• Experimentellt har Cronholm arbetat med stabila isotoper och gaskromatografi-masspektrometri. (wikipedia.org)
 • Gaskromatografi-masspektrometri (GC/MS). (karolinska.se)
 • Detta protokoll Detaljer instruktioner för montering och drift av nämnda enhet och visar användningen av genererade extraktet i två exempelprogram: en in vitro- cell lönsamhet analysen och gaskromatografi masspektrometri. (jove.com)
 • Först utförs en screening med gaskromatografi-masspektrometri. (rmv.se)
 • Metoden bygger på gaskromatografi-masspektrometri (GC-MS). (rmv.se)
 • Till laboratoriet i Link ping, "Centre of Excellence for dioxins", s ker vi en analytisk kemist som har akademisk examen och kunskaper i gaskromatografi och masspektrometri. (vakanser.se)
 • Testet utfördes med ett instrument för gaskromatografi masspektrometri som analyserar koncentrationen av olika substanser i ett prov. (stick.se)
 • Halter av terpener uppmätta med gaskromatografi masspektrometri. (stick.se)
 • D/L-arabinitol kvot mäts med gaskromatografi/masspektrometri. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Resultatet har erhållits med hjälp av gaskromatografi-masspektrometri-metoden. (svenskberoendemedicin.se)
 • Testet har upp till 99% överensstämmelse enligt referensmetoden gaskromatografi / masspektrometri. (nal-vonminden.com)
 • Slutanalysen sker m.h.a. gaskromatografi och högupplösande masspektrometri (HRGC/HRMS). (synlab.se)
 • Under besöket i AFL:s labb hoppas jag få se hur hon preparerar färgprover inför bindemedelsanalys med GC-MS (gaskromatografi -masspektrometri) och FT-IR (Fourier transform infrared spectroscopy). (k-blogg.se)
 • Dianabol är en prestationshöjande läkemedel som lätt kan detekteras i urinen med gaskromatografi-masspektrometri. (buydianabolsteroids.com)
 • Forskarna använde en metod som kallas gaskromatografi-masspektrometri för att identifiera organiskt material som bevarats i pannorna. (doldanyheter.se)
 • Den innebär att hår analyseras med hjälp av samma apparatur och teknik som Rättsmedicinalverket tillämpar (vätskekromatografi, gaskromatografi och masspektrometri). (svedala.se)
 • De metoder som Stina och Einar Stenhagen hade utvecklat, särskilt kombinationen av gaskromatografi och masspektrometri men även det avancerade kemiska syntesarbetet, spelade i detta sammanhang en avgörande roll. (skbl.se)
 • Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete med spektrofotometrar, vätske- och gaskromatografi (HPLC och GC) samt masspektrometri (MS). (bergmanlabora.se)
 • Vätskekromatografi (LC) HPLC (High performance liquid chromatography) Gaskromatografi (GC) Kapillärelektrofores (CE) I spektroskopiska metoder använder man sig av fenomenet att atomer och molekyler absorberar och emitterar strålning av en viss energi då en atom eller molekyl "hoppar" mellan olika energitillstånd. (wikipedia.org)
 • I detta protokoll behandlar man även gas-och vätske provtagning för efterföljande analyser avseende gassammansättning och flyktiga fett syrgaskoncentrationer med gaskromatografi (GC) och vätskekromatografi (HPLC) med hög prestanda respektive beräkning av biogas-och metanavkastning med tanke på den ideala gas lagstiftningen. (jove.com)
 • tunnskiktskromatografi (TLC), gaskromatografi (GC), kapillärelektrofores (CE) och högupplösande vätskekromatografi (HPLC). (docplayer.se)
 • I den teoretiska delen av kursen som omfattar allmänna kromatografiska principer läggs tonvikten på högtryckskromatografi (HPLC) och gaskromatografi (GC) för separering av lågmolekylära molekyler i relation till deras kemiska och fysikaliska egenskaper. (ki.se)
 • Tillämpning av gaskromatografi och IR-spektroskopi för analys av reaktionsförlopp och reaktionsprodukter, med anknytning till separationsprocesser och spektroskopi i angränsande delar av kemin. (kau.se)
 • I en annan studie , publicerad 2004, gjorde Günaydn och Beyazit en kvantitativ analys av khellin med UV-spektrometri och gaskromatografi. (azrefs.org)
 • Chromatography Research Supplies, grundat 1991, har en 1900 kvadratmeter stor anläggning i Louisville, Kentucky, USA, med bland annat testlaboratorium för gaskromatografi, tekniska anläggningar och tillverkning i en ISO 9000 miljö. (genetec.se)
 • Gaskromatografi och vätskekromatografi (LHPC) liksom atomabsorbtion och masspektrografi är teknik jag har haft en den kontakt med, fast det var ett tag sedan då jag bland annat underhöll utrustningen. (jans123.se)
 • Gaskromatografi (eller GC, efter engelskans gas chromatography) är en kemisk analysmetod som används för att separera kemiska föreningar i ett prov. (wikipedia.org)
 • Konventionella tekniker: Probtekniker, gaskromatografi, mass-spektroskopi. (lth.se)
 • Jordprovernas svavelgasemission undersöktes i laboratorium med gaskromatografi samt med en bärbar ChemPro100i-gasdetektor (Environics Oy, bild 2). (seamk.fi)
 • I den här laborationen får eleverna använda sig av gaskromatografi (GC), en av de absolut viktigaste analytiska teknikerna. (loopiadns.com)
 • Jobbet innebar att jag gjorde rutinkontroller av produktionen och analyser när något i processen hade gått fel med hjälp av de metoder vi får lära oss på programmet, till exempel gaskromatografi och infrarödanalyser. (su.se)
 • Därför lämpar sig BIP-gaser utmärkt bl.a. för gaskromatografi, där sådana orenheter ställer till problem. (woikoski.fi)
 • Gaskromatografi (GC) omfattande injektion, separation och detektion. (liu.se)