• Till exempel ökar risken för låg födelsevikt, prematuritet och graviditetskomplikationer om kvinnan har rökt under sin graviditet. (vardgivarguiden.se)
 • Men det är bra att känna till att risken för graviditetskomplikationer och fosterskador är något ökad. (1177.se)
 • Efter 40 ökar risken för graviditetskomplikationer. (respektlivet.nu)
 • En färsk studie visar att tillskott på D-vitamin minskar risken för vanliga graviditetskomplikationer som högt blodsocker och högt blodtryck. (dietdoctor.com)
 • Därmed har risken för graviditetskomplikationer och förtidsbörd minskat betydligt. (ki.se)
 • Kan man själv göra något för att minimera risken att drabbas av graviditetskomplikationer. (web-apotek-sverige.life)
 • Den gynekologiska delen inriktar sig på gynekologiska sjukdomar och behandlingar samt tidiga graviditetskomplikationer upp till och med graviditetsvecka 21. (regionkalmar.se)
 • Det man dog av var graviditetskomplikationer, olycksfall infektioner och drunkning. (halsohallen.se)
 • På förlossningen/BB vårdas mammor och barn i samband med förlossning samt gravida kvinnor med graviditetskomplikationer from graviditetsvecka 22. (regionkalmar.se)
 • Graviditetskomplikationer, särskilt preeklampsi, ökar kardiovaskulär risk avsevärt. (brusselskinokab.com)
 • Download "Vanliga graviditetskomplikationer 2010. (docplayer.se)
 • Reseförsäkringar från Europeiska ERV ( www.erv.se ) kan ge ersättning för oväntade graviditetskomplikationer som inträffar före graviditetsvecka 34 (33+6), inklusive behandling av för tidigt fött barn. (konsumenternas.se)
 • Enheten har vårdplatser för patienter med riskgraviditet och graviditetskomplikationer från graviditetsvecka 22. (varbi.com)
 • till exempel p-piller, graviditetskomplikationer eller mer allvarliga. (asodistfar.se)
 • Du kan anmäla om du som gravid drabbats av graviditetskomplikationer eller ett olycksfall. (modernaforsakringar.se)
 • Ingrid Mogrens grupp studerar graviditetskomplikationer och mödrahälsovård med bland annat biostatistiska och kvalitativa metoder samt har ett samarbete med Rwanda, Tanzania, Vietnam och Australien. (umu.se)
 • Från genetiska studier har Niklas Björkströms forskargrupp fått antydningar om att felaktig reglering av vissa immunceller tyvärr kan leda till graviditetskomplikationer. (ki.se)
 • Dock har de mer graviditetskomplikationer som graviditetsdiabetes och missfall. (ki.se)
 • Hoppas så att missfall och graviditetskomplikationer över lag ska bli mer öppet och accepterat. (elisabethlindroth.se)
 • Under den tiden drabbades 2 205 kvinnor av graviditetskomplikationer som ledde fram till extremt för tidig födsel. (doktorn.com)
 • Immunceller och kemokinmönster vid graviditetskomplikationer, inklusive havandeskapsförgiftning, intrauterin tillväxthämning och prematur börd. (ki.se)
 • Läkare ordinerar ofta sängvila för att minska graviditetskomplikationer, inklusive placenta previa, graviditetsrelaterat högt blodtryck, intrauterin tillväxthämning eller kroniska hälsoproblem. (startpakke.com)
 • tuberkulos och graviditetskomplikationer i stort sett försvann som dödsorsaker. (blogspot.com)
 • Samtidigt vet vi att den vanligaste dödsorsaken bland flickor i åldrarna 15-19 år i låginkomstländer är just graviditetskomplikationer eller i samband med förlossning. (afrope.se)
 • Charlotte Brontë dog endast 38 år gammal, på grund av graviditetskomplikationer. (bokkoll.se)
 • Kvinnor med olika graviditetskomplikationer löper större risk att föda små barn. (9manader.nu)
 • Antalet döda mammor och spädbarn till följd av graviditetskomplikationer är årligen 5,6 miljoner förlorade liv, fler döda mammor och barn än antalet döda i aids, malaria och tuberkulos, tillsammans. (afrope.se)
 • I arbetet ingår såväl Pre- och postoperativ vård, graviditetskomplikationer, cancervård, samt arbete med familjerna på BB. (ltblekinge.se)