• Dessutom delas embryot under sin utveckling i två groddblad (cellskikt), den inre kallas endoderm och den yttre ektoderm. (wikipedia.org)
  • I gastrulaskedet delas det tidigare enkla cellskiktet, blastodermet , i två eller flera skikt som kallas groddblad . (wikipedia.org)
  • För det mesta har tvåsidiga djur organ som utvecklas från tre olika kroppsskikt ( groddblad ), som kallas endoderm , mesoderm och ektoderm . (wikipedia.org)
  • Hos flera medlemmar utvecklas senare även en tredje (mellersta) groddblad - mesoderm. (wikipedia.org)
  • I cellodlingssystemet tar det fem dagar tills cellerna börjar bli gröna efter att de fått ljus och cellerna utvecklas synkroniserat och liknar kloroplastutvecklingen i en plantas första äkta blad som utvecklas direkt efter groddblad. (it-halsa.se)
  • Mesoderm är det mittersta av den tidiga embryonala utvecklingens tre groddblad. (wikipedia.org)