• Utbildnings- och forskningsplanering inom Södertörns Högskola, Aug 1997-Juni 1999. (telo.se)