• Grå starr behandlas med en operation då din lins byts ut mot en konstgjord lins. (1177.se)
 • Grå starr behandlas med operation då den grumliga linsen byts ut. (1177.se)
 • Om du har grå starr, är äldre än 18 år och folkbokförd i Uppsala län, kan du med remiss från optiker eller specialistläkare i ögonsjukdomar vända dig till vårdgivare som har avtal med Region Uppsala för operation av grå starr (katarakt). (lul.se)
 • Vårdval för operation av grå starr gäller från och med 1 april 2012. (lul.se)
 • Min mamma gjorde en grå starr operation och fick ena ögats iris skadad i kanten så den sprack upp och hon kan nu alltså inte blända av med iris. (netdoktor.se)
 • I dag behandlas grå starr med en operation och då byter läkaren ut din egen lins mot en konstgjord. (pion.se)
 • Ögonsjukdomen grå starr kan behandlas med en operation under vilken den grumliga linsen helt enkelt byts mot en ny - dock är det inte alla som behöver en operation vid grå starr. (pion.se)
 • Slipp glasögon efter din grå starr operation! (memira.se)
 • Nu kan vi erbjuda dig som tidigare gjort en grå starr operation en komplettering som ger din syn samma fina egenskaper som för den som gör ett linsbyte hos oss. (memira.se)
 • En operation är det enda sättet att behandla en synstörande grå starr. (ptj.se)
 • Ögonläkare råder dig till operation, då den grå starren hindrar dig i ditt dagliga liv t e x vid bilkörning, läsning och att känna igen personer i din omgivning. (ptj.se)
 • En grå starr operation är ett rutinuppdrag för dem, men det räddar synen och ögonhälsan för så många människor. (tilliphone.se)
 • En operation av grå starr ger en så stor förbättring av synen att det upplevs som en glad överraskning. (tilliphone.se)
 • Om din grå starr börjar påverka din vardag, kan du återställa din syn med en operation där den grumliga linsen byts ut. (acuvue.se)
 • Kommer du att gå med din grå starr ett tag innan det är dags för operation kan det vara viktigt att få upp synen så mycket som möjligt under tiden. (medicinskoptik.se)
 • Operation av grå starr är en väldigt vanlig operation, till och med den vanligaste operationen som görs Sverige och hela världen. (medicinskoptik.se)
 • Grå starr går att behandla genom en operation där den grumliga linsen tas ut och ersätts med en genomskinlig konstgjord lins. (ideasystem.se)
 • Patienter som söker vård för grå starr kommer att erbjudas bedömningsbesök och vid behov tid få operation eller annan behandling utförd av Capio vid Lasarettet i Motala. (regionostergotland.se)
 • Kontroll för grå starr skall vara en rutinmässig del av ögon- och synundersökningar. (ogonkliniken.com)
 • Det finns många livsmedel som kan hjälpa till att hålla dina ögon friska och förhindra utvecklingen av grå starr. (stegforhalsa.se)
 • Wille familjens söta pensionär är frisk förutom att man kan börja ana en grå starr (katarakt) i hans ögon. (vimeddjur.se)
 • Grå starr är en ögonsjukdom som gör att ögats lins blir grumlig. (1177.se)
 • Kort och gott innebär grå starr att ögats lins blir grumlig vilket gör att synen också blir sämre. (pion.se)
 • Grå starr uppstår när ögats lins blir grumlig. (ogonkliniken.com)
 • Grå starr, eller Katarakt som är den medicinska benämningen, innebär att ögats lins har blivit grumlig. (capio.se)
 • Grå starr (katarakt) är att linsen blir grumlig. (utterdahloptik.se)
 • Grå starr, katarakt, innebär att ögats lins blir så grumlig att synen påverkas. (utterdahloptik.se)
 • Att ha grå starr innebär att ögats lins är grumlig. (ptj.se)
 • Grå starr kan först vara symtomfritt, men med tiden kan det orsaka allt mer grumlig eller suddig syn. (acuvue.se)
 • Katarakt Katarakt, grå starr, innebär nedsatt syn p.g.a. att ögats lins blivit grumlig. (ogonfonden.se)
