• Vår son som föddes i april i år hade en grumlig lins (grå starr) på höger öga och kärl i glaskroppen precis bakom linsen som inte hade tillbakabildats under fostertiden (fetal glaskropp). (familjeliv.se)
 • Han har tagit fram ett öga på ett chip med mänskliga synceller, lins och glaskropp som reagerar på kemikalier. (skonhetsredaktorerna.se)
 • Seendet är komplext och består av ett antal delar med bl a hornhinna, näthinna, lins, glaskropp, näthinna (retina) och synnerven. (paleo.se)
 • Ju äldre du blir desto mer skrumpnar din glaskropp och blir mer vattnig. (sankterik.se)
 • Läkemedlet ges som en injektion i ögats glaskropp, minskar ödem och förbättrar synen. (du.se)
 • Behandlingen ges som en injektion i ögats glaskropp. (makulareg.se)
 • Endast avsedd för intravitreal användning, dvs injektion i ögats glaskropp. (medhub.se)
 • En ny behandlingsmetod med injektion av läkemedel i ögats glaskropp godkändes 2007. (rcsyd.se)
 • Den helt förhärskande metoden är injektion av kärltillväxthämmande läkemedel in i ögats glaskropp. (ogonfonden.se)
 • Ges som en injektion i ögats glaskropp under sterila former, billig zeclar malmö. (recruiterforrealtors.com)
 • Den ges som en injektion i ögats glaskropp.Behandling påbörjas på mer än 3000 nya ögon årligen, till salu deparex priser . (apotekvarer-pa-nettet.life)
 • Vi har vårdprocesser kring exempelvis glaukom (grön starr), diabetes, skelning, bedömning och injektioner i ögats glaskropp. (regionvasterbotten.se)
 • Det är ett stort antal personer över 70 år i Sverige med behov av injektioner i ögats glaskropp, vilket ska behandlas på patientsäkert sätt även under en pandemi. (makulareg.se)
 • Större delen av patienter som behandlas med injektioner i ögats glaskropp är inräknade i riskgruppen över 70 år (ålder är största risken för mortalitet i covid-19). (makulareg.se)
 • En annan behandlingstyp som inte bara kan bevara synskärpan utan i många fall även förbättra den är injektioner i ögats glaskropp. (novartis.se)
 • Information till dig som får injektioner av läkemedel i ögats glaskropp, cyclobenzaprine säljes priser . (hiresounds.co.uk)
 • När din glaskropp skrumpnar bildas grumlingar. (sankterik.se)
 • Fläckarna kan vara ett resultat av en åldrande glaskropp som skrumpnar ihop och lämnar mikroskopiska cellklumpar i glaskroppen. (zebrakliniken.se)
 • Det ingår i till exempel hud, ben, senor, brosk och i ögats hornhinna och glaskropp. (socialstyrelsen.se)
 • Fiesole Rödvinsglas har en expanderande glaskropp som ger en neutral bild av röda viner. (vinglas.se)
 • De läkemedel som används idag injiceras via ögonvitan in i ögats glaskropp, och fungerar som en bromsmedicin mot den våta formens oönskade nybildning av blodkärl. (6miljonerklubben.com)
 • Ozurdex® är en steroid som inbäddat i en liten stav injiceras i ögats glaskropp för att därefter över månader avge aktiva substansen innan den löses upp. (diabetolognytt.com)
 • Ögat är till stor del fyllt av en genomskinlig geléklump som kallas glaskropp, sälja colchicine stockholm. (apotekvarerpanett.life)
 • En glasrörssäkring består av en tunn glaskropp med förnicklades ändhylsor. (wikipedia.org)
 • Före behandlingen bedövas ögat med ögondroppar och därefter sprutas läkemedlet in i ögats glaskropp med hjälp av en tunn nål. (raddasynen.se)
 • Hela geggamojan är inte linsen utan det följde med glaskropp. (ki.se)
 • Från laserbehandling med termisk destruktion av synceller till nu farmakologisk behandling med läkemedel som sprutas in i ögats glaskropp. (diabetolognytt.com)
 • Jag hade hoppats på en ljus, transparent glaskropp med lite vågad arkitektur. (blogg.se)
 • Vad man gör då är att man tar bort ögats glaskropp och ofta i kombination med att man fyller ögat med gas som sedan spontant resorberas. (netdoktor.se)