• Patogena bakterier från munhålan kommer in i luftvägarna, vilket framkallar den övergående utvecklingen av infektion och inflammation i lungvävnaden. (greeleymedcare.com)
 • Beroende på koncentrationen av läkemedlet och graden av känslighet för mikroorganismer till den kan den verka både bakteriostatisk (stoppa tillväxten och utvecklingen av patogena bakterier) och bakteriedödande (förstöra patogener). (glenallenmedicalfacility.com)
 • Ett överskott av sebaceous sekretion klumpar hudens porer och tjänar som en utmärkt odlingsplats för reproduktion av patogena bakterier. (glenallenmedicalfacility.com)
 • Familjen består av många ofarliga bakterier, men omfattar även några av de mer kända sjukdomsframkallande (patogena) bakterierna. (umbraco.io)
 • Kunskap om vanligaste etiologin Reducera mängden patogena bakterier i operationsområdet. (slideplayer.se)
 • Polymyxin-salva hämmar tillväxten av patogena bakterier, medan den inte är giftig när den appliceras externt. (clinica-casafranca.com)
 • Orsakat av patogena bakterier, virus eller encelliga parasiter. (livsmedelsverket.se)
 • koliforma bakterier , koliformer , alla aeroba och fakultativt anaeroba, gramnegativa, icke sporbildande, stavformiga bakterier som förjäser laktos med gasbildning inom 48 timmar vid 37 °C. (ne.se)
 • Gammaproteobakterier 0 frågor En grupp proteobakterier bestående av fakultativt anaeroba och fermenterande, gramnegativa bakterier. (lookformedical.com)
 • Enterobacteriaceae är en stor familj fakultativt anaeroba, gramnegativa bakterier, där många av dem lever i mag-tarmkanalen på djur. (umbraco.io)
 • Mikrobiologisk aktivitet (avser vildtypsbakterier d v s bakterier utan förvärvade resistensmekanismer): streptokocker (inklusive pneumokocker), meningokocker, Treponema pallidum , Borrelia, grampositiva anaeroba bakterier. (internetmedicin.se)
 • Amoxicillin är aktivt mot grampositiva kocker och stavar, gramnegativa kocker samt ett stort antal gramnegativa stavar. (hunnebergakoishop.se)
 • Doxycyklin är verksamt mot vissa aeroba och anaeroba grampositiva och gramnegativa bakterier. (hunnebergakoishop.se)
 • Enrofloxacin är ett populärt bredspektrumantibiotika och används för att behandla grampositiva och gramnegativa bakterier. (hunnebergakoishop.se)
 • Aktivitet tsifran noteras också med avseende på aeroba grampositiva bakterier: Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, och ett antal andra, inklusive stammar som producerar penicillinas. (lakesidemedicalmusings.com)
 • Grampositiva bakterier 1 fråga Bakterier som bibehåller kristallviolettfärgen efter behandling enligt Grams metod. (lookformedical.com)
 • Profylax mot infektioner orsakade av aeroba gramnegativa bakterier hos immunosupprimerade patienter med svår neutropeni. (antibiotikasverige.com)
 • Zavicefta är också indicerat för behandling av infektioner orsakade av aeroba gramnegativa organismer hos vuxna patienter med begränsade behandlingsalternativ. (pfizerpro.se)
 • 4.2 Indikationer, specificera djurslag Infektioner orsakade av klindamycinkänsliga bakterier som: Katt: För behandling av infekterade sår och abscesser, orsakade av klindamycin-känsliga arter av Staphylococcus spp och Streptococcus spp. (studylibsv.com)
 • Behandling av infektioner orsakade av vissa bakterier (exempelvis Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter eller Staphylococci) kan kräva högre ciprofloxacindoser och samtidigt administering med andra lämpliga antibakteriella medel. (lakemedelsboken.se)
 • Cyanobakterierna betraktades tidigare som alger, men de saknar algernas typiska kärnor och kloroplaster, och jämförelser av nukleotidbaser från 16S och 5S-rRNA tyder på att cyanobakterierna fylogenetiskt har en plats ganska långt ned under de gramnegativa bakterierna. (lookformedical.com)
 • Dessutom kan cyphran öka permeabiliteten hos cellmembranet från skadliga mikroorganismer (i synnerhet bakterier) och ha en baktericid effekt på dem. (lakesidemedicalmusings.com)
 • Jordbruksinokulanter 0 frågor Nyttiga mikroorganismer (bakterier eller svampar) som appliceras för miljösanering och för att förbättra jordbruksproduktivitet. (lookformedical.com)
