• GABA är en förkortning av det engelska namnet gamma-aminobutyric acid, som översatt till svenska blir gamma-aminosmörsyra. (passionforhalsa.se)
 • Ett enzym som styr syntes av GABA (gamma-amino-smörsyra). (sahlgrenska.se)
 • Ett annat intressant ämne är GABA, eller gamma-amino-smörsyra. (body.se)
 • Dessa olika delar kommunicerar med varandra genom att skicka och ta emot signalämnen såsom dopamin, glutamat, gamma-aminosmörsyra (GABA) och olika små peptider. (fof.se)
 • I det här fallet handlar det om neurotransmittorn gamma-amino-smörsyra, GABA, vars naturliga huvuduppgift är att hämma retningar i vårt centrala nervsystem. (forskning.se)
 • Gamma-aminosmörsyra (GABA) är en naturlig signalsubstans i hjärnan vars uppgift är att hämma och lugna nervcellernas funktion. (paihdelinkki.fi)
 • Studier visar att personer med sömnsvårigheter ofta har även låga nivåer av GABA, eller gamma-aminosmörsyra, en signalsubstans som minskar känslor av stress och rädsla. (uma-beauty.com)
 • GABA är en förkortning på Gamma-aminosmörsyra ( Gamma-aminobutyric acid) , vilket är en så kallad smörsyra och den viktigaste hämmande signalsubstansen i nervsystemet som bidrar med en lugnande effekt. (mmsports.se)
 • GABA (gamma-aminosmörsyra) är ett naturligt ämne som finns i kroppen och fungerar som en signalsubstans och utsöndras i nervceller. (apotek365.se)
 • GABA - eller gamma -Aminosmörsyra - är en aminosyra och hämmande neurotransmittor som finns i hjärnan. (ezyguidance.com)
 • GABA är en förkortning på det superlånga ordet Gamma-Aminosmörsyra eller Gamma-AminoButyric Acid på engelska. (proteinbolaget.se)
 • Kosttillskott som innehåller Gamma - aminosmörsyra (GABA) och L-glutamin föreslås män för att få kroppen massa snabbt. (ntilabs.com)
 • Kaffe kan enligt viss forskning minska hjärnans nivåer av GABA (gamma-amino-smörsyra), som är en signalsubstans och aminosyra. (bookbeat.com)
 • En nyhet är GABA (gamma-aminosmörsyra) som är en form av smörsyra och fungerar som en signalsubstans i nervsystemet. (dcg.se)
 • Gaba är en förkortning av engelskans gamma-aminobutyric acid, alltså gamma-aminosmörsyra, och det är den huvudsakliga hämmande signalsubstansen i hjärnan. (gabather.com)
 • Detta beror på att Diazepam förbättrar effekten av en kemikalie i hjärnan som kallas gamma-aminosmörsyra (GABA), som är ansvarig för nervös upphetsning. (balanceluxuryrehab.com)
 • Det fungerar genom att fästa till en receptor i din hjärna som kallas GABA-A (gamma-aminosmörsyra-A) -receptorn och skapa en lugnande effekt. (balanceluxuryrehab.com)
 • Dessutom hindrar arekolaktiviteten GABA (gamma-aminosmörsyra) genom att binda på ett konkurrerande sätt till dess receptorer och utövar således en stimulerande effekt på centrala nervsystemet. (energymedresearch.com)
 • Vigabatrin är ett antiepileptiskt läkemedel som verkar genom att hämma enzymet som ansvarar för katabolismen av gamma-aminosmörsyra i nervsystemet, vilket minskar risken att utveckla ett epileptiskt anfall.Vigabatrin kan köpas från. (chiropractordevriese.be)