• I M larh jdens skola h ller l raren Christina Jernbeck lektion i sex och samlevnad. (textalk.com)
 • Han har blivit ldre och jag tror att jag f r beh lla honom l ngre i sporten om jag h ller honom glad och utanf r de stora t vlingarna. (hippson.se)
 • Detta g ller t ex s dana viktiga processer p global niv som att f rhindra krig, f rb ttra v r milj och h lsa, m.m. (larandetshus.se)
 • F r n rvarande g ller, att ju mer tillv xt desto intensivare global uppv rmning, med en accelererande global uppv rmning. (rikareliv.info)
 • H r kan alla barn och unga som r intresserade av sport lyssna p alla avsnitt av programmet Juniorsporten, som inneh ller intervjuer, reportage och tips om idrott och sport. (lankskafferiet.org)
 • Med anledning av professorsinstallationen fredagen den 16 november h ller de nya professorerna ppna f rel sningar. (uu.se)
 • V ren r en l ng, men h rlig, f rberedelseperiod f r sommaren d det r bad, lata dagar, jordgubbst rta, grillkv llar och bocciaturneringar som g ller. (barnsidan.se)
 • Min fr ga r helt enkelt om n gon p Ecoprofile k nner till, har gjort eller h ller p med n gonting som jag kan ta med som svenskt exempel? (ecoprofile.se)
 • I Karlskrona h ller vi just p att bygga ett nytt kraftv rmeverk (kommunens st rsta investering n gonsin), och m nga ans g det d sj lvklart att vi skulle br nna v rt utsorterade br nnbara avfall sj lva i st llet f r att som idag skicka det till V stervik. (ecoprofile.se)
 • Socialstyrelsen tillsammans med Nationella r det f r hivprevention h ller p att projektera f r en kommande webbportal. (textalk.com)
 • Flaskan r i rostfritt st l med dubbelt vakuum som h ller kyla i 24 timmar och v rme i 12, skruvkorken sluter helt t tt vilket m jligg r att den kan l ggas ner i en v ska. (kerstinflorian.se)
 • Ni r helt klart nu redo att sluta skolan i begr nsat medvetande och g vidare in i en som r mycket mer passande f r vad ni h ller p att bli. (galacticchannelings.com)
 • En erfarenhet fr n denna konferens r att det blir alltmer uppenbart att m nga gamla s.k. sanningar inte h ller l ngre, och att det inte finns n gon som sitter inne med hela sanningen. (kreaprenor.se)
 • En av dem r Muscle Hustle som tr naren Robert Bergh h ller oerh rt h gt. (kihlman.se)
 • Det skulle inneb ra att man skulle kunna k ra med ett sjukt mjukt d ck som h ller 2 varv p sprinten och sen r slut. (rejsa.nu)
 • Skulle vilja se vad som h nder om man plockar bort allt vad hjulvinklar heter fram, h jer den max fram, st ller st td mparna p max i bounce fram. (rejsa.nu)
 • I v r verksamhet jobbar vi med att v ra barn och ungdomar, men ven vriga intressenter, ska ta till sig ett h lsosamt och l ngsiktigt beteende vad g ller motion och kost. (astrio.nu)
 • Den snabba och stora inflyttningen till st der st ller nya krav som beh ver bem tas p ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt h llbart s tt. (astrio.nu)
 • Vi h ller utbildning med tr nare, ledare och f r ldrar vilket leder till ett bredare engagemang, kad kunskap och f rst else samt ett mer h llbart resultat. (astrio.nu)
 • Sonen h ller p att flytta in (till oss) och rensar ur sin l genhet. (ngn.nu)
 • F rsta natten hittar de en ton rsflicka som h ller sig g md p vinden. (legimus.se)
 • Syftet med Parisavtalet fr n 2015, vilket skrivits under av 188 l nder, r att h lla kningen i den globala medeltemperaturen l ngt under 2,0 C j mf rt med de f rindustriella niv erna. (nyhetresor.com)
 • B nder pressas av f retagen, de betalas l ga priser f r sina produkter som soja, vete och majs och h ga priser f r uts de, pesticider, energi, handelsg dsel och djurfoder. (giftfritt.se)
