• När kroppen behöver energi kan den spjälka glykogen så att det bildas glukos. (wikipedia.org)
 • Syntesen av glykogen, som kallas glykogenesen går till på följande sätt: Glykogen syntetiseras från glukos-6-fosfat. (wikipedia.org)
 • Nedbrytning av glykogen till glukos kallas glykogenolys och sker när kroppen är i behov av glukos. (wikipedia.org)
 • Glykogensyntas är ett av flera enzym som är involverade i arbetet då glukos omvandlas till glykogen. (wikipedia.org)
 • Det konverterar det överskott av glukos som finns i celler till polysackariden glykogen, som är en intracellulär lagringsform av glukos. (wikipedia.org)
 • Lagring av glykogen som frisätts som glukos. (wikipedia.org)
 • Levern har specifika enzymer som kan bilda glykogen från glukos. (wikipedia.org)
 • Glykogen är en fast form av glukos som lagras i musklerna och levern. (5-2dieten.com)
 • Det är en av anledningarna till att det kan det kännas tungt och jobbigt i början av fastan, eftersom kroppen och hjärnan måste klara av övergången från att använda glukos och glykogen som bränsle till att använda ketonkroppar. (5-2dieten.com)
 • Av kroppens glykogen finns ungefär 100 g i levern och 400 g i musklerna. (wikipedia.org)
 • Det glykogen som bildas i musklerna kan inte gå ut i blodbanan eftersom det har en fosfatgrupp bundet till sig som hindrar detta, därför används det i muskelcellerna vid glukosbrist, som oftast uppkommer vid längre arbetsperioder. (wikipedia.org)
 • Kliniska studier 1,2 vid Karolinska Institutet visar detta samt att Vitargo® återfyller glykogen i musklerna betydligt snabbare än en "vanlig" sportdryckskolhydrat. (fitnessbutiken.se)
 • Patenterad kolhydrat som ger optimal inlagring av energi (glykogen) i musklerna. (naturliganorrland.se)
 • om energi redan finns tillgänglig behöves ingen nedbrytning av glykogen. (wikipedia.org)
 • Kroppen ska tömmas på all energi, allt glykogen ska ut. (blogg.se)
 • I glykogenesen bildar vi glykogen, som är en lagring av glykos i kroppen. (medicinare.nu)
 • Glukosen lagras i levern som en lätt rörlig energireserv, i form av glykogen . (wikipedia.org)
 • Glykogen lagras även i muskler . (wikipedia.org)
 • Förutom glykogen lagras även proteiner , vissa fetter , mineral och vitaminer (till exempel vitamin A och B12 som kan lagras för flera års behov). (wikipedia.org)
 • Vitargo® är en unik patenterad kolhydrat, speciellt utvecklad för att ge effektiv inlagring av lättillgänglig muskelenergi (glykogen) i kroppen. (fitnessbutiken.se)
 • Om du då inte äter något tar kroppen till glykogen. (5-2dieten.com)
 • Vitargokolhydraten är en mycket stor kolhydrat som påminner om glykogen i strukturen. (fitnessbutiken.se)
 • Glykogen (eller leverstärkelse) är en polysackarid som människan, och de flesta djur, använder för att lagra kolhydrater, ungefär som växter använder stärkelse. (wikipedia.org)
 • Kroppens bästa energi kommer från kolhydrater som i kroppen bryts ner och lagras som glykogen i muskler (upp till 350 gram - normalvärde för vuxen) och levern (normalvärde 90 gram). (marathon.se)
 • Vi är bara ute efter att få i oss kolhydrater - sockerarter - som kroppen gör om till glykogen som lagras upp i muskler och lever. (marathon.se)
 • Pastan ska bli kolhydrater som ska bli glykogen som ska ge energi till löparmuskler. (marathon.se)
 • Kroppen kan lagra kolhydrater i form av glykogen i musklerna. (svenskfotboll.se)
 • I levern slås glukosmolekyler från kolhydrater ihop till långa kedjor och bildar molekylen glykogen. (dietdoctor.com)
 • Glykogenin är nödvändigt för uppbyggnaden av glykogen, som är musklernas förråd av kolhydrater. (hjart-lungfonden.se)
