• Spinala ganglion (även dorsalrotsganglier, bakrotsganglier) är de ganglier (känselnervknutor) som är belägna på de bakre ryggmärgsrötterna i kotpelaren. (wikipedia.org)
  • Dessa celler bildar ett skyddande lager runt nervceller i spinala ganglion och autonoma ganglier. (wikipedia.org)