 • M let r givetvis inte att f da v rlden sv ltande befolkning genom att g ra m ngder med b nder och lokalbefolkningar jordbruksl sa och arbetsl sa. (giftfritt.se)
 • RamKab Investments AB skapar en atmosf r av en vinn-vinn situation genom att n r du anlitar oss eller anv nder dig av v ra tj nster ska k nna att vi har tagit h nsyn till dina behov. (ramkabinvestments.com)
 • Information om den framtr dande rollen som Solen spelar och f r ndringar som h nder i ert solsystem kan brett ppnas f r allm n granskning, vilket leder till en ppen och global debatt. (galacticchannelings.com)
 • Han f rs kte skydda sina gon fr n det intensiva ljuse, men ljusstr larna tr ngde rakt igenom hans h nder och tr ffade hans kropp och gav honom f rnimmelsen av miljoner sm n lstick. (nordicgnosticunity.org)
 • GSM-standarden anammades snabbt av Asiatiska l nder, d r mycket av h rdvaran f r v xelutrustning tillverkades. (kunskapsidan.se)
 • Just nu kanske du k nner dig lite hoptryckt, men snart r det ny r, och vad h nder d med skumpan? (ngn.nu)
 • N r hotellmagnaten Blake Cocharan III ger henne fria h nder att f rvandla hans restaurang i Philadelphia till v rldens b sta kan hon inte motst utmaningen. (legimus.se)
 • Trots en global och dramatisk p verkan fr n Corona-pandemin s r maskinanv ndandet fortfarande p h ga niv er hos Swecons kunder, vilket s nder positiva signaler. (promagazine.se)
 • Global ekonomi baseras p erfarenheter fr n m nga l nder och fr n det globala ekonomiska systemet. (adlibris.com)
 • Vissa menar att detta index ocks fungerar som en f ruts gelse om den global industriella produktionen under de n rmaste sex m naderna eftersom producenter m ste k pa (och skeppa) r varor f r att tillverka sina produkter l ngt innan de f rdiga produkterna bjuds ut till f rs ljning och dyker upp i den (tillbakablickande) ekonomiska statistiken. (ecoprofile.se)
 • De som k pt den h r boken har ofta ocks k pt Kina enligt Cho : en ny fas av Fr d ric Cho, Kerstin Danasten (inbunden). (bokus.com)
 • stersj ns h lsa har l nge enbart setts som en milj fr ga, men rapporten visar att den ocks m ste ses som en ekonomisk och social angel genhet. (wwf.se)
 • Det finns ocks en global marknad f r innovationer och l sningar inom milj omr det. (wwf.se)
 • De som k pt den h r boken har ofta ocks k pt Det f rdolda livet : mystikern Hjalmar Ekstr m ... av Antoon Geels (h ftad). (bokus.com)
 • H r hittar du ocks regler och f reskrifter inom dopingomr det. (lankskafferiet.org)
 • Hanna Hamina framh ll ocks att man utvecklat ett fotindex f r kycklingar, bland annat p basen av material som f reningen Djurens h lsa ETT samlat in. (landsbygdensfolk.fi)
 • Detta var n gra funderingar om dynamiska samh llsprocesser, som driver p f r ndringar i konventionella branscher och som ocks behandlades p SAMH LSA-konferenserna v ren 2006. (kreaprenor.se)
 • Om man n rmar sig den h r fr gan b r man ocks tackla den kontroversiella aspekten med Reduce dvs att minska konsumtionen av nyutvunna naturresurser. (ecoprofile.se)
 • Ja, tyngdpunkten i det h r projektet ligger p reduce, ven om reuse ocks ing r. (ecoprofile.se)
 • De vill erbjuda ett b ttre alternativ till eng ngsflaskor i plast och har tagit fram denna flaska som inte bara har en elegant och snygg design, utan ocks h g funktion. (kerstinflorian.se)
 • Under tiden g r v ra allierade ocks de sista finjusteringarna p en serie av ekonomiska och sociala program, vilka skall ge det l nge v ntade finansiella v lst ndet, suver nitet, och god h lsa till folket p Jorden. (galacticchannelings.com)