 • Vad är ris en bra källa för kolhydrater, och det hjälper till att återställa glykogen lagrar dina utarmat muskler efter träning. (hipermercadonatural.com)
 • För detta ändamål måste kolhydrater i dietplanen tillhandahålla cirka 60% av kraften i menyn hela dagen och de måste också tas in innan rätter, och även efter det, för att omedelbart börja komplettera förlusten av glykogen. (migran.org)
 • Efter träning är inlagring av glykogen från kolhydrater optimal. (muscles.se)
 • R2 Sport innehåller kolhydrater och grenade aminosyror som kroppen använder för att återuppbygga glykogen nivåerna och förhindra muskelnedbryting. (polder.se)
 • Om patienten är vaken ges kolhydrater po, för att återställa leverns glykogen (glukos iv stimulerar till ytterligare insulinfrisättning). (janusinfo.se)
 • Dessutom lär du kroppen utnyttja fett som bränsle och inte bara glykogen (kolhydrater som lagrats i muskler och lever). (jogg.se)
 • Det har inte, som vissa kan f f r sig, att g ra med l ga glykogendep er (glykogen r kroppens s tt att lagra kolhydrater) i musklerna. (svensktkosttillskott.se)
 • Insulin är ett hormon som missbrukas i träningssammanhang i syfte att öka musklernas förmåga att lagra glykogen (kolhydrater). (dopingjouren.se)
 • De spannmål som återfinns i många torrfoder för katter är ofta svårsmälta och innehåller onödiga kolhydrater som omvandlas till glykogen eller fett. (gibbon.se)
 • Ju intensivare du tränar, desto större andel kolhydrater (glukos och glykogen) används. (giboxen.se)
 • Glukosen lagras i levern som en lätt rörlig energireserv, i form av glykogen . (wikipedia.org)
 • En annan form av polysackarid är glykogen. (netdoktor.se)
 • Din kropp kan dessutom ven sj lv bilda glukos som kan lagras in i form av glykogen i dina muskler. (svensktkosttillskott.se)
 • Detta gav en m jlighet att bland annat m ta muskelns inneh ll av kolhydrat i form av glykogen. (diabetolognytt.com)
 • Celler, framför allt muskelceller och leverceller kan spara på glukos i form av glykogen men bara en begränsad mängd (ett par hundra gram). (wikipedia.org)
 • Glukos i form av glykogen är inte det enda som kan lagras i levern. (medisera.se)
 • då börjar levern omvandla glykogen till blodsocker, och fettcellerna bryter ned triglycerider. (blogspot.com)
 • Vid stress ökar behovet av glukos och uppfylls inte detta på grund av uttröttade binjurar, då uppstår hypoglykemi, eller lågt blodsocker, som i sin tur minskar omvandlingen av glykogen till glukos i levern. (zarahssida.se)
 • Glykogen är en sammansatt sockerart (polysackarid) vars funktion är att fungera som lättillgänglig glukosreserv. (socialstyrelsen.se)
 • Levern har specifika enzymer som kan bilda glykogen från glukos. (wikipedia.org)
 • Glukos används för att bilda glykogen i levern men majoriteten av glukosmolekylerna transporteras ut i blodet och vävnader vilket höjer blodglukosnivån. (netdoktor.se)
 • Fruktosen å sin sida kommer att tas upp av levercellerna och där i första hand bilda glykogen, och för det behövs inget insulin. (halsobygget.se)
 • I många av våra artiklar nämner vi glykogen som är vårt mest effektiva lagrade bränsle. (presteramera.com)
 • Insulinet signalerar till muskel- och fettceller att börja ta upp socker från blodet, och till levern att fylla på lagren av glykogen. (blogspot.com)
 • Glykogensyntas är ett av flera enzym som är involverade i arbetet då glukos omvandlas till glykogen. (wikipedia.org)
 • Förutom glykogen lagras även proteiner , vissa fetter , mineral och vitaminer (till exempel vitamin A och B12 som kan lagras för flera års behov). (wikipedia.org)
 • Vitamin B6, som bidrar till en normala metabolism av glykogen och proteiner. (polder.se)
 • Myofosforylas behövs vid nedbrytningen av den sammansatta sockerarten glykogen. (socialstyrelsen.se)
