• Omfattande kolavlagringar i Nordamerika och Europa från Karbon-tiden innehåller rikliga fossil av Lepidodendron, upp till 30 meter höga nakenfröiga växter, som barrträd och Pteridospermatophyta, samt oräkneliga mindre örtliknande arter. (wikipedia.org)
 • Med sina cirka 300 000 arter [ 3 ] omfattar de cirka 80 procent av alla gröna växter . (wikipedia.org)
 • Senare studier har klarlagt att de enhjärtbladiga växterna är en monofyletisk grupp (med andra ord är de ett äkta subträd i livets stora släktskapsträd), medan de tvåhjärtbladiga är en parafyletisk grupp (det vill säga, om man ser på det minsta subträdet som innehåller alla tvåhjärtbladiga växter, så innehåller det arter som inte räknas till de tvåhjärtbladiga växterna, nämligen också alla enhjärtbladiga växter). (wikipedia.org)
 • Blomväxter kallas också gömfröiga växter (angiospermer). (bergianska.se)
 • Gömfröiga växter (angiospermer). (mimersbrunn.se)
 • Blomväxter [ 1 ] , gömfröiga växter [ 2 ] eller angiospermer (Angiospermae, synonymer Magnoliophyta eller Anthophyta), är växter som karaktäriseras av att de sätter frö inneslutna i en frukt (till skillnad från nakenfröiga växter ). (wikipedia.org)
 • De djur eller växter som hade liknande egenskaper delades in i släkten. (mimersbrunn.se)
 • Både djur och växter kan ha artspecifikt livsbeteende och ibland kan det artspecifika beteendet vara beroende av en annan art för att t ex föröka sig eller tillskansa sig näring. (alltomtradgard.se)
 • Ofta är djur och växter beroende av varandra i sina livcykel. (alltomtradgard.se)
 • Hårdbottensvegetation - förekomst, täckningsgrad och djuputbredning av alger, större djur och växter. (havochvatten.se)
 • Kvantitativa prover i bentiska habitat tas inom 20x20-centimetersrutor där både antal djur och biomassa av alger, djur och växter registreras. (havochvatten.se)
 • Växter, giftiga 0 frågor Växter eller växtdelar giftiga för människor och djur. (lookformedical.com)
 • Carl von Linné delade in växterna i två stora grupper: Blomväxter (Fanerogamer) och blomlösa växter (Kryptogamer). (mimersbrunn.se)
 • De kallas för gömfröiga växter eftersom de har sitt frö gömt innuti en frukt. (blomdatabasen.se)
 • Med makrovegetation avses stora synliga undervattensväxter såsom makroalger och gömfröiga växter på hård- och sedimentbotten. (havochvatten.se)
 • Tillhör familjen Ärtväxter (Fabaceae), som är gömfröiga växter. (alltomtradgard.se)
 • frövita, endospeʹrm , näringslagrande vävnad i frö av gömfröiga växter, vanligtvis triploid (dvs. (ne.se)
 • Under Botans våryra den 25 maj kan du under våra trädgårdsvisningar höra mer av forskare om dåtidens och framtidens grödor och växter. (fascinerandevaxtersdag.se)
 • Man har hittat fossila sporer från växter som liknar dagens levermossor, ca 450 miljoner år gamla. (bergianska.se)
 • Xylem, eller ved, är ledningsvävnad i växter vilken transporterar vatten och oorganiska ämnen samt bidrar till stadgan i växten. (skillingaryd.nu)
 • Människorna är beroende av växterna för sitt intag av näring , både direkt i form av exempelvis spannmål , frukt och grönsaker , men även indirekt, eftersom växter är grunden i nästan samtliga näringskedjor . (wikipedia.org)