 • Han gjorde en snabb resum hur utvecklingen likt tidv gorna n r h gre och h gre upp p stranden, samtidigt som de med j mna mellanrum ocks drar sig tillbaka. (kreaprenor.se)
 • H r finns ocks kr nikor och reflektioner, mina publicerade artiklar och personligt om resor och studier mm. (blogtoplist.se)
 • H r kan ocks l ggas till: avverka inte gammelskog och andra skogar med h ga naturv rden, inte heller biologiskt v rdefulla tr d och buffertzoner. (miljomagasinet.se)
 • Det r ocks m jligt att medan man skickar filer ven h lla ett telefonsamtal. (kunskapsidan.se)
 • Den enskilda h ndelse som gjort st rst intryck p mig senaste ret var n r ett obskyrt index, Baltic Dry Index (BDI), f rra h sten hade fallit med 93% fr n sin toppniv ett halv r tidigare. (ecoprofile.se)
 • D r det var bankernas ovilja att st lla ut remburser ( letters of credit ) som var det st rsta problemet f rra h sten var det ist llet den globala ekonomiska krisen som s nkte BDI ytterligare mot slutet av f rra ret. (ecoprofile.se)
 • P Facebook har man i dagarna kunnat se ett klipp d r Cantinero hoppar igen, Henrik ber ttar att h sten r pigg och fr sch. (hippson.se)
 • H sten som under m ndagen hittades d d i hagen hade f tt ett ga och ett ra bortskuret. (hippson.se)
 • Och under h sten 2012 lanserade de landets st rsta solpanelsprojekt. (rikareliv.info)
 • Om g sten bokar tv eller tre m nader f r den en extra rabatt p sin vistelse och kan bo p hotell under h sten f r mindre n fr n 7 500 kronor per m nad p de billigaste hotellen. (bobattre.se)
 • Hyresr tterna kommer b rja hyras ut h sten 2020 med en ber knad start f r inflyttning under vintern/v ren 2021. (bobattre.se)
 • Precis som under h sten r det framf r allt stora l genheter som det s ljs mest av. (bobattre.se)
 • H sten r lite amerikansk i s ttet och jag tycker att han r allra b st n r man f r vara med och gasa med honom fr n b rjan, s ger Robert Bergh. (kihlman.se)
 • Det hade sett bra ut i vinter och h sten hade f tt en rej l vintertr ning i sig. (kihlman.se)
 • H sten var j ttefin och jag k rde ett l tt jobb med honom i dag (m ndag) och han var sp nstig och bra. (kihlman.se)
 • Loppet i Kalmar har f rt fram honom det k nner man och h sten r precis d r jag vill ha honom. (kihlman.se)
 • f.n. (dc-2007 tidsbegr nsad sjuk- pension r (50%) som opererat halsrygg- raden h sten 2005. (ngn.nu)
 • Det har ju utlvovats tekniska f rb ttringar h r till h sten, s vi f r se hur det hela slutar. (bloggsite.se)
 • Vid bed mning av den vetenskapliga skickligheten ska i f rsta hand vetenskaplig kvalitet och forskningsmeriter inom omr det global h lsa beaktas. (vakanser.se)
 • I sin roll som projektledare kommer Carolina att i f rsta hand ing i det l pande operativa arbetet med 2013 rs huvudkampanj om ekologisk mat och global livsmedelsf rs rjning. (rikareliv.info)
 • Narkotikaproblemet r en av de st rsta k llorna till oro f r Europas medborgare och ett betydande hot mot s kerhet och h lsa i det europeiska samh llet. (ibogain.se)
 • En annan banbrytare r professor Alf Sollevi , Karolinska Institutet, som med partners har byggt upp och organiserat Stockholm st rsta h lsocenter med alla de vanliga terapierna och en kvalitetsrestaurang. (kreaprenor.se)
 • Rapporten bekr ftar att antibiotikaresistens r ett av de st rsta hoten mot m nniskors h lsa eftersom den minskar m jligheterna att behandla sv ra sjukdomar. (landsbygdensfolk.fi)
 • Det r en av de v rsta h star jag har k rt, s ger Bergh. (kihlman.se)
 • P kapacitet r han en av de v rsta h star jag har k rt. (kihlman.se)
