• Kandidaten ska ha en magisterexamen eller motsvarande med fokus på genetik, genomik och/eller bioinformatik. (varbi.com)
 • Han var under åren 2001 - 2008 program-chef för den svenska nationella Forskarskolan i genomik och bioinformatik. (gu.se)
 • Exempel på tematiska forskningsområden som för närvarande bearbetas inom SciLifeLab är klinisk genomik/ proteomik, cancergenomik och komplexa sjukdomars genomik samt ekologisk och miljörelaterad genomik. (varbi.com)
 • Det är bara ett exempel på den typ av insikter som blir möjlig genom kombinationen av proteomik och genomik å ena sidan och förmågan att processa stora datamängder å den andra, säger Sophia Hober som menar att årets symposium kommer att ge en försmak av det internationella toppmötet, HUPO Annual World Congress, som Sverige och Apotekarsocieteten kommer att stå värd för år 2020. (mynewsdesk.com)
 • Genomik - en brittisk (och svensk? (tillvaxtanalys.se)
 • Verksamhetens mål är att främja svensk forskning inom genomik, samt att hålla Sverige konkurrenskraftigt inom fältet. (varbi.com)
 • Att kunna använda genomik för att förutse och bota sjukdomar eller förbättra vården hänger inte bara på de listade stegen i värdekedjan, utan också på att kunskapen utvecklas kring hur olika gener påverkar varandra, samt kring miljöpåverkan på gener. (tillvaxtanalys.se)
 • Jämförelsen kan hjälpa genetiker att identifiera de mutationer som ger upphov till människans komplexa sjukdomar, säger Kerstin Lindblad-Toh, professor i komparativ genomik. (forskning.se)
 • Biologer analyserar ofta komplexa data, till exempel arvmassan hos olika växter, så kallad genomik. (forskning.se)
 • Detta är idag en liten marknad som dock kan förväntas växa kraftigt i takt med att forskning och ny kunskap utvecklar möjligheterna för genomik-baserade tillämpningar. (tillvaxtanalys.se)
 • Leif Anderssons grupp söker en mycket motiverad person med ett stort intresse av att doktorera inom ämnet genomik med inriktning mot evolution och populationsgenetik vid Uppsala Universitet. (varbi.com)
 • Detta kräver en bred IT-strategi för att integrera genomik- och andra storskaliga datakällor, som inkluderar nationella superdator-, visualiserings- och AI-centrum. (lakartidningen.se)
 • SFMG beslutade på årsmötet 25 januari 2018 att byta namn till Svensk Förening för Medicinsk Genetik och Genomik . (sfmg.se)
 • Doktorandplats i medicinsk vetenskap inom omr det medicinsk genetik och genomik vid Institutionen f r genetik och patologi, Rudbecklaboratoriet, med tilltr de snarast. (vakanser.se)
 • Vi s ker dig som vill studera p forskarniv inom omr det medicinsk genetik och genomik. (vakanser.se)
 • Institutionen för immunologi, genetik och patologi (IGP) vid Uppsala universitet ( igp.uu.se ) har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på genomik, cancer och molekylär diagnostik. (uu.se)
 • Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. (uu.se)
 • Vid det första tillfället, den 6 februari, föreläser Kerstin Lindblad-Toh, professor i komparativ genomik vid Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, om Sjukdomsdiagnostik och nya gener för egenskaper och sjukdomar hos människa och hund. (vof.se)
 • Craig Venter kallar det för komparativ genomik. (lakemedelsvarlden.se)
 • Jämförelsen kan hjälpa genetiker att identifiera de mutationer som ger upphov till människans komplexa sjukdomar, säger Kerstin Lindblad-Toh, professor i komparativ genomik. (forskning.se)
 • Men trots identiska likheter, har anmärkningsvärda sekvensskillnader mellan några av de prokaryoter och eukaryoter avslöjats genom komparativ genomik . (wikipedia.org)
 • Leif Anderssons grupp söker en mycket motiverad person med ett stort intresse av att doktorera inom ämnet genomik med inriktning mot evolution och populationsgenetik vid Uppsala Universitet. (varbi.com)
 • Avdelningen för funktionell morfologi har en lång tradition av forskning med fokus på neurobiologi, endokrinologi, fortplantningsbiologi, och på senare tid även sinnesbiologi, genomik och evolution av insekters livshistoria. (su.se)
 • Vid bed mning av den vetenskapliga skickligheten kommer s rskild vikt att l ggas vid den s kandes f rm ga att med tekniker inom evolution r genomik studera fundamentala fr gest llningar inom v xtekologi och evolution, s som processer som p verkar v xters anpassning till den omgivande milj n. (vakanser.se)
 • Linn är civilingenjör i Bioteknik och Genomik med inriktning mot läkemedel och hon är även utbildad i GMP (Good manufacturing practice). (mynewsdesk.com)
 • Biologin måste överbygga glappet mellan evolutionär fältekologi och funktionell genomik. (fof.se)
 • Parallellt vid Lunds universitet finns sedan tre år tillbaka Centrum för translationell genomik (CTG), som bistår forskningen inom samma område. (vetenskaphalsa.se)
 • Analyser av planktoniska foraminiferers genomik och/eller sediment DNA analyser är också en möjlighet. (arbetsgivarverket.se)
 • Därefter utvecklas och används en kombination av moderna metoder såsom cellbaserade tester, kemiska analysmetoder, datorbaserade metoder och genomik för att utvärdera kemikaliers risker. (forskautandjurforsok.se)
 • Genomik är storskalig analys av arvsmassan. (swelife.se)
 • Företaget erbjuder innovativa lösningar som hjälper till att främja medicinsk forskning och genomik, förbättra diagnos av infektionssjukdomar och cancer, förbättra medicinering, främja infektionsbekämpning, utrusta kirurgiska och interventionella procedurer samt stödja hanteringen av diabetes. (bd.com)
 • Leif Andersson, professor i genomik vid Uppsala Universitet , berättar om arbetet med att kartlägga tamdjurens genkartor och om de häpnadsväckande resultaten av denna forskning! (vof.se)
 • Ett annat land som ligger i framkant är Storbritannien och den 29 september publicerades en rapport [1] som ger en översikt och analys av den marknad som uppstått i anslutning till det relativt nya forskningsfältet kring mänsklig genomik ( human genomics ), och Storbritanniens ställning på denna marknad. (tillvaxtanalys.se)
 • Data genereras till 30x täckning med PCR-fria bibliotek, bioinformatisk analys är omfattande och inkluderar anrop av SNV, INDEL, CNV, SV, STR och UPD. (covid19dataportal.se)
 • Genomik och epigenomik öppnar upp för ett nytt sätt att tänka kring medicinering. (liu.se)
 • Nio år senare utnämndes hon till chef för programmet Människans genetik vid Europas ledande forskningsinstitut inom genomik, Sanger-Institutet (Wellcome Trust Sanger Institute) i England. (aka.fi)
 • Resten beror på livsstilen, säger Johan Björkegren, som är professor i genomik och genetik vid Icahn institute for genomics and multiscale biology på Mount Sinai-sjukhuset i New York. (fof.se)
 • Arbetet ingår i SciLifeLabs satsning på nationella projekt inom genomik med stöd från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. (kemivarldenbiotech.se)
 • För behörighet krävs avlagd doktorsexamen inom ämnet molekylär medicin eller närliggande discipliner och en stark bakgrund inom molekylärbiologi eller genomik är ett krav. (arbetsgivarverket.se)
 • Tieto och BC Platforms samarbetar kring att införa genomik i precisionsmedicin. (it-halsa.se)