 • Atypiska bakterier 0 frågor Mikroorganismer som uppvisar större förändringar i fråga om morfologi, fysiologi och odlingsegenskaper än normalt. (lookformedical.com)
 • Listeria monocytogenes , flertalet anaeroba bakterier (undantaget Bacteroides-arter som ofta är betalaktamasproducerande). (internetmedicin.se)
 • Listeria monocytogenes är fakultativt aeroba bakterier som kan tillväxa vid 0-42°C med ett optimum mellan 30 och 35°C. Under 5°C är tillväxten extremt långsam. (umbraco.io)
 • Sporbildande bakterier 0 frågor En grupp stavbakterier eller kocker med osäker taxonomisk tillhörighet. (lookformedical.com)
 • Bacillus spp (plural Bacilli ) är sporbildande bakterier som omfattar bland andra B. antracis vilken kan ge mjältbrand och B.cereus som kan kontaminera mjölk med efterföljande kvalitetsproblem och risk för matförgiftningar som huvudsakliga effekter. (umbraco.io)
 • En ökad risk för spridning av resistenta bakterier föreligger på förskolor, sjukhem och sjukhus. (internetmedicin.se)
 • Skadligt påverkar gram-negativa och gram-positiva bakterier, förstör stafylokocker, vilka är resistenta mot många typer av antibakteriella medel. (lakesidemedicalmusings.com)
 • Undvik att använda antibiotiska preparat med tanke på uppkomsten av resistenta bakterier. (hunnebergakoishop.se)
 • 4.5 Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning Särskilda försiktighetsåtgärder för djur Felaktig användning av produkten kan öka förekomsten av bakterier som är resistenta mot klindamycin. (studylibsv.com)
 • Behandlar encelliga utvärtes parasiter, bakterier och svamp. (hunnebergakoishop.se)
 • Cyanobacteria 0 frågor En undergrupp klorofyllbärande bakterier (blågröna alger) bestående av encelliga eller flercelliga organismer med förmåga att genom fotosyntes producera syre. (lookformedical.com)
 • Leptospira-bakterier är gramnegativa, aeroba, spiroketer som är sytrådstunna och spiralformade. (umbraco.io)
 • Hos vissa bakterier bildar de (endo)sporer, partiklar med kraftiga väggar, inuti bakteriecellen, vilka kan motstå ogynnsamma yttre förhållanden under långa tidsperioder. (lookformedical.com)
 • Vissa av dessa har bakteriolytiska egenskaper och tros livnära sig på bakterier. (lookformedical.com)
 • Antibiotika är effektiva mot många typer av bakterier, medan de är absolut maktlösa mot virus (med undantag av tetracykliner och vissa andra grupper av läkemedel). (clinica-casafranca.com)
 • Hos nötkreatur kan leptospiros orsakas av flera arter av Leptospira men Hardjo anses vara den serovar (sv) som orsakar flest sjukdomsfall. (umbraco.io)
 • Burkholderia pseudomallei: En art av gramnegativa, aeroba bakterier som orsakar melioidos, köpa ceftid apoteket. (apotekvarer-nettbutikk.life)
 • Bakterier som tillhör släktet Bartonella är intracellulära parasiter som lever inuti exempelvis endotelceller. (wikipedia.org)
 • Med mikrobiologiska hälsofaror menas sjukdomsframkallande bakterier, mykotoxinbildande mögelsvampar, virus, parasiter eller ämnen som produceras av dessa. (livsmedelsverket.se)
 • Slutligen är läkemedlet aktivt mot intracellulära bakterier: Brucella spp, Chlamydia trachomatis, Legionella spp, Mycoplasma hominis. (lakesidemedicalmusings.com)
 • I Sverige har förekomst av L. sv Hardjo hos nötkreatur övervakats aktivt sedan 1994 och antikroppar har hittills aldrig påvisats. (umbraco.io)
 • 9 Kvalitetskontroll av Mueller Hintonagar Kontrollera att alla batcher av Mueller Hinton hamnar inom QC-gränserna för alla relevanta kombinationer av bakterier och antibiotika. (docplayer.se)
 • Behandling med Amoxicillin i kombination med Metronidazol är föreskrivet för patienter med förvärring av kronisk gastrit, duodenalsår, provocerad av Helicobacter pylori-bakterier. (keystonemedicaluc.com)
 • Bartonella henselae är en bakterie som tillhör Bartonella-släktet, ett av de vanligaste släktena av bakterier i världen. (wikipedia.org)
 • Nedan listas några av de bakterier som förekommer i foder och kan förknippas med hälsopåverkan hos djur. (umbraco.io)