• Fortplantning , även förökning eller reproduktion , kallas det när djur , människor eller växter förökar sig och för livet vidare till en ny generation . (wikipedia.org)
 • Hos djur med könlig fortplantning kan befruktningen vara yttre eller inre. (ne.se)
 • ntligen kommer en bok om fortplantning, en vackert illustrerad faktabok om hur ett antal djur g r f r att g ra och ta hand om sina ungar. (bokus.com)
 • Gör gärna jämförelser mellan sexuell och asexuell fortplantning, växter och djur, fördelar och nackdelar, likheter och skillnader. (mimersbrunn.se)
 • Högre arter , såsom däggdjur inklusive människan , har sexuell fortplantning (även kallad könlig reproduktion ) vilket oftast innebär att hane och hona parar sig och förenar sina gameter , det vill säga att hanen överför en enkel uppsättning av sina anlag till äggcellen , som också har en enkel uppsättning anlag, i honan. (wikipedia.org)
 • Skillnaden på sexuell och asexuell fortplantning är att vid sexuell fortplantning sker en blandning av gener, medan det som händer vid asexuell fortplantning kan liknas vid en kloning. (mimersbrunn.se)
 • Vid sexuell fortplantning inträffar en blandning mellan hanliga och honliga könsceller som båda har olika uppsättningar gener. (mimersbrunn.se)
 • Asexuell fortplantning sker endast som ett komplement till sexuell fortplantning eftersom man med asexuell fortplantning har nackdelen att avkomman inte ändras och anpassas. (mimersbrunn.se)
 • Utförligt beskrivs hundens beteende vad gäller föda, jakt och fortplantning. (bokborsen.se)
 • Vid asexuell fortplantning sker ingen blandning av gener. (mimersbrunn.se)
 • En del enklare arter till exempel svampar , amöbor och bakterier har asexuell fortplantning (även kallat könlös reproduktion ) och fortplantar sig genom avknoppning av hela eller delar av sitt cellmaterial till nya individer. (wikipedia.org)
 • Detta ger att om en art endast hade asexuell fortplantning skulle den snabbt slås ut eftersom den skulle sakna anpassningsförmåga. (mimersbrunn.se)
 • I avsnittet Förälskelse och fortplantning förklaras reproduktionens anatomi och fysiologi. (adlibris.com)
 • Sexualupplysning handlar om så mycket mer än anatomi och fortplantning. (yle.fi)
 • Detta r en faktabok f r barn som handlar om djurens fortplantning. (bokus.com)
 • apos;Idag ska vi prata om människans fortplantning. (wattpad.com)
 • Troligen så påverkar miljögifterna t ex isbjörnarnas immunsystem, nervsystem och deras fortplantning, säger Anita Evenset. (sverigesradio.se)
 • Kaninernas vilda fortplantning orsakar kaos på Mandelmanns gård. (expressen.se)
 • frihet att undg fortplantning, och ansvar att utnyttja den friheten. (vhemt.org)
 • Den nya vägen hotade musmötena, och därmed mössens fortplantning. (kristianstadsbladet.se)
 • Här passerar den akut hotade ålen på sin väg till Sargassohavet för fortplantning. (mynewsdesk.com)
 • Åkersorkens fortplantning är till exempel helt okänd. (dagensbok.com)
 • De som st djer enbarnspolitiken anser att det r b ttre att f rneka m nniskor m jligheten att f r ka sig mer n en g ng, snarare n att till ta produktion av barn som kommer m ta en pl gsam sv ltd d. (vhemt.org)