 • Ingrediensern glykogen stimulerar huden och mjukar upp samtidigt som den håller hudstrukturen intakt och rättar till hudens naturliga fukthållning. (manilla-sweden.se)
 • Dessa aminosyror måste omvandlas till glukos i levern innan de lagras som glykogen. (dietdoctor.com)
 • Detta innebär både ökad fettförbränning samt en glykogen besparande effekt. (mmsports.se)
 • Lagrat glykogen i levern frisätts mellan våra måltider för att hålla blodsockret på en hälsosam nivå. (mmsports.se)
 • Plus de 1,7g vatten per g glykogen som glykogenet binder. (ifokus.se)
 • Vid större intag av alkohol töms kroppens lager på glykogen och det kan ta flera dagar att återuppbygga det som förlorats. (drugsmart.com)
 • Detta leder dels till inlagring av stora mängder glykogen i lever och muskler, dels till svårigheter att leverera druvsocker (glukos) till vävnaderna efter deras snabbt varierande behov. (socialstyrelsen.se)
 • För en snabb energiboost kan glykogen snabbt brytas ner till dess komponenter glukosmolekyler. (dietdoctor.com)
 • Polysackarider - glykogen och stärkelse - är hundratals glukossockermolekyler som sitter ihop. (netdoktor.se)
 • Exempel på polysackarider är de energilagrande stärkelse och glykogen , och byggmaterialen cellulosa och kitin . (wikipedia.org)
 • De polysackarider i livsmedel som inte är stärkelse eller glykogen räknas som kostfiber . (wikipedia.org)
 • Inlagringen av glykogen leder ofta till leverförstoring. (socialstyrelsen.se)
 • Experimenten visar att höjd muskeltemperatur leder till en snabbare återbildning av glykogen. (marathon.se)
 • Den menstruerande kvinnan har kraftig och fin slemhinna som producerar glykogen, vilket leder till att laktobaciller trivs och det blir en sur miljö där patogena bakterier inte trivs. (janusinfo.se)
 • Amylaser (diastaser), är en grupp av enzymer som bryter ner stärkelse och glykogen. (perspektiv.nu)
 • Normalt bränner du fett andra tider också men till största delen använder du dig av ditt glykogen. (muscles.se)
 • Syntesen av glykogen, som kallas glykogenesen går till på följande sätt: Glykogen syntetiseras från glukos-6-fosfat. (wikipedia.org)
 • Våra ögonmasker av hydrogel med kornvatten, glykogen och extrakt av silkesträd är en stor skönhetsprodukt med en unik gelstruktur, tillverkad av naturliga polymerer som kallas karragenan. (manilla-sweden.se)
 • Det är främst kolhydratinnehållet i det du stoppar i dig som avgör hur mycket glykogen du lagrar som bränsle, därför måste vi börja i denna ände. (presteramera.com)
 • På så sätt sjunker blodsockerhalten och kroppens lager av glykogen och fett byggs upp. (tidningenridsport.se)
 • 1 gram glykogen binder ca 2,7 g vatten. (marathon.se)
 • För varje gram glykogen binds 2,7 gram vatten. (marathon.se)
 • Edit: Frågade en tränande kollega och enligt honom räknar man ca 13 g glykogen per kg kroppsvikt och varje gram glykogen kan binda ca 2,7 g vätska. (ifokus.se)
 • Enkelt förklarat handlar det om att fylla på det snabba muskelbränslet glykogen. (marathon.se)
 • Både vid anaerobt arbete och under inledningen av det aeroba arbetet är glykogen den viktigaste energikällan. (socialstyrelsen.se)
 • Men vi har aldrig riktigt förklarat vad glykogen är och hur det fungerar. (presteramera.com)
 • Glykogen är även hjärnans viktigaste energikälla och avsaknad av detta kan exempelvis leda till allvarliga felbedömningar i avgörande ögonblick. (drugsmart.com)
 • Det glukos som inte används lagras i muskel- och leverceller som glykogen, men glykogenlagren är små jämfört med ditt lager av fett. (runnersworld.se)
 • Vätska ska man inte glömma, vi vet ju att glykogen binder vatten. (vasaloppet.se)