• Karolinska Institutet utlyser härmed forskningsanslag för pediatrisk forskning ur Birgitta och Carl-Axel Rydbecks forskningsdonation. (ki.se)
 • 2017 avslutades med flera nya forskningsanslag och 2018 rivstartar med nya forskningsprojekt. (liu.se)
 • De tre forskningsprojekt som får forskningsanslag är angelägen forskning om kvinnors cancersjukdom, behandling och rehabilitering. (orebronyheter.com)
 • Sammanlagt handlar det om drygt 14 miljoner kronor i forskningsanslag till KI. (ki.se)
 • Satsningen på strategiska forskningsområden innebär en ökning av lärosätenas forskningsanslag som från 2012 uppgår till 1 315 miljoner kronor årligen. (mynewsdesk.com)
 • Stiftelsen Riksförbundet Cystisk Fibros Forskningsfond samt Stiftelsen Anders Malmstens Minnesfond utannonserar härmed stipendier och forskningsanslag för att bedriva forskning kring basal, klinisk och social problematik om cystisk fibros. (myclub.se)
 • Inom ramen för det forskningsanslag som jag fått från stiftelsen jobbar jag just nu tillsammans med de fyra transplantationsenheterna i Sverige (Akademiska universitetssjukhuset, Karolinska universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Skånes universitetssjukhus) med att studera effekter av införandet av ett avancerat njurbytesprogram i Sverige. (ragnarsoderbergsstiftelse.se)
 • Hittills har forskningen rörande njurbyten inom ramen för detta forskningsanslag varit mycket framgångsrik - något som rapporterats bland annat i Sveriges radio Ekot . (ragnarsoderbergsstiftelse.se)
 • Den som redan har doktorandtid finansierad av Futurum är inte berättigad till ytterligare anslag till forskningstid, däremot kan man söka forskningsanslag. (rjl.se)
 • Beviljat forskningsanslag ska återrapporteras till Förbundet Blödarsjuka i Sverige senast 12 månader efter det att anslag meddelats. (aroseniusfonden.se)
 • 11 projekt fick forskningsanslag från Forska Utan Djurförsök 2015. (forskautandjurforsok.se)
 • SLMF utlyser årligen ett lungmedicinsk forskningsanslag till projekt som anses ha särskild hög kvalitet och god klinisk potential. (slmf.se)
 • I somras utlystes för fjärde gången SLMFs lungmedicinska forskningsanslag till projekt av hög kvalitét och med stor klinisk potential. (slmf.se)
 • Därför delar vi ut ett forskningsanslag om sex miljoner kronor till banbrytande forskning. (hjart-lungfonden.se)
 • Varje år delar Hjärt-Lungfonden ut ett extra stort forskningsanslag på 15 miljoner kronor som fördelas över tre år. (hjart-lungfonden.se)
 • Oliver Seifert, överläkare och universitetslektor i Region Jönköpings län, får 400 000 kronor i forskningsanslag när Psoriasisförbundet delar ut totalt 4,65 miljoner kronor till svenska forskare inom psoriasis. (rjl.se)
 • Mandometer får 1 miljoner kronor i forskningsanslag från VINNOVA, Sveriges innovationsmyndighet, för att göra det möjligt för alla överviktiga patienter att använda Mandometer vid sin vårdcentral. (mando.se)
 • Tyréns, Konstfack och Sweden Green Building Council har tilldelats 9,1 miljoner kronor i forskningsanslag av Vinnova för projektet Tjänstedesign för hållbara dynamiska städer - design av samverkansplattformar i komplexa planprocesser. (fastighetstidningen.se)
 • Forskningsverksamheten Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN) har fått 9,5 miljoner kronor i forskningsanslag från Nordiska ministerrådet (NordForsk). (norrbotten.se)
 • Årets forskningsanslag tilldelas Ulf Hedin, professor i experimentell kärlkirurgi vid Karolinska Institutet, för hans forskning om åderförfettning och instabila plack. (kungahuset.se)
 • Nu har årets forskningsanslag beslutats av förbundsstyrelsen. (reumatikerforbundet.org)
 • För verksamhetsår 2019 utlyser Diabetesfonden forskningsanslag om 25 MKR. (diabetes.se)
 • Nu är Reumatikerförbundets ansökningswebb för forskningsanslag som delas ut 2019 öppen. (svenskreumatologi.se)
 • Hjärt-Lungfonden vill främja återväxten av yngre forskare i Sverige genom att dela ut ett forskningsanslag till forskare under 40 år. (hjart-lungfonden.se)
 • Skulle överhuvudtaget en tvärvetenskaplig och långsamt arbetande forskare som Charles Darwin ha kunnat få forskningsanslag i dagens system? (sverigesradio.se)
 • Hon är en av 26 kvinnliga forskare som fått forskningsanslag inom Stockholms universitets program som på sikt ska öka andelen kvinnliga professorer. (su.se)
 • Varje år bjuder stiftelsen in forskare att söka forskningsanslag som sen rådgivande kommittén och extern expertis utvärderar. (diabeteswellness.se)
 • http://media.allergiforskning.se/2013/06/Beviljade_forskningsanslag_2012.pdf. (wikipedia.org)
 • Ansökningswebben för forskningsanslag 2017/18 är öppen, och ansökningarna ska vara Reumatikerförbundet tillhanda senast den 30 september 2017. (svenskreumatologi.se)
 • Anders Eklund, docent vid Institutionen för medicinsk teknik (IMT), har fått ett forskningsanslag på 3.6 miljoner kr från Vetenskapsrådet för att ta fram nya metoder (statistik, bildbehandling) för att hitta samband mellan hjärnaktivitet, hjärnkonnektivitet och gener. (liu.se)
 • Forskningsanslag beviljas inte för deltagande i kurs eller resor i samband med kurs. (rjl.se)
 • Forskningsanslag beviljas inte för litteratur. (rjl.se)
 • den 14 december Fråga 2010/11:175 Forskningsanslag och Formas av Jens Holm V till miljöminister Andreas Carlgren C Sverige har länge varit en stark aktör inom miljögiftsforskningen, en ställning som byggt på en solid forskningstradition. (riksdagen.se)
 • 1 september - sista ansökningsdatum för ansökan om forskningsanslag till Radiumhemmets Forskningsfonder. (rahfo.se)
 • Ansökan för forskningsanslag 2021 öppnar 22 juni. (lillabarnet.se)
 • Ansökningssystemet är öppet för ansökningar rörande forskningsanslag med dispositionstid från 1 januari 2021. (rahfo.se)
 • Torsdagen den 25 oktober delade Prins Carl Philip ut forskningsanslag ur Lilla barnets fond, för forskning om nyfödda barn, vid en ceremoni på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm. (kungligafonder.se)
 • Litteraturstudien om spädbarn i fängelse fick forskningsanslag från Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2012 och är nu publicerad i vår forskningsdatabas. (allmannabarnhuset.se)
 • Välkommen att söka forskningsanslag från Diabetesfonden. (diabetes.se)
 • Forskningsbidrag & forskningsanslag. (ksla.se)