• Generna hör till en sedan tidigare känd genfamilj som kallas Homeobox-gener, och som man ursprungligen har hittat hos bananflugor. (folkhalsan.fi)
 • Varianterna i FTO reglerar alltså expressionen av de två avlägsna generna, IRX3 och IRX5 och överaktivering av dessa gener orsakar att förstadiefettceller förändras från bruna till vita fettceller. (wikipedia.org)
 • Tydligt är att ytterligare forskning krävs på området, dels för att avgöra exakt vilka gener som är inblandande men också för att undersöka om samma gener orsakar defekterna hos både hund och människa. (studylibsv.com)
 • Gener spelar en stor roll i övervikt och fetma. (wikipedia.org)
 • Forskarna upptäckte förra året en grupp tidigare okända gener som spelar en viktig roll under de första dagarna i utvecklingen av ett embryo. (kemivarldenbiotech.se)
 • Generna aktiveras dessutom i vågor - tidigare har man trott att alla gener aktiveras på en gång. (folkhalsan.fi)
 • Resultaten visar även att de gener som aktiveras av LEUTX inhiberas någon dag senare av en annan gen, kallad DPRX. (kemivarldenbiotech.se)
 • Det innebär att någon gång under evolutionens gång skedde en förändring i hur dessa grupper uttrycker de gener som styr embryonalutvecklingen. (wikipedia.org)
 • Efter tre dygn har embryot genomgått tre celldelningar och innehåller åtta celler, som i sin tur uttrycker cirka 160 gener (förutom de gener som redan fanns uttryckta i äggcellen). (folkhalsan.fi)
 • Man har funnit att de gener som styr utvecklingen hos bananflugan är väldigt lika de som styr utvecklingen hos ryggradsdjur (vertebrater) Redan under 1800-talet påstod Ernest Haeckels att ontogenin rekapitulerar fylogenin i den så kallade rekapitulationsteorin. (wikipedia.org)
 • Våra resultat tyder också på att LEUTX är en av få gener som krävs för att starta de första stegen av utvecklingen", säger Juha Kere, professor vid institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet, som lett studien, i ett pressmeddelande. (kemivarldenbiotech.se)
 • Troligen rör det sig om en komplex, polygenetisk nedärvning där flera gener samverkar i utvecklingen av missbildningarna. (studylibsv.com)
 • Transkriptionsfaktorer är proteiner som på något sätt, direkt eller indirekt, är involverade i transkriptionen av gener . (wikipedia.org)
 • Gener involverade i hjärtats utveckling Diagnostik Behandling/kirurgi 5 6 6 8 9 9 9 10 11 13 14 14 DISKUSSION 15 LITTERATURFÖRTECKNING 17 SAMMANFATTNING Hos människa är anomalier i hjärtat bland de vanligaste medfödda missbildningarna. (studylibsv.com)
 • Också det härresultat överraskade oss, eftersom mönstret avviker från hur gener i vanliga fall beter sig. (folkhalsan.fi)
 • Skillnaden i antalet unika gener är betydligt mindre och innebär att vertebrater generellt endast innehar dubbelt så många unika gener som invertebrater , trots deras stora skillnader i komplexitet [ 5 ] . (wikipedia.org)
 • Nästa steg i vår forskning blir att undersöka ifall dessa gener kan förklara varför vissa typer av infertilitet uppstår, och om generna har tillämpningar i stamcellsbiologi", säger Juha Kere. (kemivarldenbiotech.se)