• Nico Dantuma insåg att om han märkte det protein som bröts ner i cellen med det grönfluorescerande GFP så skulle han få svar på flera frågor om hur väl systemet fungerar. (ki.se)
  • Vi lyckades få ihop amyloid-beta med ett grönfluorescerande protein och kunde göra experiment med fusionsproteinet för att försäkra oss om att systemet fungerade och att vi verkligen lyckats, berättar Moa Nilsson. (liu.se)
  • Det gäller bland annat livscykeln hos alla de proteiner som cellerna bildar, hur de byggs upp och bryts ner. (ki.se)
  • LiU:s lag uppnådde silvermedalj i världsomfattande tävling i syntetisk biologi med projekt om svårveckade proteiner i Alzheimers sjukdom. (liu.se)