 • Internationell m dra- och barnh lsov rd (IMCH) r ett ledande utbildnings- och forskningscentrum f r global h lsa, f rankrat i de globala m len f r h llbar utveckling. (vakanser.se)
 • WWF hoppas att antibiotikakriterier i K ttguiden ska bidra till att s tta ljus p denna fr ga och g ra produktion och konsumtion av k tt mer h llbar. (wwf.se)
 • L sningen r det giftfria familjejordbruket med mindre arealer och ett stort kunnande om l ngsiktigt h llbar odling och djurh llning. (giftfritt.se)
 • Finland och de vriga nordiska l nderna m ste forts tta att visa v gen f r en h llbar och ansvarsfull anv ndning av antibiotika, b de i sjukv rden och i djurh llningen, s ger SLC:s ordf rande Mats Nylund. (landsbygdensfolk.fi)
 • Om strukturella hinder f r en h llbar utveckling. (mfot.be)
 • Skolverket: Om h llbar utveckling i skolan . (mfot.be)
 • Syftet med detta r att tillsammans med sponsorer och andra intressenter arbeta f r en ekonomiskt, socialt och milj m ssigt h llbar utveckling och verka f r att de uppn s till 2030. (astrio.nu)
 • H llbar stadsutveckling omfattar bland annat h llbart byggande och h llbar planering av bost der, infrastruktur, offentliga platser. (astrio.nu)
 • Produkter m rkta med Salvage r certifierade enligt Global Recycle Standard (GRS) och Organic Content Standard (OCS) av Control Union Certifications. (practive.se)
 • Kunde ist llet anv nts f r att minska sv lt och lidande. (lege.net)
 • Sverige och rasbiologins institutionalisering var helt och h llet ett kvasivetenskapligt falsifikat. (rikareliv.info)
 • H r publiceras tankar om kulturvetenskapens roll i samh llet, och reflektioner ver vardagen s v l utifr n kulturella som kunskapsteoretiska perspektiv. (blogtoplist.se)
 • BK Astrio ska i sin verksamhet jobba f r god h lsa och v lbefinnande f r medlemmar i alla ldrar, och ven f r samh llet runt omkring oss. (astrio.nu)
 • Inget skulle gl dja mig mer om de delar av v rden jag hade oturen att st ta p f rsvann helt och h llet eller att fr mst doktorerna kunde bem da sig till att faktiskt l ra sig basla fakta om nack- och ryggbesv r och inte som nu luta sig p generaliserande unders kningar. (ngn.nu)
 • ven om milj n i stersj n r h rt pressad av verg dning, farliga mnen och verfiskning r f ruts ttningarna att tackla utmaningarna b ttre h r n p m nga andra h ll. (wwf.se)
 • En konkret strategi f r b ttre h lsa och liv genom b ttre nutrition/matgl dje p stora arbetsplatser drivs av Susanne Thor n med sitt intressanta f retag . (kreaprenor.se)
 • H r samlar vi tr darna som r sn ppet b ttre, roligare och intressantare. (kolozzeum.com)
 • Det som g r detta s extra intressant r att olja r en dominerande kostnad f r de flesta gruvor, s ett h gt guldpris i kombination med ett rasande oljepris r en ren licens att trycka pengar (och det var exakt h r jag br nde mig, jag trodde att oljan skulle rasa pga Corona och att gruvorna d rmed skulle klara sig mycket b ttre n de gjorde). (adelmetallforum.se)
 • Bivab bedriver h llbarhet utifr n ett h llbarhetsperspektiv med utg ngspunkt i milj m ssig, social och ekonomisk h llbarhet. (taxidalsland.se)
 • Allt byggt med fokus p milj och h llbarhet. (bobattre.se)
 • God utbildning inom alla omr den r en viktig faktor f r l ngsiktig h llbarhet i ett samh lle och r en grund f r ekonomisk tillv xt. (astrio.nu)
 • verg ngen till globalt industrijordbruk sker med hj lp av f rf riska slagord om milj h nsyn, h lsa och gl dje. (giftfritt.se)
 • returer och reklamationer, kontakta oss s l ser vi situationen p b sta s tt och med h nsyn till milj , ekonomi och v rt samarbete. (bjellefors.se)