 • Man ser att en katt börjar få starr eftersom linsen blir grumlig och täcks av en vit/grå hinna. (vimeddjur.se)
 • Katarakt, eller grå starr, är en ögonsjukdom där ögats lins har blivit grumlig och ogenomskinlig. (ideasystem.se)
 • Alla som får grå starr behöver inte behandlas. (1177.se)
 • Men alla som får grå starr behöver inte behandlas. (1177.se)
 • Även om det kan behandlas med kirurgi, innebär grå starr en minskning av livskvaliteten. (stegforhalsa.se)
 • Hur behandlas grå starr? (utterdahloptik.se)
 • Glaukom (grön starr) kan behandlas med medicin (ögondroppar/tabletter) och/eller kirurgi. (srf.nu)
 • Gråstarr behandlas genom att ögats egen lins ersätts med en konstgjord lins som opereras in i ögat. (abaogonklinik.se)
 • Grön starr (glaukom) är en helt annan sjukdom som innebär förhöjt tryck i ögat. (utterdahloptik.se)
 • Vi behöver ökade kunskaper om hur de vanligaste ögonsjukdomarna som katarakt (gråstarr), diabetes, glaukom (grön starr), åldersförändringar i gula fläcken, och venproppar i näthinnan uppkommer för att kunna förebygga dem och utveckla nya behandlingar. (ogonfonden.se)
 • Glaukom, grön starr Glaukom, grön starr, är ett samlingsnamn på en grupp ögonsjukdomar som orsakar likartade skador på ögats synnerv och som påverkar synfältet. (ogonfonden.se)
 • Vanligaste ögonsjukdomen bland de undersökta deltagarna var just grå starr (23,4 procent), följt av sjukdom i gula fläcken (4,7 procent) och glaukom, eller grön starr som det också kallas (4,3 procent). (gu.se)
 • Jag har glaukom och gråstarr. (org.se)
 • Vi upplevde att vi kan göra skillnad då okunskapen är stor, man blandar ihop grå starr, gula fläcken och glaukom. (org.se)
 • Visste du att så många som en halv miljon svenskar bär på någon av de stora ögonsjukdomarna åldersförändringar på gula fläcken, glaukom (grön starr) eller diabetesretinopati? (stockholmssynklinik.se)
 • När grå starr utvecklas ytterligare kan den emellertid försämra synen i högre och allvarligare grad. (ogonkliniken.com)
 • Grå starr är ett synproblem som kan utvecklas på grund av de förändringar som ögonen upplever som en del av åldrandet. (stegforhalsa.se)
 • Det vanligaste är att grå starr utvecklas så långsamt att den gradvisa försämringen kan vara svår upptäcka utan att en undersökning görs. (utterdahloptik.se)
 • Har du grå starr är det oftast inte bråttom med behandlingen eftersom sjukdomen utvecklas långsamt. (utterdahloptik.se)
 • Hur snabbt grå starr utvecklas är individuellt och kan ta från ett par månader till flera år. (medicinskoptik.se)
 • Om grå starr är medfödd eller utvecklas under tidig barndom kan irreversibel synnedsättning uppkomma. (ogonfonden.se)
 • Spenat är full med antioxidanter och antiinflammatoriska komponenter som hjälper till att ta hand om ögonhälsan och skydda mot degenerativa sjukdomar som grå starr. (stegforhalsa.se)
 • Kontakta en optiker eller en vårdcentral om du tror att du har grå starr. (1177.se)
 • Kontakta oss om du har frågor och funderingar om Grå starr. (stockholmssynklinik.se)
 • Vid grå starr drabbas oftast båda ögonen, men i olika takt. (utterdahloptik.se)
 • Många personer över 60 år drabbas av katarakt, det vill säga grå starr. (tilliphone.se)
 • Grå starr är en synnedsättande sjukdom som de flesta äldre personer drabbas av. (capio.se)
 • Du kan drabbas på lite olika sätt av grå starr, men det är vanligt att du börjar se suddigare. (medicinskoptik.se)
 • Den som har grå starr upplever suddig syn, uppfattar blå färger sämre och lider av bländningskänsla i starkt ljus. (ogonfonden.se)
 • Om du har grå starr utan symtom eller om den inte påverkar din syn så mycket, kanske du inte behöver någon behandling. (acuvue.se)
