• Gunnar Schulte forskar om en särskild grupp av dessa, de så kallade Frizzled-receptorerna. (ki.se)
 • - Vi försöker förstå det cellulära samtalet precis vid cellens yta: hur en signal utanför cellen tolkas av en receptor i cellmembranet och översätts till en annan biokemisk signal inne i cellen, säger Gunnar Schulte. (ki.se)
 • - Jag tror att vi är två, tre år från att börja leta efter läkemedelskandidater som kan härma eller bryta Frizzled-receptorernas signalering, säger Gunnar Schulte. (ki.se)
 • Mer specifikt är han intresserad av hur så kallade Frizzled-receptorer fungerar. (ki.se)
 • Det finns en stor, outnyttjad potential att utveckla läkemedel mot cancer, fibros och hjärt-kärlsjukdomar genom att använda så kallade Frizzled-receptorer som terapeutiskt mål. (ki.se)
 • Nu visar ett internationellt forskarteam, lett från Karolinska Institutet, att en särskild G-proteinkopplad receptor som heter Frizzled 6 (FZD6) kan byta mellan att uppträda parvis och som enskild receptor och att bytet har avgörande betydelse för receptorns aktivering. (ki.se)
 • Det här öppnar helt nya möjligheter och koncept för att utveckla läkemedel mot cancer, fibros och hjärt-kärlsjukdomar genom att använda Frizzled-receptorer som terapeutiskt mål, säger Shane Wright , doktorand i Gunnar Schultes forskargrupp vid Karolinska Institutet och försteförfattare till studien. (ki.se)
 • Frizzled-receptorer är bland annat involverade i regleringen av stamceller och celldelning. (ki.se)
 • När Frizzled-receptorer inte fungerar som de ska kan det leda till svåra medfödda missbildningar, eller sjukdomar som tarm-, bröst- och bukspottskörtelcancer samt lung- och hjärtfibros. (ki.se)
 • Ny forskning visar nu på molekylär nivå hur receptorer av gruppen Frizzled (FZD) aktiveras och fungerar som G-proteinkopplade receptorer. (onkologiisverige.se)
 • Han forskar om en grupp av G-proteinkopplade receptorer som kallas Frizzled och som har betydelse för bland annat fosterutveckling. (ki.se)
 • I nuläget finns inga läkemedelsmolekyler som påverkar Frizzled-receptorer, trots att de strukturellt liknar de receptorer som är effektiva mål för läkemedelsbehandling. (ki.se)
 • Anledningen till att det inte finns några läkemedelsmolekyler riktade mot Frizzled-receptorer är att just dessa mekanismer inte är klarlagda i detalj. (ki.se)
 • Resultaten publiceras i tidskriften Nature Communications och berör en grupp av G-proteinkopplade receptorer som kallas Class F eller Class Frizzled. (medicinskaccess.se)
 • WNT-proteinerna tjänar som extracellulär ligand till en rad transmembranreceptorer såsom Frizzled 1-10 (FZD1-10) och LDL receptor-related protein 5/6 (LRP5/6). (onkologiisverige.se)
 • GIPC1 är ett cytoplasmiskt byggnadsställning protein som interagerar med många receptor signalering komplex, och nya uppgifter tyder på att det spelar en roll i tumörbildning. (kronisksjukdom.com)
 • Dessa receptor komplexa interaktioner återspeglar rollen GIPC1 spelar som en adapter protein, som binder faktor stödda igenkänningsprocesser flera tillväxt till intracellulära signalvägar som kulminerar i cellcykelreglering bland andra funktioner. (kronisksjukdom.com)
 • Hans mål är att hitta nya läkemedelskandidater för sjukdomar som har koppling till Frizzled, som vissa former av cancer och fibros. (ki.se)
 • Den nya studien visar att en av receptorerna i Frizzled-familjen, Frizzled 5, skulle kunna angripas med läkemedel på ett liknande sätt som histamin-, adrenalin- eller dopaminreceptorer. (ki.se)