 • Det tar h nsyn till, hur p verkan sker mellan m nniskor och d rigenom kan medf ra byte av onda spiraler mot goda. (fredsrorelsen-pa-orust.se)
 • Vidare p minde Martin Ylik nn om att svink tt r en global produkt, vilket inneb r att de finl ndska svinuppf darna konkurrerar p en internationell marknad, d r k ttpriset f r det mesta avg r vem som klarar sig. (landsbygdensfolk.fi)
 • Skriv din fr ga g llande denna produkt i formul ret till h ger. (bjellefors.se)
 • Slutligen avslutar vi produktionen med omsorg f r att skapa en h gkvalitativ tervunnen produkt. (practive.se)
 • Thord ber ttar inspirerat om sin forskning och erfarenhet av jordstr lning, t ex om hur h lsan p verkas, d han specialiserat sig p att unders ka m nniskors s ngplatser. (jordstralningscentrum.se)
 • Den f d oljebolagschefen Ian R Crane, vars tidigare f retag var inblandat i den s k "Deepwater Horizon" katastrofen, ber ttar vad som faktiskt h nde den 20 april 2010 i den mexikanska gulfen. (lege.net)
 • H r ber ttar han om h ndelsen. (hippson.se)
 • Den h r boken ber ttar l ttbegripligt om ett h llbart och ekonomiskt l nsamt alternativ till dagens skogsbruk. (miljomagasinet.se)
 • Egypten-intendent Sofia H ggman ber ttar om historien bakom de magiska m nstren och om oasen Siwa. (sysidan.se)
 • Jo, n gon l ttar p korken - och hej o h vad det bubblar. (ngn.nu)
 • Milj och h lsa f r st tillbaka f r profit - en gammal k nd f retagsvisa. (giftfritt.se)
 • H r r det j tteviktigt att Sverige bygger vidare p och bevakar de framg ngar som n tts, och g r vidare. (textalk.com)
 • Sverige har vi en h g andel f rnybar el, vilket inneb r att det blir verklig skillnad n r m nniskor g r ver till eldrift f r transporter. (klimatsmart.se)
 • Best mmelserna avseende beskattning i artikel 34 i Wienkonventionen om diplomatiska f rbindelser av den 18 april 1961, till vilken f rdraget h nvisar, skall inte till mpas p svenska medborgare eller p personer som r bosatta i Sverige. (notisum.se)
 • Branschorganisationen KAM (ordf Gunnel Wallin ) och Nordiska NSK arbetar f r legitimering och professionalisering av denna inneh llsrika samh llssektor d r det bara i Sverige finns ca 7-9 000 terapeuter i yrkesbaserade behandlingar, medan ytterligare flera tusen mer eller mindre professionella terapeuter kan r knas in i det jag kallar den nya "f r nderliga h lsosektorn" . (kreaprenor.se)
 • Han h rde en r st inom sig tala till honom p hans eget spr k och uppmanade honom att l mna Ungern och bege sig till Sverige och d r etablera en l roanstalt, en h gskola i livsvetenskap, humanvetenskap - ett centrum f r h gre medvetenhetsutveckling. (nordicgnosticunity.org)
 • Det r h r Monarkin Staten Sverige kommer in, som en stat som restaurerar den under hemlighet avvecklade till utl ndska business bolag splittrade staten Konungariket Sverige . (lege.net)
 • Charlotta Andersson driver sedan 2003 en ekonomi- och redovisningsbyrå i Stockholm, sedan hon sade upp sig från fast tjänst, som affärsanalytiker på en global IT-koncern efter ett par år med ansvar för Sverige och Finland. (driftig.nu)
 • Vakna framtiden r h r var rubriken p ett inledningsanf rande av dr Jens Jerndal , f rfattare till b ckerna Vakna Sverige , Cracking the Rainbow Code samt The Paradigm Pulse , som skall ge en helhetsbild av vad som egentligen p g r. (kreaprenor.se)
 • Antalet naturreservat som beslutas i Sverige var p en fortsatt h g niv 2018. (utsidan.se)
 • I h st r New Wave Profile en kedja med 67 terf rs ljare i Sverige, bl a i Stockholm, G teborg och Malm samt ytterligare 90 i vriga Norden. (bravoprofil.se)
