa avgivning/migration av vissa grundämnen från leksaken. (tukes.fi)
 • Grundämnen och atomer - Praktik & teori = superkul kemi. (pearltrees.com)
 • Rent allmänt är kemiska föreningar vanligare än grundämnen här på jorden. (naturvetenskap.org)
 • Vill du lära dig vilka namn och kemiska beteckningar våra grundämnen har? (elevspel.se)
 • Kemiska ämnen är grundämnen och föreningar av grundämnen. (kemi.se)
 • Vi labbade och lärde oss sånt som grundämnen, molekyler, bindningar och kemiska reaktioner. (expressen.se)
 • Den explosionsartade utvecklingen av grön teknik som vindturbiner och solceller har gjort att trycket på ett antal grundämnen ökat kraftigt. (ekobyggportalen.se)
 • Den amerikanska energimyndigheten, US Department of Energy listat 14 grundämnen som de menar är särskilt viktiga för de nya gröna teknikerna som till exempel vindkraft och solpaneler. (ekobyggportalen.se)
 • 2 Punktdefekt-typer i rena grundämnen Punktdefekttyper i föreningar (GaAs som exempel) 5 6 Defektnotation Exempel på intrinsiska defekters struktur Den förra bilden innehöll en del notation för defekter: V för vakans Den exakta strukturen för t.o.m. enkla punktdefekter är inte nödvändigtvis så enkel som vad som visades i de Underindex för vilken atomtyps plats som är tom: V Ga, V as schematiska bilderna ovan. (docplayer.se)
 • En professorsmålning av Isaac Grünewald, en världsunik samling av grundämnen i ren form och ouppackat handblåst laboratorieglas är bara några exempel. (mynewsdesk.com)
 • Några vanliga exempel på grundämnen är väte , syre , svavel och guld i alla dess former. (wikipedia.org)
 • Ge exempel på grundämnen? (glosor.eu)
 • Så många naturliga grundämnen som kan bli supraledande känner man till. (fof.se)
 • Vad är Naturliga radioaktiva grundämnen? (xn--vadr-noa.se)
 • Varför kallas det naturliga grundämnen? (glosor.eu)
 • Den luft vi andas består till största delen av två grundämnen - syre och kväve. (universeum.se)
 • Denna ordning visar periodiska trender , såsom grundämnen med liknande egenskaper i samma kolumn ( grupp ). (wikipedia.org)
 • I verkligheten är jordartsmetallerna en grupp bestående av 17 grundämnen. (sgu.se)
 • Några grundämnen som börjar på A är As (arsenik), Ag (silver), Au (guld) och Ar (argon). (nyteknik.se)
 • Ännu tyngre grundämnen bildas i supernovaexplosioner, då mycket massiva stjärnor imploderar i samband med att bränslet i dem tar slut. (kth.se)
 • Grundämnen tyngre än järn skapas endast vid supernovaexplosioner . (wikipedia.org)
 • Ackrediterad analys av 67 grundämnen i polymera material! (alsglobal.se)
 • Metaller är grundämnen som inte kan brytas ner i miljön. (ki.se)
 • Totalt sett har ett drygt tjugotal grundämnen, lite beroende på hur man räknar, upptäckts av svenskar och i många fall i mineral från Sverige. (sgu.se)
 • August Arfwedson har just analyserat petalit, ett mineral funnet på Utö i Stockholms skärgård, för att försöka bestämma vilka grundämnen det består av. (modernpsykologi.se)
 • Detta gäller bland annat d-blocket liksom f-blocket där lantanoiderna och aktinoiderna bildar två viktiga radvisa serier av grundämnen. (wikipedia.org)
 • Med hjälp av ett periodiskt system kan man lätt överblicka alla kända grundämnen. (mimersbrunn.se)
 • De material som hittills möjliggjort utvinningen har nämligen varit via metalliska grundämnen som platina, rutenium och iridium. (kth.se)
 • Aktinoiderna är en ämnesklass som innefattar 15 metalliska grundämnen, med atomnummer från 89 till 103. (xn--grundmnen-z2a.com)
 • Jordens grundämnen och deras upptäckt. (nrm.se)
 • I spelet Grundämnen och deras beteckningar kan du totalt få 4 guldmedaljer. (elevspel.se)
 • Grundämnen och deras beteckningar: Spela gratis! (elevspel.se)
 • Varje avklarad spelnivå ger 1 kunskapspoäng i Grundämnen och deras beteckningar. (elevspel.se)
 • Det är omkring år 1817, den moderna kemin har utvecklats snabbt under några decennier och redan är nästan femtio grundämnen beskrivna. (modernpsykologi.se)
 • Så på det sättet kan jag säga att nihonium är ett av mina grundämnen. (ntnu.no)
 • Nihonium, moscovium, tennessine och oganesson - nya grundämnen har nu döpts av sina upptäckare. (fof.se)
 • Inte heller har namnen något gemensamt som visar att de är grundämnen, ändelsen -um är inte ens på engelska tillnärmelsevis konsekvent genomförd. (svensk.info)
 • 55&56: Exakt, de är grundämnen som ingår i nästan allt. (tjuvlyssnat.se)
 • För höga halter av grundämnen kan istället leda till förgiftningssjukdomar med uttalade kliniska och subkliniska effekter. (sva.se)
 • De bildar då en neutronstjärna samt ett skal av oilka grundämnen som slungas ut i galaxen. (kth.se)