• Växter anpassar sin fotosyntes och har en inbyggd skyddsmekanism som aktiveras när solen lyser för starkt och de inte kan använda sin fotosyntes på ett optimalt sätt, en omställning som tar några sekunder. (extrakt.se)
 • Druvsocker är garanterat ett helt naturligt socker och skapat med fotosyntes. (etikettering.se)
 • Genmodifierade växter har visat sig bli 20 procent större när deras fotosyntes gjorts mer effektiv. (extrakt.se)
 • Dessa detaljerade bilder kan hjälpa forskare att skapa effektiv artificiell fotosyntes. (svt.se)
 • Det här är första gången man verkligen har lyckas observera den här processen under naturliga förhållanden, och det kan bli viktig kunskap för att effektivt kunna skapa artificiell fotosyntes. (svt.se)
 • Men nya uppstickare, som artificiell fotosyntes och vågkraft, förväntas snart ge fossilenergin ytterligare konkurrens. (forskning.se)
 • Bilderna är ett viktigt steg mot ett billigt förnybart bränsle av solenergi Med artificiell fotosyntes kan hela världen få tillgång till bränsle från sol och vatten. (pratatnevies.fun)
 • Det resulterar i en jätteanläggning för artificiell fotosyntes i öknen. (etc.se)
 • Således har detta system blivit det främsta exemplet för hur ljusdrivna syntetiska vattenoxidationskatalysatorer så småningom ska kunna efterliknas och modelleras, så kallad artificiell fotosyntes. (forskning.se)
 • Kanske kommer vätgas i framtiden att kunna framställas med hjälp av blågröna alger eller genom artificiell fotosyntes. (energikunskap.se)
 • Den svenska Energimyndigheten stödjer för närvarande forskningsprojekt i Sverige som syftar till att utvinna vätgas med hjälp av artificiell fotosyntes, det vill säga en process som sker utan något mellansteg av biomassa. (myfuelcell.se)
 • Gruppen är dock inte först med att utveckla artificiell fotosyntes. (nyteknik.se)
 • Det skulle ha försvårat planerna att använda biomassa och artificiell fotosyntes som framtida möjligheter att producera bränsle på ett hållbart sätt. (mynewsdesk.com)
 • Artificiell fotosyntes erbjuder en lovande strategi för den hållbara energiomvandlingen, men dess totala effektivitet begränsas av vattenoxidationsreaktionen. (kth.se)
 • Forskaren kommer att vara en del av gruppen för "Molekylära Enheter för Artificiell Fotosyntes", inom forskningsprogrammet Fysikalisk Kemi. (uu.se)
 • En dröm är att på konstgjord väg göra fotosyntes, som på ett effektivt sätt omvandlar solljus till användbara bränslen, som t ex vätgas. (mimersbrunn.se)
 • Vatten är en ren och lätt tillgänglig elektronkälla och är därför av intresse också för konstgjord fotosyntes. (mimersbrunn.se)
 • Det är KTH-forskaren Licheng Sun som tillsammans med kolleger lyckats ta fram en molekylär katalysator som mycket snabbt kan oxidera vatten till syre - en förutsättning för att en konstgjord fotosyntes ska kunna konkurrera med kolbaserade bränslen. (ingenjoren.se)
 • Det är definitivt världsrekord, och ett genombrott när det gäller molekylär katalysator i konstgjord fotosyntes. (ingenjoren.se)
 • Den ena apparaten bygger på konstgjord fotosyntes, den andra utnyttjar mikroorganismer som producerar bränslet. (ekocentrum.se)
 • Vid Uppsala universitet pågår forskning om både naturlig och konstgjord fotosyntes. (uu.se)
 • Ett team från fyra lärosäten har skapat en konstgjord fotosyntes där luftens koldioxid har omvandlats till metanol. (nyteknik.se)