 • P stureplan h nger de r da t ckv starna, p plattan h nger fortfarande pundarna och deras leverant rer, p drottninggatan st r gatuf rs ljarna och i de finare boutiquerna st r 20- riga tjejer som ser ut att vara direkt h mtade fr n The Swan. (barnsidan.se)
 • H nglav h nger som julglitter fr n granarna. (rikareliv.info)
 • H nger tidig tillv xt i antal anst llda ihop med l ngsiktig verlevnad? (esbri.se)
 • Hela resultatet i England h nger faktiskt p det. (rejsa.nu)
 • H r kan du tr na p alfabetet, lyssna p rim och ramsor, sagor, s nger, b cker, tr ffa sagofigurer och bes ka en ABC-verkstad. (lankskafferiet.org)
 • Det intr ffar n r ett f nster h r p Jorden 'pekar p ' ett f nster p en annan himlakropp. (jordstralningscentrum.se)
 • Medborgarna driver h lsokonsumtionen med sina egna k p av tj nster och varor, i stort sett utan offentligt st d. (kreaprenor.se)
 • Han skall st�lla f�ren till h�ger om sig och getterna till v�nster. (uppsalamissionskyrka.se)
 • GLACIAL i nya h rliga f rger och m nster! (kerstinflorian.se)
 • Med satsningen Digital Well etableras nu en milj f r utveckling av individanpassade digitala h lsotj nster. (esbri.se)
 • Institutionen f r kvinnors och barns h lsa bedriver forskning, forskarutbildning och undervisning inom reproduktiv h lsa, gynekologi, obstetrik, internationell kvinno- och m drah lsov rd, perinatalmedicin, pediatrik, global h lsa, kvinnomedicin och klinisk psykologi. (vakanser.se)
 • IMCH fokuserar idag s rskilt p global sexuell och reproduktiv h lsa, barns h lsa, nutrition samt migration. (vakanser.se)
 • Som bist ndsminister r hon engagerad i att f ra ut svensk syn p kvinnors r ttigheter och sexuell och reproduktiv h lsa, precis som den f rra socialdemokratiska regeringen h rt gick ut med. (textalk.com)
 • Det handlar om behovet av globala h lsof rb ttringar, minskning av h lsoskillnader och skydd mot globala hot mot h lsan med betoning p s rskilt utsatta grupper. (vakanser.se)
 • Den globala jihadismen inleddes i global skala på 1980-talet. (cbmagasinet.com)
 • Jag erk nner att jag har br nt mig r tt h rt i min gruvportf lj den senaste veckan. (adelmetallforum.se)
 • V r str van r att jobba mot s v l lokal som global marknad. (ramkabinvestments.com)
 • BK Astrio har tagit ett inriktningsbeslut om att i sin verksamhet jobba mot de av FN:s h llbarhetsm l som r relevanta f r den ideella verksamheten. (astrio.nu)
 • Ett par saker kan inte n mnas men att jag blivit frisk och kunnat b rja jobba r de absolut fr msta h ndelserna, i mitt liv. (ngn.nu)
 • Boken r en frist ende forts ttning p romanen Jag ska egentligen inte jobba h r. (legimus.se)
 • GLACIAL producerar en av de mest h llbara flaskorna p marknaden. (kerstinflorian.se)
 • Inkluderande och innovativ stadsplanering beh vs f r att g ra st derna s kra och h llbara f r framtiden. (astrio.nu)
 • Han s g en ny jord v xa fram ur sin v nda och hur hans egen roll var sammanv vd med de h ndelser som skulle intr ffa i slutet av nittonhundratalet och i b rjan av det tjugonde rhundradet. (nordicgnosticunity.org)
 • Arkeologi, vetenskap och aktuella h ndelser. (blogtoplist.se)
 • Jag hoppas innerligt att era liv har varit och kommer att bli fyllda med h ndelser som berikar. (ngn.nu)
 • F r de lite ldre eleverna finns faktasidor om extrema v derf rh llanden med exempel fr n verkliga h ndelser. (lankskafferiet.org)
 • Nyhetsbyr n IPS har nyheter som r r fr gor kring internationell politik, utveckling, h lsa, milj , m nskliga r ttigheter. (lankskafferiet.org)
 • r man tr tt p att se h star kan man ka till 4H-g rden och bese grisar, f r, h ns, v durskaniner, kossor och lamadjur. (barnsidan.se)
