• Ortopedkirurgiska operationer görs för att till exempel behandla frakturer och felställningar samt ta bort stora enkondrom. (socialstyrelsen.se)
 • Benbrott (frakturer) kan vi alla drabbas av vid olyckor, men kan vid benskörhet uppstå spontant eller vid lättare påfrestningar, till exempel en snubbling eller ett tungt lyft. (netdoktor.se)
 • Benskörhet ger inga symtom förrän det uppstår en fraktur, till exempel spontana benbrott eller kotkompressioner. (netdoktor.se)
 • Näringsbrist kan försvaga skelettet och öka risken för frakturer, exempel på sådana brister är Kalcium och vitamin D. I många fall kan de läka ett brutet ben på egen hand med hjälp några veckors burvila, det vill säga lugn och ro i en bur utan klättermöjligheter, motionshjul eller annan berikning som lockar till rörelse. (djurlycka.se)
 • Spontana benbrott (patologiska frakturer) förekommer. (socialstyrelsen.se)
 • I avsaknad av patologiska frakturer behandlas osteoporos av en fysioterapeut som väljer ett komplex av speciella övningar för patienter. (amb-healthcare.com)
 • Röntgenundersökning av foten för att upptäcka frakturer, artros och andra patologiska förändringar. (health-ranch.com)
 • Utöver förlust av blod så upplever patienter ofta spontana eller mindre blödningar (t.ex. (nuntium.se)
 • Tromboserna är ofta spontana, men vid en stor del av dem finns det dessutom någon annan ärftlig eller förvärvad riskfaktor i bakgrunden (operation, fraktur, annan immobilisation, svår infektionssjukdom, användning av p-piller, graviditet, förlossning, barnsäng e.d. (fimlab.fi)
 • Risken är starkt kopplad till stigande ålder och livstidsrisken för en kvinna i Sverige att få en fraktur beroende på benskörhet är så hög som 50% och cirka 25% för män. (netdoktor.se)
 • En behandling av benskörheten minskar till stor del risken för en ny fraktur. (netdoktor.se)
 • Osteoporos är en av de stora folksjukdomarna och skandinaviska kvinnor och män har den högsta kända risken för frakturer i höft och kotor. (fysioscience.se)
 • Som tur var fick hon ingen fraktur men risken finns för hjärnskakning och hon klarar inte att gå med rullatorn som tidigare pga värk i knäet, berättade hon. (blogg.se)
 • I en studie som Centrum för Idrottsforskning utförde för ett antal år sedan visade man att fysiskt aktivitet för barn hjälpte att bygga upp skelettet och kunde förhindra framtida frakturer. (baboonbarn.se)
 • Till och med spontana frakturer utan uppenbar orsak är möjliga första symptom på osteoporos. (hillsteaddental.com)
 • Det har kommit rapporter om sänkning av benmineraldensitet, osteopeni, osteoporos och frakturer hos patienter som står på långtidsbehandling med Tegretol. (web-apotek-sverige.life)
 • Sådana "spontana" kotkompressioner är en manifestation av osteoporos. (internetmedicin.se)
 • De viktigaste symptomen på patologin är: frekventa frakturer, smärta i benen, skelettets deformitet. (amb-healthcare.com)
 • En lättare fraktur läggs benen tillrätta och sätts ihop. (apoteksverige.life)
 • I samband med pågående smärta som ryggsmärta, trasiga ben i trivialiteter eller ingen uppenbar orsak (spontana frakturer), ökande klyftor ("änkens puckel") och minskande kroppsstorlek. (hillsteaddental.com)
 • Detta förutsätter dock att man gör sin hemläxa och handlar en modell som inte har uppenbar risk för combustio spontanea. (apotekvarer-pa-nettet.life)
 • Under tiden har jag tr ffat patienter som kommit till oss med redan sv ra minnesst rningar, dvs. (psykjouren.com)
 • Det brukar vara min uppgift i livet, men ingen kan väl för skams skull begära att någon med en FRAKTUR i foten ska behöva resa sig och besvära sig, Eller hur? (blogspot.com)
 • Sajfutdinov har en fraktur på ett mellanledsben i foten - kommer det att påverka hans körning? (speedways.se)
 • Centrala och perifera nervsystemet: Vanliga: Spontana, dazotron metronidazole. (apoteksverige.life)
 • Med sjukdomen är frakturer i ryggkropparna, lårhalsen, det radiella benet (i distalsektionen) och revbenen frekventa. (amb-healthcare.com)
 • Den spontana rörelsen är sånt som barn får för sig att göra på egen hand, denna behöver inte nödvändigtvis vara så fysiskt krävande, men det fyller ändå en viktig funktion. (baboonbarn.se)