• Läkemedel som slappnar av glatt muskulatur (antikolinerg effekt). (doktorn.com)
 • Amylnitrit tillverkades första gången 1857, och 1867 beskrevs dess effekt i behandling av kärlkramp genom att relaxera glatt muskulatur, utvidga blodkärl och därmed minska systemresistensen. (drugwiki.net)
 • Mot nervös kolik och luftvägsproblem då den har lugnande och kramplösande effekt på glatt muskulatur i matsmältnings kanaler och bronker. (timotejandersen.se)
 • Kroppens muskler delas in i skelettmuskulatur, glatt muskulatur och hjärtmuskulatur. (funbeat.se)
 • Actin och myosin (= kontraktila proteinerna) finns I skelettmuskulatur, hjärtmuskulatur och glatt muskulatur. (slideplayer.se)
 • Symtom intensitet och slag skalor kan användas för flera syften: (i) att hjälpa kliniker att erkänna och diagnostisera sjukdomen, (ii) att tillåta patienter att erkänna problemet i rutin inställningar kontor, och (iii) att hjälpa forskare i insamling av data epidemiologiska och kliniska prövningar.Förutom human corpus cavernosum glatt muskulatur, är PDE5 också i lägre koncentrationer i andra vävnader inklusive blodplättar, vaskulära och visceral glatt muskulatur, och skelettmuskulatur. (scansat.no)
 • tvärstrimmig skelettmuskulatur, tvärstrimmig hjärtmuskulatur och glatt muskulatur. (neoce.se)
 • 1) Under graviditet verkar progesteron relaxerande på glatt muskulatur och förhindrar sammandragning av myometriet. (regionblekinge.se)
 • Respirationsfarmakologi 2 FB 2002 Bronkdilaterare Betastimulerare: β 2 -receptor agonister verkar på β 2 -receptorer på glatt muskulatur i bronker. (studylibsv.com)
 • De kvinnliga könshormonerna ökar i kroppen och detta påverkar bland annat kroppens glatta muskulatur som slappnar av. (marathon.se)
 • Glatt muskulatur finns i kärlväggarna och när de slappnar av sker cirkulationen långsammare.Mer blod kan då stanna kvar ute i kroppens vävnader och ödem och åderbråck kan uppstå.Ödem kan klämma på nerver vid till exempel handleden. (marathon.se)
 • All glatt muskulatur slappnar av när man är gravid. (blogg.se)
 • Glatt muskulatur är de muskler som man inte kan styra med viljan och som finns i livmodern, men också i till exempel magmunnen och tarmarna. (blogg.se)
 • Ampulla recti (AR) utgör den nedersta extraperitoneala delen av rektum och består av ett yttre och ett inre lager glatt muskulatur täckt av slemhinna. (internetmedicin.se)
 • Endotellager och ett lager glatt muskulatur, jenac lagligt danmark. (apotekvarerpanettet.life)
 • bland annat angiotensin II och vasopressin orsakar konstriktion av glatt muskulatur i blodkärl Glatta muskelceller har förhållandevis lite sarkoplasmatiskt retikulum, och dess kontraktion är till stor del beroende av extracellulära Ca2+-koncentrationer. (wikipedia.org)
 • Inre organ innehåller glatt muskulatur till exempel hjärtat och lungorna . (wikimini.org)
 • När du blir gravid påverkas glatt muskulatur som till exempel finns i magmunnen. (apoteket.se)
 • Oftast finns trypanosomerna i hjärtmuskulaturen (myokard), i glatt muskulatur i till exempel mag-tarmkanalens väggar, samt i centrala nervsystemet (gliaceller). (netdoktor.se)
 • styrs av det ej vilje styrda autonoma nervsystemet , glatt muskulatur är väldigt långsam men uthållig. (wikimini.org)
 • Sfinktrar är oftast uppbyggda av glatt muskelvävnad (se nedan) och styrs omedvetet av det autonoma nervsystemet . (wikipedia.org)
 • Själva ejakulationen styrs av tvärstrimmig muskulatur och är i princip under viljans kontroll. (medicinskapm.se)
 • Verkan: Skyddar glatt muskulatur, understödjer och skyddar levern, stimulerar mjölkproduktion. (timotejandersen.se)
 • Blodkärl och inre organ innehåller också glatt muskulatur. (wikipedia.org)
 • Glatt muskulatur - muskelatur som styr tarmar och inre organ. (firstclasspt.se)
 • Glatt muskulatur täcker väggarna i många av kroppens rörformiga håligheter, exempelvis luftstrupen, matstrupen och tarmsystemet. (wikipedia.org)
 • Visste du att munandning skapar brist på kvävemonooxid i kroppen vilket i sin tur skapar sammandragning och eventuellt också kramp i kroppens glatta muskulatur? (skolfamiljen.se)
 • Analkuddarna består av tjock submucosa som innehåller blodkärl, glatt muskulatur och elastisk bindväv. (netdoktorpro.se)
 • De respiratoriska bronkiolerna uppvisar en mononukleära inflammatoriska processen, lumen fylld av slempluggning, bägarcellsmetaplasi, glatt muskulatur hyperplasi, samt distorsion på grund av fibros. (slmf.se)
 • Glatt muskulatur finns främst i områden som väggarna i hålorganen samt i delar av väggarna i blodkärlen och luftvägarna. (anatomifysiologi.se)
 • En ny runda glatt muskelspasm, samt ihållande ödem. (medinsikt.se)
 • Baserat på de afferenta signalerna från munhålan till hjärnstammen kan hjärnan kontrollera andning och sväljning samt muskulatur i ansikte, mun, matstrupe, diafragma, ner till magsäck, tarmar och ner till ändtarmen. (iqoro.com)
 • Innerst består väggen av veckad cilieförsedd slemhinna och ytterst av glatt muskulatur. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Slidans vägg består av veckad slemhinna av skivepitel, sedan glatt muskulatur och ytterst bindväv. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Sammendrag Endotelet syntetiserer og utskiller flere substanser som spiller en avgjørende rolle i reguleringen av tonus til underliggende glatt muskulatur. (tidsskriftet.no)
 • Som cyklist eller löpare så innebär det främst benens muskulatur, hjärtat och lungorna. (presteramera.com)
 • Hjärtat är uppbyggt av tvärstrimmig muskulatur som inte påverkas av viljan. (1177.se)
 • Den består av glatt muskulatur (kan inte kontrolleras med viljan) inbäddad i fibrös bindväv. (niomanader.se)
 • Glatt muskulatur omger bronkerna, och utanför muskellagret finns bindväv. (apoteksverige.life)
 • Hjärtat har en speciell sorts tvärstrimmig muskulatur som kallas hjärtmuskulatur. (1177.se)
 • Suspension en jämförelse med vaskulär glatt muskulatur i sverige. (teamrullen.se)
 • När man kan vara godkänd av glatt muskulatur i sverige. (erektionse.com)
 • Subcellulära Ca 2 + transienter är vanliga i glatt muskulatur, men är svåra att mäta exakt på grund av de problem som orsakas av deras stokastisk händelse, över en ofta brett synfält, i ett organ som det benägna att ingå avtal. (jove.com)
 • Klockan är tar för tillräcklig vävnad att ta upp Ca 2 + indikator varierar med storleken av vävnad och tjocklek glatt muskulatur lagret. (jove.com)
 • Kalciumkanalblockerare blockera kalcium från att komma in celler i hjärta och glatt muskulatur i väggarna hos blodkärlen. (medikament.se)