• Genuttryck har i allmänhet proteiner som slutprodukt, men det finns även icke-kodande gener vars slutprodukter är själva RNA-molekylen (rRNA, tRNA). (wikipedia.org)
 • Arter och populationer kan karakteriseras på en helt annan nivå och även gener och genuttryck kan studeras. (nrm.se)
 • Övriga endpoints inkluderar farmakokinetiska (PK) mätningar och nivå av genuttryck av folatrelevanta gener i tumörceller. (aktiespararna.se)
 • Humana PSCs kan differentiera till hepatocyter (leverceller) men stamcellsderiverade hepatocyter har lägre genuttryck av vissa gener som är viktiga för den metabola funktionen och detta hindrar en bred användning av cellerna. (his.se)
 • I en artikel i facktidskriften Cell i början av april analyserar Fredrik Lanners forskargrupp genuttryck i 88 tidiga mänskliga embryon, och använder dessa uppgifter för att identifiera gener som han vill modifiera genom CRISPR-Cas9. (respektlivet.nu)
 • Forskare vid Uppsala universitet kan nu ge en bild av hur proteiner reglerar genuttryck på atomnivå. (mynewsdesk.com)
 • Ett avvikande genuttryck för dessa båda proteiner skulle därför kunna påverka risken för celiaki. (vetenskaphalsa.se)
 • Arbetet kommer att inkludera m tningar av enzymaktivitet och genuttryck, genetisk transformering av svamp, biokemisk karakterisering av proteiner samt bioinformatiska analyser av molekyl r evolution. (vakanser.se)
 • Vi kommer att isolera celler och cellkärnor för att undersöka bland annat genuttryck och nivåerna av proteiner och nedbrytningsprodukter som är viktiga för blomningsbeslutet, berättar Markus Schmid. (wallenberg.org)
 • beskriva hur celler kan reglera sitt genuttryck och därmed sina funktioner. (liu.se)
 • Kerosuo använder även en ny teknik, som har utvecklats av hennes grupp, för att på en och samma gång forska i tiotals genuttryck i enskilda celler. (aka.fi)
 • Inducerar skyddande modulering av genuttryck i mukosala celler. (sverigeapotek.eu)
 • Icke-kodande RNA, som inte leder till bildningen av protein, har visat sig vara viktiga för reglering av genuttryck. (ki.se)
 • Genuttryck är den processen som omvandlar informationen i en gen till en produkt, till exempel RNA eller protein. (genteknik.nu)
 • Vidare avser vi att kartlägga BMSC avseende protein- och genuttryck samt stromafunktion. (cancerfonden.se)
 • För att studera riskfaktorer för lokalrecidiv jämförs protein- och genuttryck i primärtumör och lokalrecidiv. (lu.se)
 • Genuttryck, transkription och translation. (ki.se)
 • Tillsammans kallas transkription och translation för genuttryck. (naturligtvis.me)
 • Forskarna manipulerade kemiska markörer (epigenetiska markörer) i mössens genuttryck och lyckades minska flera ålderstecken hos mössen. (yle.fi)
 • Informationen var osorterad, på så sätt att forskarna inte talade om för det artificiella neurala nätverket vilka genuttryck som kom från personer med sjukdom, och vad som var kopplat till friska personer. (expertsvar.se)
 • I nästa steg undersökte forskarna om deras modell av genuttryck kunde användas till att avgöra vilket genuttryck som är kopplat till sjukdom och vad som är normalt. (expertsvar.se)
 • För hjärna, nervsystem och mental hälsa, för blodbildning och energiproduktion samt för vårt genuttryck. (holistic.se)
 • Således kan denna massiva vävnadsgenetiska analys tjäna som en grund för en AI-baserad klinisk utvärdering av cancervävnader samt ge insikt i genuttryck i tumörens mikromiljö. (kth.se)
 • Här ingår analyser av muskelfibersammansättning, enzym- och metabolitbestämningar,, bestämning av proteinuttryck (Western blot), genuttryck (PCR-analys), samt mätning av mitokondriell funktion i isolerade muskelpreparationer. (gih.se)
 • Juleen R. Zierath belönas "för sina translationella studier rörande cellulära och molekylära mekanismer bakom utveckling av insulinresistens vid diabetes typ 2, samt för klarläggande av molekylära mekanismer bakom positiva effekter av fysisk träning på glukosmetabolism och genuttryck i skelettmuskulatur. (lakemedelsvarlden.se)
 • Projektet kan också inkludera analyser av genuttryck och proteinuttryck, samt analyser med data genererade från inducerade humana neuron. (mynetworkglobal.com)
 • Genuttryck / RNA-analyser: Dessa studier använder RNA extraherat från osteoporotiskt trabekulärt humant ben samplet under höftbytesoperation. (mynetworkglobal.com)
 • Hörselnedsättning lossbdnf genuttryck motrin från thailand till sverige signaler kognitiv nedgång tadalis sx köpa och vad du. (lesko.net.pl)
 • Marina bakteriers genuttryck kan vara en värdefull sensor för att upptäcka miljöförändringar orsakade av oss människor. (lnu.se)
 • Epigenetiska förändringar uppstår som svar på inre och yttre miljö och fastställer tidpunkt och plats för genuttryck. (ki.se)
 • Profilering av genuttryck har ett brett användningsområde inom biomedicinsk forskning. (mynewsdesk.com)
 • Jonathan Kerrs forskning kring mRNA genuttryck. (me-cfs.se)
 • Neus Visa , professor vid Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut för "SnoRNA roller i kromatinorganisation, genuttryck och DNA-reparation", 17,5 miljoner kronor. (su.se)
 • Vi har sett att avsiktlig mental träning förändrar vårt genuttryck på sätt som kan vara relevanta för vår hälsa. (modernpsykologi.se)
 • Kromosomen inte finns i somatiska celler vilket betyder att dess genuttryck bara påverkar könsceller, något som skyddar somatiska celler från eventuella negativa effekter. (uu.se)
 • I projektet kommer vi också att studera hur tidigare selektion har format mutationers effekter på reproduktiv framgång, livhistoria-karaktärer, morfologiska karaktärer, samt genuttryck. (uu.se)
 • Hundratals studier visar på fysiska avvikelser i syreupptagningsförmåga, genuttryck etcetera, vilka förklarar varför ME/CFS-patienter försämras efter aktivitet. (ekhemmanet.se)