 • Hälso- och sjukvårdsnämnden satsar 16 miljoner kronor för att öka tillgängligheten till besök och behandling för patienter med grå starr. (regionostergotland.se)
 • Yngre människor kan få grå starr som följd av en sjukdom, till exempel diabetes. (utterdahloptik.se)
 • Hon har tidvis drabbats av njursvikt och diabetes som biverkning av den tuffa medicineringen, även grå starr är en effekt av det. (merorgandonation.se)
 • Specialisterna brukar därför tala om åldersrelaterad starr. (zeiss.se)
 • Därför är det viktigt att ta reda på om du har grå starr och i vilken omfattning sjukdomen påverkar dig. (medicinskoptik.se)
 • Sjukdomen syns som en grå hinna över ögat och ger en gradvis synnedsättning för att till slut göra patienten helt blind. (zeiss.se)
 • Ännu vet vi väldigt lite om orsakerna till grå starr och kan därför inte förebygga sjukdomen. (ogonfonden.se)
 • Grå starr kallas också för katarakt. (1177.se)
 • Grumling i linsen kallas grå starr eller katarakt och är mycket vanlig bland äldre människor. (org.se)
 • Din ögonläkare kan också vidga dina pupiller med hjälp av droppar så att han kan undersöka dina linser för grå starr. (ogonkliniken.com)
 • Till oss kommer du för att undersökas och opereras för grå starr, om du ska opereras under narkos. (1177.se)
 • En av de vanligaste åldersrelaterade ögonförändringana är utvecklingen av katarakt (ett annat ord för grå starr). (ogonkliniken.com)
 • Vill du minska utvecklingen av grå starr? (stegforhalsa.se)
 • Vi vill ta tillfället i akt att rekommendera 7 livsmedel som, när de äts regelbundet, kan bidra till att förhindra utvecklingen av grå starr. (stegforhalsa.se)
 • Dricker du regelbundet grönt te, hjälper det till att förhindra utvecklingen av grå starr. (stegforhalsa.se)
 • Men tror du att grå starr kan det vara klokt att först få en diagnos av ögonläkare . (medicinskoptik.se)
 • Försämrad syn på grund av grå starr kan vara skadlig, speciellt i hög ålder. (ogonkliniken.com)
 • Uttrycket grå starr brukar användas då linsgrumlingarna orsakar någon form av synförsämring. (abaogonklinik.se)
 • En bra tumregel är att låta operera sin grå starr när man besväras av gradvis försämring av synen eller avstår från att göra saker som man annars skulle gjort. (capio.se)
 • Om grå starr uppkommer efter födelsen blir synen gradvis allt sämre under månader till år. (ogonfonden.se)
 • Detta kan delvis förklaras av att grå starr är vanligare bland kvinnor, vilket bekräftas i den aktuella studien. (gu.se)
 • För personer över 80 år är det fler än 70% som får grå starr. (capio.se)
 • starrglas, glasögon som används av personer som opererats för grå starr (katarakt). (ne.se)
 • Katarakt (grå starr) hos hund betyder en sjuklig grumling av ögats lins. (vimeddjur.se)
 • Men tekniken att operera grå starr är så väl utvecklad att man, utan att överdriva, kan säga att riskerna är ytterst små. (capio.se)
 • Hur din grå starr sitter, hur utvecklad den är och hur ditt liv ser ut är viktiga faktorer för hur den påverkar dig. (medicinskoptik.se)
 • Grå starr är en mycket vanlig åkomma, och den kan åtgärdas snabbt. (tilliphone.se)
 • För två år sedan, när jag köpte nya glasögon, då fick jag reda på att jag inte kunde få synen korrekt korrigerad på vänster öga pga begynnande grå starr. (wbi.se)
 • Även om du väljer att inte operera dig så kommer din grå starr att förändras med tiden. (medicinskoptik.se)
 • Vanliga symptom vid grå starr är att du ser suddigare med svagare konturer. (ideasystem.se)
 • Grå starr , katarakt , är en grumling av den normalt helt genomskinliga ögonlinsen orsakat av att linsens celler dör och blir grå. (wikipedia.org)
 • Grå starr, eller katarakt, innebär att ögats lins grumlas. (abaogonklinik.se)