• Saga Norén i Bron, SVT, har inte en uttalad diagnos men vissa karaktärsdrag har i media associerats med Aspergers syndrom. (svt.se)
 • Karaktären Simon har Aspergers syndrom och spelas av Bill Skarsgård. (svt.se)
 • Nya diagnoskriterier ger förändring av prevalensen Den amerikanska psykiatriklassifikationen DSM har fram till den senaste revisionen (DSM-5) inte tillåtit att diagnosen ADHD ställs på en person med autism eller Aspergers syndrom. (docplayer.se)
 • Att diagnostiken av barnneuropsykiatriska tillstånd kan vara komplicerad illustreras av att diagnoserna autism, Aspergers syndrom och atypisk autism ställs på barn och ungdomar med normal begåvning mer än dubbelt så ofta i Stockholm som i övriga landet och västvärlden i stort [4]. (docplayer.se)
 • Den nya diagnoskategorin»autismspektrumsyndrom«(som i stort ersätter autism, Aspergers syndrom och autismliknande tillstånd) i DSM-5 beräknas medföra att mer än en fjärdedel av de normalbegåvade som tidigare skulle ha erhållit autismrelaterad diagnos inte längre kommer att ingå i denna nya diagnoskategori [5]. (docplayer.se)
 • Vid sju års ålder fick jag diagnosen Aspergers Syndrom . (blogg.se)
 • Hon är forskare (den som myntade begreppet "Aspergers syndrom) - och mamma till en dotter med HfA. (blogspot.com)
 • Daniel har diagnosen Asbergers syndrom och savantsyndrom och ger i sin bok en unik inblick i hur det är att växa upp med det utanförskap detta innebär. (jenniesboklista.com)
 • Cotards syndrom är en ovanlig psykisk störning där den som är drabbad av sjukdomen tror sig vara död, inte finnas, hålla på att förruttna eller sakna inre organ. (wikipedia.org)
 • Med beskedet att Ludvig har Downs syndrom börjar en ny resa, först en sorg över att de inte fått det barn som de drömt om, sedan en växande kärlek till Ludvig. (jenniesboklista.com)
 • En otroligt berörande sann historia, fylld med kärlek, om en familj där ena barnet har Downs syndrom. (jenniesboklista.com)
 • Politiken, barnen och livet: Att leva med ett barn med Downs syndrom: Framgång. (blogspot.com)
 • En hel del politik, men också om mitt liv som förälder och särskilt om vår son som har Downs syndrom. (blogspot.com)
 • Hannes har Downs syndrom och brottas med många av de vanliga problemen (hjärtoperation, sen språkutveckling, hörselproblem, motorikstörning etc). (blogspot.com)
 • Cotards syndrom är vanligare i personer som lider av psykoser (exempelvis vid schizofreni), neurologiska sjukdomar, psykiska störningar, klinisk depression, derealisation, hjärntumör, och i patienter med migrän. (wikipedia.org)
 • Den medicinska litteraturen påvisar att fall av Cotards syndrom är associerat med yttre skador i parietalloben. (wikipedia.org)
 • Vissa cannabis hampa extrakt preparat som innehåller CBD marknadsförs som kosttillskott och vissa hävdar att de är effektiva mot vissa former av epilepsi, särskilt Dravets syndrom. (cbdol.org)
 • Ett sätt är att fler vaccinerar sig mot säsongsbunden influensa, i Europa är det bara 20 procent av befolkningen som får sådan vaccination, sade Stephen Gardner från företaget Glaxosmithkline i USA. (lakemedelsvarlden.se)
 • Ovanför figurerna anges mutationerna antingeni form av ändrade aminosyror, i form av övergång av en aminosyra till stoppkodon (x), eller i form av deletion eller insertion som leder till förändrad aminosyrakod.Woudes syndrom (som ger mun- och gomspalt) samt Riegers syndrom(3). (yumpu.com)
 • 1 HUM_Barnpool_Föräldrakr_210x297utf_Layout Sida 1 Föräldrakraft NR 3, nya appar tema kärlek & relationer Tema föräldrastöd Ingela gardner sundström cissi wallin Olga rönnbäck 10 nya appar för kommunikation & kognition Om barn, unga och vuxna i behov av särskilt stöd Av kunder är hälften barn och ungdomar. (docplayer.se)
 • moms FöräldrakraFt Nr 3, Nya appar tema kärlek & relationer tema Föräldrastöd ingela gardner sundström cissi wallin olga rönnbäck 10 nya appar för kommunikation & kognition Cissi Wallin: En lättnad att få veta varför jag är som jag är Ditt barn klarar en hel del. (docplayer.se)