 • Förknippad med växternas fotosyntes, som ju innebär ett avgivande av syrgas, är en process, fotorespirationen, som innebär upptagande av syrgas. (ne.se)
 • Kemisk formel för koldioxidfixerande fotosyntes: 6 H2O + 6 CO2 + ljusenergi → C6H12O6 (druvsocker) + 6 O2 Vissa bakterier, cyanobakterier, utnyttjar vatten vid fotosyntes, på samma sätt som växter. (wikipedia.org)
 • Orsaken är att mer fotosyntes av växter, bakterier och artificiella hjälpmedel skulle leda till mer syre i luften, framför allt inom solreaktorer, säger Johannes Messinger, professor vid kemiska institutionen. (mynewsdesk.com)
 • Det är en bakterie som var den första organismen på jorden som använde solenergin och bildade syre, alltså fotosyntes. (svt.se)
 • Mossan ska tack vare däckets smarta slitbaneutformning få vatten via vägytan och fotosyntes ska göra att däcket renar koldioxid till syre. (nyteknik.se)
 • Forskare har länge försökt kartlägga denna fotosyntes i detalj, med målet att bygga apparater som spjälkar vatten till syrgas och energirik vätgas bara med hjälp av solenergi. (fof.se)
 • Det bidrar i sin tur också till minskade skördar då växterna är beroende av solljuset för sin fotosyntes och energiproduktion. (newsvoice.se)
 • De gröna växterna använder koldioxiden i luften i sin fotosyntes. (slideplayer.se)
 • Algerna använder koldioxiden vid sin fotosyntes. (fof.se)
 • Det ger dem även större kontakt med ljus som skapar fotosyntes, säger Dale Andersen. (svt.se)
 • Ljus behövs för seende och orienteringsförmåga och för växters och planktons fotosyntes. (slu.se)
 • I kursplanen står det också uttryckligen att eleven i slutet av det nionde skolåret skall: "ha insikt i fotosyntes och förbränning samt vattnets betydelse för livet på jorden" (Kursplan Biologi, Skolverket 2000). (tutelamtech.com)
 • CAM-fotosyntes (crassulacean acid metabolism, crassulacémetabolism) är en form av fotosyntes som används av vissa växter. (wikipedia.org)
 • CAM-fotosyntes ( crassulacean acid metabolism , crassulacémetabolism ) är en form av fotosyntes som används av vissa växter (som inom familjen fetbladsväxter Crassulaceae där den upptäcktes). (wikipedia.org)
 • Fördjupning: Film - Andreas Sandqvist: Fotosyntes och cellandning (Youtube, svenska, 5.11) Fråga - Allt om vetenskap: Finns det djur som använder fotosyntes? (pratatnevies.fun)
 • Fotosyntes är en av de viktigaste kemiska processerna för livet på jorden. (forskning.se)
 • Ökade syrehalter i luften har inte en direkt hämmande effekt på växternas fotosyntes. (mynewsdesk.com)
 • Instuderingsfrågor till Naturkunskap A, där eleven svarar på frågor kring fotosyntes, liv, svampar och cellens uppbyggnad. (studienet.se)
 • fotosyntes (bild 1). (ne.se)
 • Först och främst så ska däcket rena stadsluft via fotosyntes. (nyteknik.se)
 • Växterna behöver koldioxid för sin fotosyntes, men högre halter av koldioxid i atmosfären leder inte nödvändigtvis till ökad tillväxt i vegetationen, säger Jürgen Schleucher. (tidningensyre.se)
 • Hur en ökad marktemperatur påverkar fotosyntes och markrespiration i en boreal skog. (nordgen.org)
 • Bolagets produkter baseras på djup kunskap inom växtfysiologi och fotosyntes, kombinerat med modern LED-teknik. (di.se)
 • Växters fotosyntes är inte särskilt effektivt. (svt.se)
 • Det är molekyler som kan byggas tack vare algernas och växternas fotosyntes. (reproq.ru)