 • Globalt sett visar klimatindikatorerna att medianv rdet f r de senaste fem rens temperaturer r 1,1 C h gre n under den f rindustriella perioden, och n stan 2 grader ver den senare h lften av 1800-talet. (nyhetresor.com)
 • I sin inledning redogjorde diskussionsledaren Pirjo Kortesniemi, verksamhetsledare f r f reningen Djurens h lsa ETT, f r utvecklingen av begreppet djurens v lm ende eller djurv lf rd under de senaste fem decennierna. (landsbygdensfolk.fi)
 • B r det inte f r unionen vara en sj lvklarhet att st dja forskning och utveckling av instrument f r harmonisk folkh lsa p l ng sikt? (ibogain.se)
 • En popul rvetenskaplig blogg med huvudfokus p psykiatri, psykologi, kriminologi, n ringsfysiologi samt folkh lsa. (blogtoplist.se)
 • Dessutom ser man till fler nyttor av en skog p samma yta, dit h r kolinlagring, vattenrening, livsmilj er f r skogens arter, folkh lsa, ekoturism med mera. (miljomagasinet.se)
 • Vid Svenska Slagrutef rbundets h stm te i H gelbyparken - Botkyrka 1997 kunde deltagarna sj lva konstatera att den fungerade n r Tony & Eva demonstrerade. (jordstralningscentrum.se)
 • Svenska Frisksportf rbundet bedriver drogfri verksamhet inom omr dena h lsa, friluftsliv, idrottsverksamhet, kultur och milj v rd. (lankskafferiet.org)
 • Den svenska, restriktiva synen p cannabis r ett h n mot alla som lever med sm rta. (funktionshinder.se)
 • Bo Wennertorp vid den svenska revisionsbyr n Global Accounting SL i Marbella redog r f r de nya reglerna. (cbmagasinet.com)
 • Av Bo Wennertorp, den svenska revisionsbyrån Global Accounting i Marbella. (cbmagasinet.com)
 • Det r sant att sexualundervisning inte r n gon sj lvklarhet i Polen och att det inte r en lika ppen attityd kring homosexualitet som h r, sade psykiatern Wojciech Klosinski. (textalk.com)
 • Allertrex från Global Healing Center - Naturligt respiratoriskt stöd. (battrehalsa.se)
 • Vad h nde egentligen med debatten om musikers psykiska oh lsa? (musikcentrumost.se)
 • Trivs egentligen bra h r, men det finns vissa tekniska f rdelar att byta. (bloggsite.se)
 • De fritt tillg ngliga h gkvalitativa data erbjuder djup kunskap som kan anv ndas av alla typer av sektorer: fr n jordbruk, h lsa och v rd, f rs kring, s kerhet och turism till stads- och landsplanering. (nyhetresor.com)
 • Keychange utvecklades ven till att bli en global r relse med musikpolitisk inverkan och en konkret effekt p kad j mst lldhet i branschen. (musikcentrumost.se)
 • Sannolikt som en effekt av en h gre efterfr gan p boyta under pandemin d r fler spenderar mer tid i hemmet. (bobattre.se)
 • Erfarenheter av forskning och undervisning inom global nutrition och kvantitativ forskningsmetodik r ett krav. (vakanser.se)
 • Erfarenheter av undervisning inom kvalitativ forskningsmetodik inom global h lsa r ett krav. (vakanser.se)
 • Den r detsamma som att politisk eller institutionell position best mmer vad som r R tt eller Fel i enlighet med H rskarens krav. (lege.net)
 • I arbetsuppgifterna ing r ven att f lja den aktuella utvecklingen inom mnesomr det global h lsa och den samh llsutveckling i vrigt som har betydelse f r arbetet. (vakanser.se)
 • Presentationen b rjar med 11 september h ndelserna, d dessa ju har varit avg rande f r att "piska" oss m nniskor tillbaka in i lydnadsbeteende. (lege.net)
 • Det r den h gsta siffran f r en februarim nad s l ngt tillbaka som Hemnet har en sammanh ngande tidsserie. (bobattre.se)
 • narkotikarelaterade skadeverkningar p h lsa och samh lle. (ibogain.se)
 • Grunden f r ett h llbart samh lle r en r ttvis f rdelning av resurser s v l ekonomiskt och socialt. (astrio.nu)
