• Kejsarskorpionen r k tt tande och ter syrsor, gr shoppor, kackerlackor och pinkis. (forum24.se)
  • P kv llen ig r, s gr vde jag i fr sa-boxen igen, och skulle f fram en p se med v rtbr d f r att jag ville fika. (glegolo.com)
  • Den lodr ta axeln visar medelkull vid varje m rktillf lle, den v gr ta antalet m rktillf llen. (fagelklubben.se)