• Liksom andra diplomonader har Giardia två kärnor, var och en med fyra tillhörande flageller och saknar både mitokondrier och en golgiapparat. (wikipedia.org)
  • Golgiapparat ompaketerar proteiner som skall exocyteras eller brytas ner i lysosomerna i vesiklar som märks genom glykosylering. (wikipedia.org)