 • Fortfarande besv rad av den h ga snobbfaktorn. (ngn.nu)
 • Vissa viktiga klimatindikatorer i rapporten visar hur klimatet f r ndras p b de europeisk och global niv , och ger en inblick i dess l ngsiktiga utveckling. (nyhetresor.com)
 • Att h lla en h g transparens visar p att m klaren ber en stor andel av sina kunder om ett omd me, inte bara ett f tal utvalda. (bobattre.se)
 • F r kunds r kning letar jag nu efter en h rlig familj best ende av en mamma, en pappa och tv d ttrar i ldrarna 4-7 och 11-15, till en reklamfilm med inspelningsdag den 12/3. (statist.se)
 • Aldrig tidigare har behovet varit st rre av nya visioner f r hur vi ska klara ett h llbart nyttjande av en verexploaterad jord, och samtidigt lyckas v nda de m nga negativa trender vi ser inom samtliga omr den: milj , naturbruk och global r ttvisa. (miljomagasinet.se)
 • Och, till skillnad fr n oljeepokens energisl seri, pekar man p att en minimering av insatserna r mer ekonomiskt och h llbart n att maximera uttaget av virke. (miljomagasinet.se)
 • Guldkampanj f r M lardalens h gskola! (c-o.se)
 • M lardalens H gskola ny kund! (c-o.se)
 • M lardalens H gskola - nu nnu snyggare! (c-o.se)
 • F. . anv ndes " fri energi " och v dermodifiering f r att skapa 11 september h ndelserna. (lege.net)
 • Med hj lp av en h rd taxestyrning och informationskampanjer har vi nu 37% av hush llen i kommunen som sj lva komposterar. (ecoprofile.se)
 • Vad r till exempel skillnaden mellan att vara anh llen och h ktad? (lankskafferiet.org)
 • Jag f ljer med intresse den utvecklande insats som h r uppst r n r t ex J rna/Steiner utmanar konventionellt jordbruk/livsmedelsproduktion. (kreaprenor.se)
 • H r finner ni ett urval av b cker, tidningar, filmer och liknande med milj anknytning. (mfot.be)
 • Allt oftare h r vi att v rlden genomg r ett paradigmskifte. (kreaprenor.se)
 • H r informerar de om sin organisation, verksamhet och ideologi. (lankskafferiet.org)
 • H r samlar jag reflektioner, tankar och metaforer ver ledarskap, verksamhet och m nniskor i samarbete. (blogtoplist.se)
 • V r kommun r en av sveriges h stt taste och h r finns ponnyridning f r en spottsstyver. (barnsidan.se)
 • H r kan du testa dina kunskaper om Sveriges landskap p tid. (lankskafferiet.org)
 • H r kan ni ven posta felrapporter eller f rslag p f rb ttringar. (kolozzeum.com)
 • N r hennes h st, p grund av lder, inte l ngre kunde ta ordentligt gjorde hon inget f r att hj lpa den. (hippson.se)
 • Hon tycker det har h nt en hel del sedan hon sj lv gick i skolan. (textalk.com)
 • M nga, n stan 70 procent, tycker att de ser friskare och h lsosammare ut n r de r solbruna. (sund.nu)
 • F rorten utst mycket h n och f rakt, s nu tycker jag att det r dags f r en liten revival. (barnsidan.se)
 • Med j mna mellanrum ker vi p Eco Log ut f r att h lsa p hos v ra kunder f r att h ra vad de tycker om Eco Log och ta del av deras vardag med maskinerna. (promagazine.se)
 • I boken st r vad som h nde en kv ll n r Jordstr lningscentrums Eva & Per-Uno med sin v n B rje Ekbladh (f rfattare till 'Den megallitiska yarden') var hemma hos Eva & Tony. (jordstralningscentrum.se)
 • Boken " L ra leva samman " utg r en bearbetning av avhandlingen och KC h nvisar, inf r kv llens tema, till sidorna 106-108 i denna bok. (fredsrorelsen-pa-orust.se)
 • Genomf randet av m len kr ver global solidaritet, kapacitetsutveckling och mobilisering av ekonomiska resurser Utbyte av kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser r samtliga viktiga komponenter f r att m len ska n s, i synnerhet f r att tillgodose behoven. (astrio.nu)