• Till skillnad från andra positiva allosteriska modulatorer visar resultaten att GT-002 inte ger någon direkt effekt på neuropopulationen, vilket minimerar risken för sedativa eller konvulsiva biverkningar. (gabather.com)
  • Exklusiva licenser för GABA och positiva allosteriska modulatorer av GABA-receptorer avseende behandling av diabetes och inflammatoriska sjukdomar utgör vid sidan av diabetesvaccinet Diamyd® och Remygen™ centrala tillgångar. (swedenbio.se)
  • Diamyd Medical utvecklar även Remygen™, ett oralt GABA-baserat prövningsläkemedel. (swedenbio.se)
  • En prövarinitierad placebokontrollerad studie med GABA och Diamyd® i patienter som nyligen insjuknat i typ 1-diabetes pågår vid University of Alabama at Birmingham. (swedenbio.se)