• För att förhindra frostskada måste blandaren och varmvattenberedaren tömmas inför vintern. (oras.com)
  • Om jorden är förorenad bör den spridas över vintern med ett tunt lager för frostskada. (gerad.info)
  • Sören tar upp ett äpple och visar på en skåra i skalet - det är en frostskada. (landshypotek.se)