• Helt naturlig vildblommahonung är biens gåva för hudvård!Honungen är en välsignelse och berömd för sin söta nektar men också varit en tidlös skatt med värdefulla vitaminer, mineraler, enzymer och glukosoxidas. (lifeofdetox.se)
  • Sprayen består av enzymet glukosoxidas och glukos som i närvaro av varandra ger ifrån sig väteperoxid som även en naturlig frisk normalflora ger ifrån sig. (wikipedia.org)
  • Detta beror på dess antibiotiska egenskaper från enzymet glukosoxidas (en katalysator tillsatt av bin när honung tillverkas). (jornalagazeta-ap.com)
  • Honungen håller ett pH på 3,2-4,5 och innehåller bl a enzymet glukosoxidas, som särskilt vid utspädning kontinuerligt producerar små mängder väteperoxid från druvsocker. (ribiof.com)
  • Som ett av de största enzymföretagen har vi en mängd enzymprodukter till konkurrenskraftiga priser, till exempel svamp alfa-amylas , Glukosoxidas , Xylanas , Maltogent amylas , Lipas , Katalas osv. (enzymes.bio)
  • Glukosoxidas förekommer naturligt i bland annat honung, vissa svampar och insekter, vilket Krister Tano uppger ökar möjligheterna för att förkylningssprayen ska nå marknaden då den består av naturliga ämnen som redan är dokumenterade. (wikipedia.org)
  • Diastas bryter ner stärkelse, invertas bryter ner socker och glukosoxidas omvandlar druvsocker till väteperoxid och glukonsyra. (alltomhonung.se)
  • Diastas inaktiveras vid 60 C,invertas hjälper vid rörsockernedbrytning och glukosoxidas aktiverar naturliga antibakteriella processer i munnen. (sverige-apotek.life)
  • Hydroxylapatit och glukosoxidas, tillsammans med naturliga ingredienser, säkerställer en enzymatisk whitening effekt som är skonsam mot dina tänder. (curaprox.se)
  • Puriner är någon av adenin (A) eller guanin (G) och pyrimidiner är någon av cytosin (C) eller tymin (T) (endast i DNA) eller uracil (U) (endast i RNA) Nukleotider spelar också en viktig roll i cellens energilagring och energitransport exempelvis i form av ATP, och som prostetiska grupper i vissa enzym, som till exempel glukosoxidas och luciferas. (wikipedia.org)