• De mest signifikanta gammaglobulinerna är immunoglobuliner ("Igs"), mer känt som antikroppar, dock är en del Igs inte gammaglobuliner, och en del gammaglobuliner är inte Igs. (wikipedia.org)
  • De celler som ingår i detta specifika försvar kallas vita blodkroppar (lymfocyter) och delas upp i T- respektive B-celler där de senare står för produktionen av gammaglobuliner (kallas även immunglobuliner (Ig) eller antikroppar). (ki.se)