• Flera andra uppror pågår samtidigt bland landets glesbygdsbefolkning, exempelvis Norrlandsupproret och Landsbygdsupproret. (dagenssamhalle.se)
  • Centern stånkar på med stöd av landets döende bondestam och glesbygdsbefolkning. (jamtlandstidning.se)
  • När det gäller påtvingade rovdjur för landets glesbygdsbefolkning är statsministern själv ytterst ansvarig för aktuell politik, han står själv för oordningen. (wordpress.com)